Ułada

Za zakliki da sankcyj buduć karać bolš žorstka. Deputaty pryniali ŭ pieršym čytańni zakonaprajekt

Deputaty Pałaty pradstaŭnikoŭ pryniali ŭ pieršym čytańni zakonaprajekt «Ab źmienie Kryminalnaha kodeksa Respubliki Biełaruś». Prajekt zakona byŭ uniesieny ŭ Pałatu pa daručeńni Łukašenki deputatam Aleham Biełakonievym, paviedamlaje BiełTA.

Zhodna z prajektam, «u suviazi z raspaŭsiudžvańniem novych śpiecyfičnych vidaŭ supraćpraŭnaha pavodzinaŭ i z metaj uzmacnieńnia previentyŭnaha patencyjału» artykuł 361 Kryminalnaha kodeksa vykładajecca ŭ novaj redakcyi.

Stanovicca bolš žorstkaj kryminalnaja adkaznaść za dziejańni, nakiravanyja na pryčynieńnie škody nacyjanalnaj biaśpiecy Biełarusi, u tym liku za zakliki, nakiravanyja na prymianieńnie sankcyj u dačynieńni da Biełarusi, fizičnych i jurydyčnych asob krainy.

Raniej Biełakonieŭ tłumačyŭ navacyi ŭ artykule. Pa jaho słovach, u toj čas, kali pisali farmuloŭku artykuła, «pieršapačatkova nie było takich paniaćciaŭ, jak hłabalnaja sietka Internet, Twitter, Facebook. My bačyli, što adbyvałasia ŭ 2020 hodzie, pačynajučy z 9 žniŭnia, jak adbyvalisia ŭsie hetyja zakliki».

«Tamu pa pieršaj častcy — za zakliki da źviaržeńnia kanstytucyjnaha ładu, zachopu ŭłady, zakliki da terarystyčnych aktaŭ, roznaha rodu prajavaŭ, u tym liku i prymianieńnia abmiežavalnych sankcyjnych mier da samoj dziaržavy, da fizičnych, jurydyčnych asob — buduć karacca pazbaŭleńniem voli da 6 hadoŭ [było da 5 hadoŭ].

Druhaja častka — u asnoŭnym heta zakliki da zamiežnaj dziaržavy. Heta značyć, kali niejki čałaviek źviartajecca da ES, da niejkaha dziaržavy i prosić, kab uviali sankcyi suprać jaho krainy, dzie jon pražyvaje, — da 10 hadoŭ [było da 5 hadoŭ].

I treciaja častka: kali heta ažyćciaŭlajecca z vykarystańniem hłabalnaj sietki Internet, ŚMI, z vykarystańniem svajho słužbovaha stanovišča słužbovaj asobaj i heta paciahnuła ciažkija nastupstvy, to pakarańnie ŭžo stanovicca bolš surjoznym: ad 4 da 12 hadoŭ» [było ad 2 da 7 hadoŭ], — tłumačyŭ Biełakonieŭ.

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby4

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby4

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →