Ekanomika

Mietał na biržy patańnieŭ amal na čverć

Košt čornaha mietałaprakatu na ŭnutranym rynku za lipień — vierasień istotna źniziŭsia. Usiamu vinoj nievysoki popyt ŭ budaŭničaj haliny, a taksama azijacki łakdaŭn, jaki zaciahnuŭsia, piša Onliner.by.

Za žnivień stalovy prakat patańnieŭ na 3-11%, a ŭ vieraśni — jašče na 8%. Pa vynikach apošnich troch miesiacaŭ bolš za ŭsio patańnieła listavaja stal i truby — u siarednim na 20-25%. Ceny na armaturu źnizilisia na 15%, a na vuhałok i švieler — na 10%.

«Takaja dynamika całkam adpaviadaje tendencyjam suśvietnaha rynku, dzie paśla praciahłaha rostu ceny na mietał płaŭna pajšli ŭniz. Pierš za ŭsio heta źviazana ź nievysokim popytam z boku pramysłovych i budaŭničych pradpryjemstvaŭ, pakolki mnohija ź ich u kancy leta zakupili bujnyja partyi mietału i pakul nie majuć patreby ŭ novych pastaŭkach. Da taho ž azijackija krainy nie śpiašajucca admianiać łakdaŭny, uviedzienyja jašče ŭ samym pačatku pandemii karanavirusa, što taksama spryjaje źnižeńniu suśvietnych kacirovak», — prakamientavali ŭ pres-słužbie BUTB.

Na źnižeńnie koštaŭ u Biełarusi akazała ŭpłyŭ i situacyja ŭ Rasii — asnoŭnym pastaŭščyku mietału ŭ našu krainu.

«Dla zabieśpiačeńnia narmalnaj zahruzki vytvorčych mahutnaściaŭ bujnyja rasijskija mietałurhičnyja kampanii i mietałatrejdary ŭžo niekatory čas realizujuć stalovy prakat pa źnižanych cenach, tym samym zmušajučy bolš drobnych hulcoŭ užyvać anałahičnuju cenavuju palityku», — paviedamili śpiecyjalisty BUTB.

Što budzie z cenami dalej, zaležyć ad dynamiki popytu na mietałapradukcyju (a jon ciapier nizki) i abjomu prapanovy (jana pakul abmiežavanaja). Da prykładu, taryfy ŭ śfiery kantejniernych pieravozak u ciapierašni čas u niekalki razoŭ pieravyšajuć siaredni ŭzrovień za apošnija 5 hadoŭ, a z-za prablem z enierhazabieśpiačeńniem spyniajuć pracu fieraspłaŭnyja zavody i skaračajecca vytvorčaść aluminiju i kremniju.

Usio heta budzie pieraškadžać rezkamu padzieńniu koštu mietałaprakatu, pa mienšaj miery na praciahu bližejšych niekalkich miesiacaŭ. Dla biełaruskich spažyŭcoŭ heta aznačaje, što navat kali košty praciahnuć padać, to temp ich źnižeńnia, chutčej za ŭsio, zamarudzicca.

Kamientary

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →