Hramadstva

Mašenski, Aleksin, Prakapienia. Nieviadomyja fakty pra biznesmienaŭ z TOP-10 novaha rejtynha

Ej.by skłaŭ śpis «100 samych upłyvovych i paśpiachovych biznesmienaŭ Biełarusi». Choć sam śpis sprečny, jak i mietodyka jaho farmiravańnia, ale navat u takim vyhladzie rejtynh šyroka abmiarkoŭvajuć. U pieršuju dziasiatku patrapili i biznesmieny, jakija pastajanna na vidu, i tyja, pra kaho viadoma nie tak šmat. Raskazvajem pra ich.

Viktar Kisły №1

Aficyjny miljarder, hienijalny pradprymalnik, vychadziec z kanstruktarskaj siamji, jaki, zachapiŭšysia hulniami, stvaryŭ hihanckuju karparacyju Varhiejminh. 

Kisły daŭno nie žyvie i nie źjaŭlajecca ŭ Biełarusi — jon asieŭ na Kipry. Kipryjotam, praŭda, jon staŭ, ličy, vypadkova. 

Nieŭzabavie paśla taho, jak Kisły pieranios rachunki kampanii na lhotny Kipr, tam zdaryŭsia kryzis i ŭ banku Hellenic zavisła hihanckaja suma hrošaj. Kab zabrać jaje, Kisłamu daviałosia vykupać bank. Tak i pryviazaŭsia — na Kipry ŭźnikła šmat aktyvaŭ. 

Kantaktaŭ ź biełaruskimi biznes-kołami jon asabliva nie padtrymlivaje, skazać pra jaho štości zvyš aficyjnych bijahrafij i jaho ŭłasnych słoŭ ciažka.

U Biełarusi jon ni na što, aproč łakalnych spravaŭ minskaha ofisa, badaj što nie ŭpłyvaje.

Ułady rabili sproby pasiabravać ź miljarderam, robiačy jamu svojeasablivyja znaki ŭvahi — uznaharodzili, naprykład, miedalom «Za pracoŭnyja dasiahnieńni». Ale adkazvać na takija revieransy Kisły nie staŭ. 

U asobnyja časy kampanija Kisłaha mieła pa 100 miljonaŭ dalaraŭ čystaha hadavoha prybytku pry abarotach u amal 600. 

Što datyčyć palityčnych pohladaŭ pradprymalnika, to jon ich nidzie aficyjna nie afišuje. Ale kalehi pa cechu časam abvinavačvajuć jaho ŭ simpatyjach, dalokich ad nacyjanalnych biełaruskich kaštoŭnaściaŭ. 

Adna z hałoŭnych pretenzij — adsutnaść uciamnaj reakcyi na padziei 2020-ha i karparatyvy na «Linii Stalina». 

Alaksiej Aleksin №2

Dakładna nieviadoma, ci jość užo ŭ Aleksina miljard, ale jaho śmieła možna nazyvać samym upłyvovym biznesmienam krainy ź intaresami ŭ mnohich śfierach. Heta ahulnaviadomy tytuń («Enierha-Ojł»), nafta («Biełnaftahaz»), łahistyka («Bremina») i prajekty ŭ Łatvii. 

Pytańnie ŭ tym, jak mierać košt jaho biznesaŭ. Krajnie sumnieŭna, što jon moža heta ŭsio pradać, bo aktyvy padsankcyjnaha Aleksina — taksičnyja. 

Svaju karjeru Alaksiej Aleksin pačynaŭ mieniedžaram u impieryi Juryja Čyža — kiravaŭ adździełam, byŭ adkaznym za ŭsio, što źviazana z naftaj i Navapołackim zavodam. 

Čyža ŭ «Trajple» mnohija ličyli viasielnym hienierałam, a asnoŭnuju mazhavuju dziejnaść prypisvali Aleksinu.

Dziejačy raniejšych časoŭ kažuć, što samaje ciažkaje dla pryvatnika ŭ adnosinach z navapołackim naftazavodam było nie zavieźci tudy naftu — heta tavar biržavy, tamu ŭsio prosta — a atrymać nazad bienzin, umoŭna, nie 76-y, a 95-y. Prychodziłasia damaŭlacca, zavodzić kantakty, naradžać idei. 

Mienavita Aleksina nazyvajuć adnym z aŭtaraŭ schiemy ekspartu «rastvaralnikaŭ» i avantury z «prysadkami». Usio heta skončyłasia ŭvahaj KDB i zatrymańniem Aleksina na paru z Čyžom.

Nieŭzabavie ich adpuścili: Aleksina praz try dni, Čyža mienš čym praz sutki. U mnohich ludziej paśla hetaha zatrymańnia ŭźnikli prablemy, ale, jak śćviardžajuć našy krynicy, Aleksin potym apraŭdvaŭsia, što «jaho abkałoli syvaratkaj praŭdy». 

Potym Aleksin akazaŭsia sprytniejšym za svajho bosa. Jon zavałodaŭ mnohimi aktyvami «Trajpła» paśla taho, jak Čyž trapiŭ pad sankcyi i ŭ apału. 

Aleksin ukłaŭ vialikija hrošy ŭ čyžoŭski «Vieles-Mit», były «Trajpł-Vieles», a da taho — maładziečanski miasakambinat. Praŭda, paśla sankcyj pytańnie dalejšaj madernizacyi, vidać, robicca prablemnym. 

Paśla asłableńnia Čyža Aleksin kaapierujecca ź Mikałajem Varabjom.

Aleksina ličać adkaznym za «tabakierkizacyju» Biełarusi, u jaho šmat ekskluziŭnych pravoŭ, źviazanych z realizacyjaj i pastaŭkami tytuniu.

Pa našaj infarmacyi, ciapier Hrodnienskaja tytuniovaja fabryka faktyčna padzielena na dźvie častki: adna dziaržaŭnaja, druhaja Aleksinava, dzie jon pravioŭ šmatmiljonnuju madernizacyju. 

Tak supała, što z prychodam Aleksina na Hrodzienskuju tytuniovuju fabryku pačałosia masavaje vyjaŭleńnie kantrabandnych biełaruskich cyharet u Jeŭropie.

Palaki i litoŭcy pačali łavić nie tolki «viarbludaŭ» (abviazanych pačkami kantrabandystaŭ-pryvatnikaŭ), ale i cełyja fury, vahony z sotniami tysiač pačak cyharet. Pra miescy i sposaby maskiroŭki takoj kantrabandy pisali nie adzin raz. 

Darečy, krynicy kažuć, što były pamočnik Łukašenki pa Hrodzienskaj vobłaści Siarhiej Raŭniejka adpraviŭsia ŭ turmu na 12 hod paśla viačery z Aleksinym pad Minskam. Vierahodna, sprava niejkim čynam była źviazanaja z tytuniovym biznesam. Ale sud byŭ zakryty i detali toj historyi na publiku nie vypłyli. 

Možna čakać, što tytuniovaja fabryka Paŭła Tapuzidzisa «Tytuń-Inviest» taksama ŭ chutkim časie stanie pradmietam handlu.

Prynamsi, abaranić svaje pazicyi nie vielmi aktyŭnamu Tapuzidzisu, jakomu nie prysłali zaprašeńnia na Usiebiełaruski narodny schod, stanovicca ŭsio ciažej. 

Taksama Aleksin cikaviŭsia IT, sprabavaŭ supracoŭničać z «Siniezisam» i ŭkładvaŭsia ŭ ich inviestycyjami, ale ŭ pačatku 2021-ha vyjšaŭ z kampanii.

Aleksin za apošnija hady staŭ adnym z samym vialikich inviestaraŭ u Biełarusi. Čamu? Bo inšyja nie iduć, a ŭ jaho jość suviazi.

Zamiežnyja inviestary aścierahajucca Biełarusi, bo pytańnie inviestycyj navat u 10 miljonaŭ dalaraŭ — heta pytańnie harantyj i davieru.

Niedzie za miažoj takim ludziam nalivaje čaj hubiernatar i pierakonvaje, čamu biznes treba raźmiaščać mienavita na jaho terytoryi.

A ŭ Biełarusi ni «mer», ni «hubiernatar» nijakich harantyj dać nie mohuć, ich moža dać tolki adzin čałaviek, a struktury z troch litar tolki i čakajuć, pakul inviestar zojdzie ŭ kabiniet staršyni rajvykankama, a toj jamu niešta paabiacaje.

Arkadź Dobkin №3

Trecim u śpisie pastavili stvaralnika EPAM Arkadzia Dobkina. 

Dobkin daŭno nie žyvie ŭ Biełarusi, jon źjechaŭ jašče da epochi Łukašenki ŭ Biełarusi: JERAM źjaviŭsia ŭ 93-m.

Starejšy brat Arkadzia Siamion dapamahaŭ jamu zasnoŭvać kampaniju-pravobraz JERAMa.

«Taja kampanija nie była EPAMam, i ja tam dyrektaram nie byŭ, a tak — «smatraščym», bo ja ŭžo viedaŭ, jak pracuje biznes, mieŭ svoj», — kazaŭ Siamion u intervju «Našaj Nivie». — Dalej Dobkin arhanizoŭvaŭ EPAM sam i pakrysie. Pačynali jany, pa-mojmu, u padvale na vulicy Kirava. Kaniečnie, ja radavaŭsia i radujusia za brata. Jon užo tady razumieŭ i bačyŭ napierad, jak heta ŭsio budzie pracavać, pa-fiłasofsku tak. Tamu jon takoha kalibru i atrymaŭsia». 

A voś sam Siamion prapanovaj źjechać nie skarystaŭsia, ale i suśvietnaj karparacyi nie pabudavaŭ — uznačalvaje bresckaje enierhietyčnaje kanstruktarskaje biuro HSKB.

Čytajcie taksama: Biznesmien Siamion Dobkin: Ja praciŭnik intehracyi. I treba administracyjna ŭkaraniać biełaruskuju movu

Amierykanskija ŚMI ličać, što Dobkin vałodaje jak minimum $1,03 miljardami, bo maje bolš jak 40 tysiač akcyj EPAM na sumu $790 młn, i ŭžo pradaŭ ich na sumu $234,6 młn, a taksama zarablaje ŭ hod jak minimum $4,3 młn jak staršynia praŭleńnia, prezident i hałoŭny vykanaŭčy dyrektar EPAM Systems. 

Pačaŭšy budavać kampaniju adnačasova z prychodam Łukašenki, Dobkin stvaryŭ ź jaje hihanta, čyja kapitalizacyja (rynkavy košt) na 30 vieraśnia 2021 składaje $33,8 miljarda dalaraŭ. Dla razumieńnia, heta ŭ paŭtara razu bolš, čym uvieś dziaržaŭny siektar Biełarusi. 

Chiba što treba adznačyć, u EPAM Dobkin daŭno nie mažarytaryj: u jaho tolki kala 4% akcyj. U svoj čas jon vyrašyŭ upuścić u kampaniju kapitał karparacyj, kab dać joj šturšok.

Naturalny rost JERAM moh by ciahnucca davoli doŭha, kab zrabić skačok, treba było pryciahnuć novyja vialikija hrošy, pradacca. I Dobkin zrabiŭ heta, u peŭnym sensie achviaravaŭšy svaimi intaresami — ciapier jon nie moža samastojna pryniać rašeńnie ŭ niekali svajoj kampanii. Siońnia siarod kiraŭnictva JERAM amal całkam amierykanskija proźviščy. 

Acenki hetaha dziejańnia roznyja: niechta ličyć, što Dobkin «pradziešaviŭ», inšyja kažuć, što heta mudraje rašeńnie kiraŭnika, meta jakoha była — nie siadzieć na załatych jajkach, a stvaryć kampaniju suśvietnaha ŭzroŭniu. 

U IT-tusoŭcy Dobkina časta krytykujuć, što jon stvaryŭ «IT-haleru» — niepraduktovuju kampaniju, jakaja zajmajecca vykanańniem zadač dla zamoŭcaŭ. 

Z adnaho boku, heta tak, ale ź inšaha — u Dobkina pracuje bolš za 40 tysiač čałaviek pa ŭsim śviecie, JERAM samaja vialikaja IT-kampanija nie tolki ŭ Biełarusi, ale ŭžo i va Ukrainie.

Pa kolkaści piersanału daloka abhaniaje dziaržaŭnych hihantaŭ. I ŭmovy raboty ŭ JERAMie dobryja, chiba što daraści da bujnoha mieniedžara biełarusu ciažka — treba było prychodzić tudy ŭ 90-ch. 

fota dev.by

Ale hałoŭnaje — JERAM staŭ «hrybnicaj» dla farmiravańnia sotniaŭ ci tysiač novych startapaŭ, jakija zasnavanyja vychadcami z kampanii Dobkina i ciapier samyja ŭžo mierajuć svaju kapitalizacyju miljonami. 

Miljarder, chrosny baćka tysiačy startapaŭ, bujny pracadaŭca — heta ŭsio pra Dobkina.

Pry ŭsim hetym, niadaŭna Łukašenka źniavažliva nazyvaŭ jaho «Drobkinym» i abvinavačvaŭ u niełajalnaści.

Jak viadoma «Našaj Nivie», u adkaz na hetyja zakidony JERAM vyvieŭ ź Biełarusi tyja srodki, jakija mieŭ, a supracoŭniki aktyvizavalisia ŭ spravie padačy zajavak na rełakacyju. Sam Dobkin užo doŭhi čas nie źjaŭlajecca ŭ Biełarusi. Jak minimum — ź zimy 2020-ha.

Alaksandr Łucenka №4

Alaksandr Łucenka — ułaśnik Sodrugestvo Group S.A. Heta jurydyčna luksiemburhskaja kampanija, jakaja aktyŭna va ŭsim śviecie. Dy i sam jon, vyhladaje, daŭno ŭžo nie hramadzianin Biełarusi. 

Alaksandr Łucenka

Nie zusim zrazumieła, što Łucenka robić u hetym rejtynhu, bo ŭ Biełarusi nie žyvie i kapitały nie trymaje.

Uklučyć jaho padobna na toje, jak uklučyć ułaśnika «Urałkalija», minčuka Dźmitryja Maziepina ci hamielčuka Andreja Mielničenku, saŭładalnika «Jeŭrachima».

Niekali Łucenka źjechaŭ u Rasiju i adkryŭ u Kalininhradzie zavod pa stvareńni kambikarmoŭ. Jon zakuplaŭ u Łacinskaj Amierycy soju, u Kalininhradzie raściskaŭ jaje, atrymlivajučy kambikorm. Potym hety jaho biznes raspaŭsiudziŭ ledź nie na ŭsiu našu častku śvietu. 

Intares da ŭłasna Biełarusi ŭ Łucenki pračnuŭsia adnosna niadaŭna — jon inviestavaŭ u zavod pa vyrabie šrotaŭ pad Minskam. 

Rasijski Forbs aceńvaje kapitał Łucenki ŭ $1,2 miljardy. 

Mikałaj Vierabiej №5

Heta samaja małavyvučanaja fihura siarod biełaruskich protaaliharchaŭ. Aściarožny i niešmatsłoŭny Vierabiej — uradženiec Ukrainy, vychadziec z kołaŭ, što krucilisia vakoł «Naftana» ŭ 90-ch i pakrysie pačynali ŭvachodzić u schiemy.

Niezrazumiełaja pryroda jaho suviaziaŭ va Ukrainie. Časam jamu prypisvajuć ledź nie svajactva z «kumam Pucina» Viktaram Miedviedčukom.

Vierabju va Ukrainie naležali i naležać niekatoryja aktyvy. Ale ŭ biznes-kołach paŭdniovaj susiedki papularnaja dumka, što ŭ realnaści jon — zicstaršynia Funt, za jakim staić Miedviadčuk, u jakoha pa zrazumiełych pryčynach źviazany ruki. 

U 2018 kampanija Vierabja «Naftabitumny zavod» sprabavała pryvatyzavać ukrainski «Centrenierha». Ale Fond dziaržmajomaści adchiliŭ zajaŭku pa pryčynie taho, što «kaniečnym bienieficyjaram źjaŭlajecca asoba z RF». 

Ličycca, što trubapravod «Prykarpatzachadtrans» Miedviadčuk pradaŭ Vierabju dla advodu vačej, a ŭ jakaści padziaki za pasłuhu Vierabiej atrymaŭ kantakty ź ludźmi ŭ Rasii, jakija rehulujuć kvoty na ekspart nafty. 

Asnoŭny biznes Vierabja — aptovy handal rasijskimi naftapraduktami na biełaruskim rynku i ich ekspart za miažu. 

Vierabja, jak i Aleksina, źviazvajuć sa skandałam z «prysadkami» i «rastvaralnikami». Hetyja ludzi vielmi blizkija i majuć ahulnyja aktyvy. Naprykład, razam vałodajuć tak zvanym «Aršoram» — ilhotnaj ekanamičnaj zonaj pad Oršaj.

Alaksandr Mašenski №6

Ułaśnik «Savuškavaha pradukta» i «Santa-Bremar» pačynaŭ svoj biznes razam z baćkam Michaiłam. 

Fota probusiness.io

Michaił Mašenski arhanizavaŭ biznes na miechaničnaj ačystcy krevietak z Hałandyi. Hałandcy pastaŭlali ich nieačyščanymi ŭ Biełaruś, tut ludzi zdymali ź ich pancyry, i ŭžo ŭ čystym vyhladzie jany viartalisia nazad.

Kažuć, Mašenski-małodšy sam siadzieŭ za pieraboram krevietak na pieršym etapie. 

Potym hety biznes braznuŭsia: hałandcy znajšli tańniejšuju pracoŭnuju siłu va Ukrainie. 

Inšy kirunak dziejnaści na pačatku biznesu — zakupka ryby z karabloŭ na Dalokim Uschodzie i prodaž jaje pa ŭsim SND.

Pašyrajučysia, Mašenski-starejšy pačaŭ budavać zavod «Santa-Bremar», uziaŭšy niekalki miljonaŭ na budaŭnictva ŭ «Pryjorbanku». Ale… zaŭčasna pamior u 53 hady, i historyja biznesu mahła na hetym skončycca: bank spyniŭ kredyt paśla śmierci Michaiła. 

Maładomu Alaksandru Mašenskamu pryjšłosia ŭhavorvać bankiraŭ i inšych kredytoraŭ nie spyniać liniju, pierakonvać, što jon zmoža vieści spravy biez baćki. Tak i akazałasia. 

A historyja małočki vyciakaje z marazilnikaŭ — pradajučy marožanuju rybu, Mašenski pradavaŭ i maroziva, a potym vyrašyŭ rabić jaho sam, nu i zaviarciełasia. 

Stanaŭleńnie «Savuškavaha pradukta» adbyvałasia ŭsie dvuchtysiačnyja. Tady ŭ ekanomicy dziejničali trochu inšyja zakony, trymalnikami akcyj małočnych zavodaŭ byli sami ludzi i inviestycyjnyja kampanii, jakija pakrysie pradavali Mašenskamu akcyi. 

Kamieniec, Brest, Pinsk, Stolin — takuju kambinacyju zavodaŭ i cechaŭ Mašenski paśpieŭ sabrać da 2010 hoda, pakul nie źmianilisia praviły, što pradavać akcyi dziaržaŭnych zavodaŭ stała možna tolki z dazvołu Łukašenki, paśla taho jak sama dziaržava skupiła ŭ rabotnikaŭ akcyi za kapiejki. 

Adnosna niadaŭna, paru hod jak, «Savuškaŭ» nabyŭ Biarozaŭski i Baranavicki małočnyja kambinaty. Biarozaŭski brend «Biarozka», darečy, pieraviali na biełaruskuju movu. 

Častku akcyj hetych zavodaŭ Mašenskamu pradaŭ užo apalny «Biełciažmaš», jaki dahetul skupiŭ akcyi ŭ supracoŭnikaŭ. 

U vyniku, jak viadoma «Našaj Nivie», dziaržava zahnuła kratna bolšuju canu za svaju častku akcyj, u razy daražej, čym jany tarhavalisia na rynku, a ŭ dadatak da Biarozaŭskaha kambinata «ŭsunuła» jašče i Aršanski.

Tady byŭ vializny kułuarny skandał — paśla prodažu Oršy ŭkazam hubiernatara ŭ zavoda adabrali syravinnyja zony ŭ intaresach vobłaści. Vazić małako ŭ Oršu prychodziłasia z Bresta, pakul praz skarhi i ŭhavory syravinnyja zony nie viarnulisia nazad. 

Krynicy «Našaj Nivy» ź biznes-kołaŭ apisvajuć zdolnaści Mašenskaha tak: «Kali jamu dać karabok zapałak, to praz 10 hod ź jaho atrymajecca zapałkavy zavod». 

Niekali Mašenski časta źjaŭlaŭsia ŭ kampanii z Łukašenkam, toj lubiŭ jaho zhadvać, niekali Mašenski byŭ i davieranaj asobaj na vybarach. 

Ale vyhladaje, što apošnija hady Mašenski dystancujecca ad palityčnych kołaŭ. Jaho nie było na hetak zvanym «Usiebiełaruskim narodnym schodzie» (ale byŭ na «inaŭhuracyi»). Jon nie vykazvaŭsia na palityčnyja temy. Jaho supracoŭniki vychodzili na pratesty i nieviadoma vypadkaŭ, kab kahości ź ich zvolnili za palityčnuju pazicyju. 

Vidavočna, što ciapier u Mašenskaha kali i zastajucca siabry va ŭradzie, to ich vielmi mała. Takija piersony, jak Maciušeŭski ci Rumas, adstaŭleny ad pracesaŭ kiravańnia krainaj.

Tym nie mienš «Savuškaŭ» trapiŭ u niedarečnuju situacyju padčas žnivieńskich padziej 2020-ha.

U sacyjalnych sietkach raspaŭsiudzili navinu, nibyta «Savuškaŭ» kormić marozivam AMAP, ale ŭ realnaści ŭsio akazałasia tak: u haračyja dni žniŭnia dźvie bresckija dziaŭčyny vyrašyli pačastavać marozivam milicyju, pradkazalna adpraviŭšysia ŭ śpiectranspart razam sa svaim marozivam.

Niechta sfatahrafavaŭ maroziva ŭ milicejskaj mašynie i zrabiŭ vysnovy, što heta byŭ «padarunak AMAPu», što naradziła chvalu hnievu ŭ internecie i zakliki bajkatavać pradukcyju. 

U vyniku Mašenski razhladaŭsia jak kandydat na ŭklučeńnie ŭ sankcyjny śpis. 

«Ja dumaju, što ŭ tych, chto składaje hetyja śpisy, jość peŭnyja kryteryi ŭklučeńnia. Napeŭna, karektna stavić pytańnie ab tym, ci adpaviadaje «Santa-Bremar» hetym kryteryjam? Moža, my rasstrelvali demanstrantaŭ? Moža, my — «kašalki», — u terminałohii aŭtaraŭ? Ja nie dumaju», — kazaŭ Mašenski «Našaj Nivie» na pytańnie ab tym, jak jon vyjšaŭ z-pad udaru. Imavierna, hetuju pazicyju jon davodziŭ i zamiežnym pasolstvam. 

Jaki kapitał u Mašenskaha? Finansavyja analityki ličać, što ŭ lepšy čas, kali b nie było palityčnaha i finansavaha kryzisu, «Santa-Bremar» i «Savuškaŭ pradukt» razam mahli b paciahnuć na miljard dalaraŭ. Ale ciapier dyskont za znachodžańnie na vułkanie moža składać ci nie pałovu ad cany. 

Viktar Prakapienia №7 

Kapitał, jakim ciapier vałodaje Viktar Prakapienia, pa adkrytych krynicach možna acanić u sumu kala 400 miljonaŭ dalaraŭ.

Jon doraha pradavaŭ svaje kampanii pa raspracoŭcy mabilnych dadatkaŭ — tady heta nie było jašče raźvitaj śfieraj. I paśla čarhovaj šmatmiljonnaj uhody jon navat staŭ samym bujnym padatkapłacielščykam-fizasobaj u historyi Biełarusi.

Biznesam Prakapienia pačaŭ zajmacca ŭ dziacinstvie, kali straciŭ baćku i zastaŭsia hałoŭnym u siamji. Jon napisaŭ nievialikuju prahramu, jakaja aŭtamatyčna reahavała na ŭsie zamovy na papularnych sajtach dla prahramistaŭ-fryłansieraŭ. 

Takim čynam, staŭšy pasiarednikam pamiž tymi, chto šukaje rabotu, i tymi, chto jaje zamaŭlaje, jon naźbiraŭ pieršyja hrošy i adkryŭ pieršuju kampaniju. U 20 hod u jaho ŭžo pracavała sotnia čałaviek.

Šyrokaviadomym u Biełarusi jon staŭ paśla svajoj kryminalnaj spravy 2015-ha ab sychodzie ad padatkaŭ, jakaja ničym nie skončyłasia. Paśla 8 miesiacaŭ u SIZA Prakapienia vyviez ź Minska siamju i sam asieŭ u Łondanie.

Pavodle taho, što sam jon zaŭsiody raskazvaŭ pra siabie ŭ kułuarach, u Łondanie jon paznajomiŭsia i pačaŭ vieści spravy z Saidam Huceryjevym — synam rasijskaha aliharcha Michaiła Huceryjeva. 

A z samim Michaiłam Huceryjevym jaho paznajomiŭ Siarhiej Martynaŭ, eks-ministr zamiežnych spraŭ. Paśla znajomstva z Huceryjevym-starejšym, jaki maje ŭpłyŭ na Łukašenku, Prakapienia znoŭ pačaŭ pakazvacca ŭ Biełarusi. 

Imavierna jon, jak i niekatoryja inšyja ramantyki, kantaktami z Łukašenkam spadziavaŭsia źmianić da lepšaha niejkija śfiery žyćcia krainy. Tak, hety čałaviek biezumoŭna spryčyniŭsia da dekreta pra PVT 2.0. Chacieŭ taksama madernizavać adukacyju i zasnavać u Biełarusi IT-univiersitet. 

Jak viadoma «Našaj Nivie», jaho prapanovy pa palapšeńni adukacyi prachodzili taki šlach: ad Prakapieni da Saida Huceryjeva, ad Saida da Michaiła, ad Michaiła Huceryjeva da Łukašenki, a toj addavaŭ na sud Karpienku. 

U vyniku prychodziŭ adkaz u duchu, što «pieršy punkt prapanoŭ — niasvoječasovy, druhi my ŭžo realizujem u inšaj formie, asobnyja aśpiekty treciaha punkta možna abmiarkoŭvać, a čaćviorty — uvohule škodny».

Tak ničoha zroblena i nie było, a ciapier, naturalna, heta pytańnie navat nie abmiarkoŭvajecca, škoła ciapier pieražyvaje inšyja «reformy». 

U Biełarusi Prakapienia daŭno nie źjaŭlajecca, supracoŭniki jaho kampanij pakrysie pieraciakajuć za miažu, i možna čakać, što jašče praz hod ničoha prakapienieŭskaha ŭ Biełarusi nie zastaniecca. 

Na padziei 2020-ha hoda Prakapienia adreahavaŭ vydzialeńniem 100 tysiač dalaraŭ na dapamohu paciarpiełym ad hvałtu siłavikoŭ:

«Hledziačy na ŭsie žachi, jakija adbylisia ź ludźmi za apošnija dni, my nie možam da kanca ŭśviadomić uvieś hety kašmar. My razumiejem, što zdaroŭje i psichika mnostva ludziej złamanyja na doŭhi čas, kali nie nazaŭsiody», — napisaŭ u fejsbuku Prakapienia, taksama padpisaŭšy list da ŭładaŭ. Ale bolš na hetuju temu nie vykazvaŭsia. 

Što admietna, hrošy vydzialalisia z na toj momant jašče sumiesnaj kampanii z Saidam Huceryjevym currency.com, što vyklikała niervovuju reakcyju syna miljardera. U nastupnym Prakapienia dystancyjavaŭsia ad hetaj siamji i vykupiŭ doli Huceryjeva-małodšaha ŭ sumiesnych biznesach. 

Ciapier, jak viadoma «Našaj Nivie», za miažoj Prakapienia zajmajecca pytańniem atrymańnia dazvołu na bankaŭskuju dziejnaść i choča pašyrać svaje intaresy ŭ hety bok. 

Što cikava, ideju stvareńnia prakapienieŭskaj kryptabiržy currency.com prypisvajuć Jančeŭskamu — nibyta jon, jak daŭni skupščyk bitkojna, natchniaŭ kahości ŭ Biełarusi zaniacca hetaj temaj. 

Uładzimir Vasilko i Siarhiej Litvin, №8 i №9

Staršynia rady dyrektaraŭ «Jeŭratorha» Vasilko i jahony namieśnik Litvin — faktyčnyja bienieficyjary «Jeŭraopta».

Siarhiej Litvin (źleva) i Uładzimir Vasilko.

Kali havorać pra «Jeŭraopt», to čaściej uspaminajuć Litvina. Chacia jany nie tolki roŭnyja, ale Vasilko navat trochu «raŭniejšy». 

Zajmacca biznesam jany pačali ŭ siaredzinie dzievianostych. Jany vazili z Amieryki «nožki Buša» i stavili kala praduktovych kram ralety, u jakich smažyli i pradavali hatovymi kuraniat Tabaka. 

Ale ciapier jany daŭno ŭžo žyvuć u Manaka i nie pakazvajucca ŭ Biełarusi praz arhanizavany ŭ minułym kryminalny pieraśled. 

Dakładnyja detali hetaj historyi nieviadomyja. Ale papularnaja viersija ŭ biznes-kołach zaklučajecca ŭ tym, što pieršapačatkova Jeŭraopt dziejničaŭ sa spryjańnia blizkaha siabra Łukašenki Uładzimira Kanaplova. Kanaploŭ dapamahaŭ atrymlivać placoŭki i ŭčastki inicyjatyŭnym biznesmienam. 

Sa źjaŭleńniem palityčnych prablem u Kanaplova (ličycca, što jon straciŭ pačućcie biaśpieki i vyrašyŭ zaniacca palitykaj, prajaŭlajučy intares da pieršaha pasta) prablemy źjavilisia i ŭ Vasilko ź Litvinom. U ich svajakoŭ taksama: ciapier i bolšaść ź ich majuć hramadzianstvy inšych krain.

Hienij Litvina i Vasilko ŭ tym, što jany, žyvučy ŭ emihracyi, zdoleli arhanizavać biznes tak, što jurydyčna i arhanizacyjna jon akazaŭsia abaronieny ad lubych imaviernych napadkaŭ i sprobaŭ adabrać jaho. 

Faktyčna, «Jeŭraopt» u Biełarusi ciapier — heta arhanizacyja, jakaja bałansuje na miažy prybytkovaści. A ŭsie realnyja prybytki asiadajuć u firmach-pastaŭščykach, afilavanych z «Jeŭraoptam». 

Adabrać «Jeŭraopt» aznačaje zabrać daŭhi, kredyty i abaviazki. 

Čytajcie taksama: Straty 126 miljonaŭ, u biznes-kołach kažuć pra mahčymy prodaž rasijskamu «Mahnitu». Što adbyvajecca ź Jeŭraoptam? 

Ciapier rytejler budzie sprabavać vystavicca na IRO ŭ Brytanii, bo treba hrošy — jak paviedamlajuć našy krynicy, isnuje prablema z pahašeńniem rasijskich ablihacyj.

Analityki aceńvajuć realnym vyručyć za «Jeŭraopt» 300—500 miljonaŭ dalaraŭ.

Alaksandr Ciencier №10

Ciencieru ŭ biznes-asiarodkach dajuć tolki stanoŭčyja charaktarystyki. 

Jon pačynaŭ z bunkiernych zapravak. Heta ciapier usio paliva pad ziamloj, a raniej jano było naviersie ŭ śpiecyjalnych bunkiernych jomistaściach, adsiul i nazva. 

Alaksandr Ciencier, fota probusiness.by

Pad zapraŭki Ciencieru davodziłasia kuplać ziamlu, vazicca z papierami, u niejki momant pryjšło ŭśviedamleńnie, što na ziamli možna budavać nie tolki zapraŭki. Zrešty, čas marnujecca adzin i toj ža, a kali budavać tam damy, to prybytku našmat bolš. 

Tak jon ulez u pieršuju svaju budoŭlu panelek u Baraŭlanach, i z časam staŭ samym inavacyjnym i paznavalnym zabudoŭščykam žyłoj nieruchomaści. 

Zdavałasia b, taki prosty, ale fakt — Ciencier pieršy pačaŭ rasfarboŭvać žyłyja damy ŭ Minsku. Źmianiŭ inšyja prosty rečy ŭ prajektach «mapidaŭskich» panelek: trochu padkarektavaŭ płaniroŭki, pastaviŭ płaty vakoł damoŭ, daŭ kvartałam nazvy, zrabiŭ ekspłuatavanyja dachi. 

I ŭ vyniku pradavaŭ panelki za horadam kali nie pa canie manalitu, to prynamsi pa canie haradskoj zabudovy. 

Častku zapravak z časam Ciencier pradaŭ, nabyŭ zavod bietonnych kanstrukcyj u Chaciežynie. 

Ruchavik biznesu Cienciera — siastra jaho žonki Nadzieja Matviajonak, saakcyjanier A-100. Heta važny supracoŭnik i kampańjon: jana kiruje mnohimi pracesami i šmat kreatyvić. 

Znakamity kvartał «Novaja Baravaja», jaki budavaŭ A-100

U 2020-m proźvišča Cienciera źjaviłasia ŭ śpisie Kaardynacyjnaj rady, a potym źnikła. 

U kułuarach šyrycca takaja viersija padziej: jamu pazvanili i zaprasili. Na pytańnie «A chto tam jašče?» nazvali šmat znajomych proźviščaŭ, na što jon skazaŭ: «Nu kali ŭsie tam, to i ja». 

Ale publična Ciencier zajaviŭ, što źjaŭleńnie jaho imia ŭ śpisie — pamyłka. U lubym razie, potym jamu pryjšłosia vystupać na prapahandysckim telebačańni i tłumačycca. 

Ciencier adzin z pary čałaviek śpisu top-10, chto žyvie ŭ Biełarusi. 

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →