Hramadstva

Sprabavała palepšyć imidž MUS, a ŭ vyniku zakapała jaho jašče hłybiej. Što viadoma pra Volhu Čamadanavu, jakaja atrymała pavyšeńnie

Siońnia stała viadoma, što paśla troch hod raboty pakinuła pasadu pres-sakratarka MUS Volha Čamadanava. Jaje pieravodziać na cyvilnuju rabotu — načalnicaj upraŭleńnia pa ideałohii i spravach moładzi Minskaha harvykankama. Čym zapomniłasia Volha Čamadanava, jak trapiła ŭ orhany i što pra jaje viadoma?

Fota: ctv.by.

Volha Čamadanava, u dziavoctvie Prystrom, naradziłasia ŭ Astrašyckim haradku ŭ 1977 hodzie ŭ siamji nastaŭnika. 

Sama jana taksama pajšła vučycca na nastaŭnika — u 1999-m skončyła BDU pa śpiecyjalnaści «biełaruskaja mova i litaratura».

Skončyŭšy ŭniviersitet, na rabotu nie ŭładkavałasia — i praz paru miesiacaŭ pajšła ŭ milicyju. Uziali ŭčastkovym inśpiektaram pa spravach niepaŭnaletnich u Baraŭlanski adździeł. 

Tam paznajomiłasia sa svaim mužam, ciapier užo pałkoŭnikam milicyi Dzianisam Čamadanavym, vysokapastaŭlenym supracoŭnikam HUBAZiKa. Jany hadujuć dvaich dziaciej, chobi starejšaj dački — biełaruskaja i anhlijskija movy. Chobi muža Dzianisa — rybałka. 

Pryjšła na pasadu paśla skandału z pomnikam haradavomu

Z 2006-ha Čamadanava pajšła na pavyšeńnie: načalnikam inśpiekcyi pa spravach niepaŭnaletnich milicyi hramadskaj biaśpieki ŭpraŭleńnia ŭnutranych spraŭ Minskaha rajvykankama. Zajmalna, što praz hod jana stała pieramožcaj abłasnoha konkursu «Samy vietlivy i kulturny supracoŭnik orhanaŭ». 

Fota: ctv.by

U inśpiekcyi pa spravach niepaŭnaletnich Volha Čamadanava ličyłasia starannym supracoŭnikam, jaki ŭvieś volny čas addaje rabocie, achviarujučy siamjoj. 

Tak stałasia, što na pasadu pres-sakratara MUS Prystrom-Čamadanava trapiła vypadkova. U adzin momant tahačasny ministr Ihar Šunievič zvolniŭ papiaredniaha pres-sakratara, Hieorhija Jeŭčara. 

Nahadajem, Jeŭčara zvolnili paśla spravy z pomnikam haradavomu. Tady padletka, što daŭ poŭchu pomniku, vymusili vybačycca na kamieru. Hetaje videa vyklikała chvalu abureńnia. I paśla taho Jeŭčar syšoŭ z pasady, jak jon pisaŭ na svajoj staroncy ŭ Fejsbuku, «pa ŭłasnym žadańni» i praz vysłuhu hod.

Da taho načalnikam pres-słužby MUS byŭ siabra Jeŭčara, Kanstancin Šalkievič. Pa našych źviestkach, jaho zvolnili za toje, što ciapier vyhladaje «narmalnym»: jon addaŭ televizijščykam kadry apieratyŭnaj zdymki, chacia abiacaŭ Šunieviču tak nie rabić. Heta stała apošniaj kroplaj u šerahu jahonych «kasiakoŭ». 

A raniej za Šalkieviča z pasady pres-sakratara MUS, napisaŭšy zajavu pa ŭłasnym žadańni, syšła Śviatłana Baroŭskaja. 

Adnym słovam, achvotnych pracavać pres-sakratarom Ministerstva ŭnutranych spraŭ nie było ni siarod supracoŭnikaŭ, ni siarod ideołahaŭ. Tamu, kali naprykancy 2018 hoda pasada zastałasia volnaj, uspomnili pra aktyŭnuju Čamadanavu z rajonnaj milicyi.

Zrešty, da publičnaj ideałohii i miedyja jana ŭžo mieła niekatoraje dačynieńnie: u 2011-m atrymała dypłom za «najlepšy karpunkt» u konkursie MUS na najlepšy materyjał u ŚMI pa aśviatleńni dziejnaści ministerstva. 

Vyklik ad Ściapana Puciły i ŭłasny telehram-kanał

Što tyčycca raboty Čamadanavaj na pasadzie pres-sakratara, treba adznačyć, što pačała jana niabłaha. Viedamstva pakrysie pačało adkryvacca žurnalistam. Niezaležnyja ŚMI zaprašali na kruhłyja stały ŭ MUS, na pres-kanfierencyi, davali kamientary i adkazvali na pytańni. A z sychodam Šunieviča, jaki presu nienavidzieŭ i proźvišča pakojnaha Zisiera ryfmavaŭ ź niecenzurnym słovam, hetyja pracesy paskorylisia.

Ale ŭ toj čas źjaviŭsia aktyŭny błohier Ściapan Puciła, jakomu krynicy dasyłali milicejskija zvodki. Reputacyja milicyi padała kožny dzień, bo stanavilisia viadomymi realnyja aśpiekty žyćcia viedamstva.

Heta byŭ asnoŭny ideałahičny vyklik pierad MUS, ale instrumientaŭ, kab jaho vyrašyć, u milicyi nie było — isnavała praktyka addavać usiu infarmacyju ŭ dziaržaŭnyja SB i BiełTA.

Fota: institutemvd.by

Čamadanava inicyjavała spynieńnie hetaj praktyki, zychodziačy z dumki: navošta addavać inšym našu infarmacyju, kali možna publikavać jaje samastojna i apieratyŭna? Dla hetaha byŭ stvorany sumna viadomy ciapier telehram-kanał, adnym z žanram jakoha stała raźviančańnie fejkaŭ, jakich sapraŭdy tady było bahata. 

Pa našaj infarmacyi, na toj momant Šunievič byŭ suprać viedamasnaha kanała, bo kali jaki zalot, to adkazvać budzie jon. Tamu Čamadanavaj dazvolili, ale z ahavorkaj — kab jana viała jaho ad svajho imia, adpaviedna, kab i adkazvała ŭ vypadku čaho asabista. Spačatku kanał nasiŭ jaje imia, a potym, kali ŭbačyli, što «dobra idzie», to pierajmienavali, źniaŭšy asacyjacyju z asobaj. 

Našy krynicy kažuć, što na pasadzie kiraŭnika Čamadanava była žorstkaj, patrabavała ad rabotnikaŭ biezumoŭna vykonvać jaje volu pad pahrozami vymovaŭ i sankcyj. 

Fejk pra Tarajkoŭskaha i praktyka «raskajvańniaŭ» na kamieru

Z pačatkam žniŭnia 2020-ha hoda Čamadanava zastałasia na pasadzie. U pieršyja dni siłavoha cisku navat abiacała žurnalistam pres-kanfierencyju ź ministram nakont taho, jak siabie pavodzili siłaviki padčas razhonu pratestaŭ. Ale abiacańni nie vykanała. Ni adnoj pres-kanfierencyi ź ministram unutranych spraŭ paśla žniŭnia 2020 hoda nie było.

Fota: belta.by.

Pastupova rytoryka telehram-kanała MUS źmianiłasia: u movie stała bolš emocyj i niehatyŭnych acenak zatrymanych pratestoŭcaŭ. 

Mienavita pry Čamadanavaj u telehram-kanałach siłavych struktur (a ich było stvorana dosyć šmat) stali źjaŭlacca videa «pryznańniaŭ» i «raskajvańniaŭ». Taksama pry joj dziaržaŭnyja žurnalisty pravodzili ledź nie dopyty zatrymanych na akcyjach pratestu. 

Možna hadać, što takoj infarmacyjnaj rabocie Čamadanava navučyłasia ad rasijskich śpiecyjalistaŭ, jakija arhanizoŭvali treninhi dla pres-sakrataroŭ siłavych viedamstvaŭ Biełarusi.

Zapomniłasia Čamadanva i jašče niekalkimi rečami. U dzień śmierci Alaksandra Tarajkoŭskaha telehram-kanał MUS apublikavaŭ infarmacyju, što jon nibyta zahinuŭ, bo sprabavaŭ kinuć u śpiecnazaŭcaŭ vybuchoŭku, jakaja razarvałasia ŭ jaho rukach. 

Ale chutka źjaviłasia videa momantu śmierci Tarajkoŭskaha, na jakim było bačna, što ŭ jahonaj ruce nie było nijakaj vybuchoŭki. Rodzičy paśla taksama abvierhli hetu infarmacyju ad MUS.

Kali praŭda vypłyła, novaja infarmacyja nie toje što nie była ahučana — nie była vypraŭlena ci vydalena i staraja. 

Nijakich prabačeńniaŭ ministerstva ŭnutranych spraŭ nie pryniesła. 

Čamadanava taksama zapomniłasia i tym, što padavała ŭ sud za kamientar «u nieprystojnaj i hrubaj formie pra pasadu i pahony». Śviedkaj vystupała pres-sakratarka staličnaj milicyi Natalla Hanusievič.

Tady Čamadanava acaniła svaje maralnyja pakuty ŭ 5000 rubloŭ. Sud pryznaŭ aŭtara kamientara, 43-hadovaha Źmitra Ušackaha, vinavatym. Mužčyna atrymaŭ dva hady chatniaj chimii. Sud taksama abaviazaŭ jaho vypłacić Čamadanavaj tyja samyja hrošy. Pres-sakratar, darečy, addała ich u dziciačy dom.

Pa čutkach, syšła paśla źlivaŭ pra siabie

Apošniaje, što ŭzarvała internet, — heta zapis z hałasami, padobnymi da hałasoŭ milicejskich načalnikaŭ Padvojskaha i Kazłova, jaki trapiŭ u sietku, dzie išło abmierkavańnie Čamadanavaj. Pryčym z mnostvam niecenzurnych epitetaŭ. Cikava, što viekapomny epitet, jaki prahučaŭ padčas razmovy — adsyłka da pasiołka Lasny, dzie žyvie Čamadanava. 

«Ministr kaža: spahnańnie ź mianie, a Hamołu z pasady źniać». U novym źlivie siłaviki abmiarkoŭvajuć pres-sakratarku MUS Volhu Čamadanavu

Nahadajem, Padvojski i Kazłoŭ u svoj čas byli niepasrednymi načalnikami Čamadanavaj. Imavierna, kali jana skoknuła praź ich hałovy, bolš lubić jaje jany nie stali. 

Dziejnyja supracoŭniki milicyi ličać, što karjera Čamadanavaj u MUS pajšła pad adchon mienavita praz hetyja źlivy pieramovaŭ. Trymać pobač ludziej, jakija publična pierasvarylisia, vyhladaje škodnym dla kalektyvu.

Prytym abaznanyja ludzi kažuć, što Padvojski i Kazłoŭ — siabry Kubrakova. U toj ža čas jak Čamadanava ź im nie asabliva blizkaja i prychodziła ŭ ministerstva jašče pry Šunieviču. 

Čutki pra toje, što Čamadanavu zdymajuć z pasady, stali chadzić jašče 27 vieraśnia. Ale kułuarna jana sama ich abviarhała. 

Dy i ŭ intervju svajoj ža supracoŭnicy dva tydni tamu ničoha nie vydavała žadańnie pakinuć słužbu.

Što datyčyć jaje pieravodu na pazicyju ideołaha Minharvykankama, to tut adnaznačna niezrazumieła, jak heta vyhladaje dla jaje samoj — pavyšeńniem ci panižeńniem. 

Fota: MUS Biełarusi.

Z adnaho boku, niezrazumieła, što ciapier ź jaje pałkoŭnickaj piensijaj — jaje jana pačnie atrymlivać u 50 hod, bo ŭ adstaŭku syšła raniej za hety ŭzrost. Praŭda, nieviadoma, jak heta aformlena piśmova: kali jaje zvolnili «pa stanie zdaroŭja», to budzie atrymlivać i ciapier. U lubym razie, čałavieku, jaki stolki hod addaŭ słužbie, sychodzić ź jaje vyhladaje šokam. 

Ź inšaha boku, jaje pasada vyhladaje dobrym tramplinam u isnujučaj sistemie — z hetaj pazicyi možna i ŭ kiraŭniki rajonaŭ. Jość vypadki, kali adtul sychodzili ŭ ministry, naprykład — Karpienka. Pazicyja ideołaha Minska ličycca takoj, da jakoj prajaŭlaje intares i jakuju kuryruje sam Łukašenka. 

Što admietna, u 2020 hodzie jana zavočna pastupiła ŭ mahistraturu Akademii kiravańnia. Tema mahistarskaj raboty — «Kryminałahičnaja charaktarystyka złačynnaści niepaŭnaletnich u Biełarusi». 

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT30

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

Vatykan pryznačyŭ lidskaha ksiandza Andreja Znoska biskupam. Roŭna hod tamu jaho zatrymlivali siłaviki

Stała viadoma, u čym padazrajuć Ramašeŭskuju, Dzikavickaha i inšych top-mieniedžaraŭ «Biełsata»19

U Italii žurnalistku aštrafavali za žarty pra rost premjer-ministra Miełoni — heta paličyli bodyšejminham1

Jak biełarusam jeździć praź miažu na aŭto, zarehistravanych u ES, kali biełaruskija numary akažucca pad poŭnaj zabaronaj4

«Nie chočuć razumieć, što heta vajna!» Łukašenka vykazaŭ pretenzii paciarpiełym ad bury25

Cichanoŭskaja sustrełasia z prezidentam Sierbii Vučyčam3

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →