Zdareńni

Čamu nie pamiłavali palitviaźnia z razumovaj adstałaściu? Spytali ŭ jaho maci i Vaskrasienskaha

21-hadovaha Dźmitryja Hoptu ŭ lutym asudzili na dva hady kałonii za hvałt u dačynieńni da milicyi. Chłopiec maje razumovuju adstałaść, padpisaŭ usie pryznańni, na sudzie skazaŭ, što «kinuŭ adzin kamień, paśla źbieh — spałochaŭsia, što pasadziać». Ni ŭ kaho ź siłavikoŭ toj kamień tak i nie trapiŭ, ale ž sudździ hetaha chapiła, kab vyrašyć, što Hopta moža nieści adkaznaść za svaje dziejańni i pryznać jaho vinavatym. Maci junaka chvalavałasia, ci zmoža toj vyžyć u kałonii, da apošniaha spadziavałasia, što syna adpuściać — hetaha nie zdaryłasia. Pravaabaroncy pryznali Dźmitryja Hoptu palitviaźniem. Ale ž ciapier niekatorych palityčnych adpuskajuć praz pamiłavańnie. Navat z tak zvanych «śpisaŭ Vaskrasienskaha» pamiłavali 13 čałaviek. Čamu siarod ich nie było Dźmitryja Hopty, jakomu nie miesca ŭ kałonii chacia b praz stan psichiki?

Dźmitryj Hopta

«Na pamiłavańnie ja pačała padavać dakumienty jašče da šumichi z Vaskrasienskim, — kaža Volha Hopta, mama chłopca. — U mai ja adviezła ŭ kałoniju ŭzor prašeńnia na pamiłavańnie, pieradała synu praz administracyju, paśla pieradavała dadatkovyja dakumienty. Niedzie ŭ lipieni była kamisija ŭ kałonii, adtul papiery pa synie pajšli ŭ Kamitet pa pamiłavańni. Adtul adkazaŭ nie było. U ich niama kankretnych terminaŭ, kolki jany buduć razhladać prašeńnie.

Paśla ja daviedałasia, što prašeńni na pamiłavańni źbiraje Vaskrasienski. Ja sama ź im źviazałasia, niedzie ŭ kancy žniŭnia, spytała, ci jość Dzima ŭ tych śpisach. Mnie adkazali, što jaho tam niama. Ja patłumačyła situacyju, što syn sam nie moža padać prašeńnie, prasiła kab Dzimu ŭklučyli ŭ śpisy na pamiłavańnie.

«Mama, mnie vielmi soramna, što ja tut». Maci Dźmitryja Hopty sa Žłobina sustrełasia z synam u kałonii

Paśla mnie dasłali adkaz, što Dzimu ŭklučać u druhi «śpis Vaskrasienskaha». Nibyta ŭ vieraśni toj śpis padali na stoł Łukašenku, a ŭ listapadzie jaho buduć razhladać. 

Vaskrasienski skazaŭ, što Dzima ŭ pieršych šerahach na pamiłavańnie ŭ listapadzie. Ale ž nichto nie viedaje, što budzie nasamreč.

«Ja źviarnułasia da Vaskrasienskaha, bo ŭ našaj situacyi lubyja mietady ŭžo dobryja»

Parušeńniaŭ u syna niama, sudzimaściaŭ taksama. Ale chvalujusia, što ŭ jaho 364 artykuł KK (hvałt ci pahroza hvałtu ŭ dačynieńni da supracoŭnikaŭ unutranych spraŭ). Apielacyi, skarhi ŭsie praihnaravali. Tamu adziny šaniec vyciahnuć syna z kałonii — padavać na pamiłavańnie. Kali nie spracuje, budziem spadziavacca na ŭmoŭna-daterminovaje.

Dzima Hopta padčas suda.

Ja źviarnułasia da Vaskrasienskaha, bo ŭ našaj situacyi lubyja mietady ŭžo dobryja. Ja bačyłasia z synam apošni raz 1 vieraśnia. Doŭhich spatkańniaŭ nam nie dajuć, było karotkaje.

Dzima byŭ u niejkim upadnickim nastroi. Asabliva nie skardziŭsia, ale, mahčyma, tamu, što baicca. Ja pytałasia, ci nie kryŭdziać jaho, jon kazaŭ, što mužyki, źniavolenyja, — nie. Całkam praŭdu my daviedajemsia, tolki kali jon budzie ŭžo na voli. Ale było bačna, što syn niejki nibyta napałochany.

Pra pamiłavańnie my z synam havaryli, jon vielmi spadziajecca na heta. Cikava, što Dzima sam paśla zvaniŭ z kałonii i skazaŭ mnie: mama, mianie ŭklučyli ŭ druhi śpis na pamiłavańnie! Adkul jon pra heta daviedaŭsia, ja paniaćcia nie maju. 

Sam Dzima, dumaju, nie viedaje, i chto taki Vaskrasienski, i što adbyvajecca. 

«Zastavacca ŭ kałonii synu nielha, jak jon tam trymajecca, ja nie ŭjaŭlaju»

U mianie nadzieja jość, ale ž iluzij mieć nie chočacca. Tym bolš, kali synu zamieniać kałoniju na chimiju, to ŭ jaho stanie heta budzie nie pamiłavańnie, a raŭnaznačnaje pakarańnie. Kali admoviać zusim — budzie mocny ŭdar dla syna.

Tady budziem spadziavacca na ŭmoŭna-daterminovaje, choć dla palityčnych heta i nie prosta.

Dzima ž staić na ŭliku jak schilny da ekstremizmu, jak i ŭsie palityčnyja, nosić žoŭtuju birku. Tamu i praciahłych spatkańniaŭ nam nie śviecić.

Choć nam tłumačać tak, što karancinnyja miery i doŭhija spatkańni pakul pa niekalki čałaviek tolki dla tych, chto siadzić bolš za hod.

Listy Dźmitryja ź SIZA. Ciapierašni adras chłopca: papraŭčaja kałonija №3, 211 322, Viciebskaja vobłaść, h. p. Vićba.

Hetuju birku ja zaŭvažyła ŭ jaho jašče ŭ mai, na pieršym spatkańni. Na ŭlik jaho pastavili jašče ŭ SIZA, tam pryvodzili na spatkańni ŭ kajdankach, prymacoŭvali navat padčas razmovaŭ pa telefonie.

Ja pytałasia ŭ syna, za što pastavili na ŭlik, usio, što jon zmoh patłumačyć: nu, źviazana z hetymi ŭsimi spravami. I ŭ kałonii, kali ja ŭpieršyniu źviarnuła ŭvahu na žoŭtuju birku, Dzima navat nie razumieŭ, za što jana žoŭtaja.

Kali što, ja hatovaja pisać paŭsiul i ŭsim, choć na imia Łukašenki. Bo zastavacca ŭ kałonii synu nielha, jak jon tam trymajecca, ja nie ŭjaŭlaju».

Što kaža Vaskrasienski?

Ale ž čamu chłopiec ź psichičnymi prablemami nie byŭ uklučany ŭ śpisy na pamiłavańnie samim Vaskrasienskim?

«My nikoha samastojna nie ŭklučajem u našyja śpisy. U tym liku i tamu, kab «Naša Niva» paśla nie napisała: «Skandał! KSDS samavolna ŭklučaje palitviaźniaŭ u svaje śpisy!».

Tamu my ŭklučajem u śpisy na pamiłavańnie tolki tych, chto sam piša prašeńnie ci, jak u vypadku ź Dźmitryjem, kali pišuć jaho blizkija. Tamu, jak tolki z nami źviazałasia maci chłopca, my ŭklučyli jaho ŭ naš druhi śpis na pamiłavańnie.

Kali dakładna hetyja śpisy buduć razhledžanyja, nie mahu skazać: moža, kastryčnik, moža, listapad. Ale dakładna nie paźniej za śniežań, — paviedamiŭ «Našaj Nivie» Jury Vaskrasienski. — Miarkuju, što pa Dźmitryju rašeńnie budzie stanoŭčaje i Novy hod jon sustrenie doma. Viedaju dakładna, što jaho buduć razhladać u liku pieršych na najbližejšaj kamisii».

Kamientary

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →