Hramadstva

Abaronca Płoščy Pieramien Ściapan Łatypaŭ asudžany na 8,5 hoda kałonii 

Takoje rašeńnie vynies siońnia sud Savieckaha rajona Minska.

Siońnia ŭ sudzie Savieckaha rajona Minska vynieśli prysud žycharu «Płoščy Pieramienaŭ» i arbarystu 41-hadovamu Ściapanu Łatypavu.

Sudździa Alaksandr Voŭk pryznaŭ palitviaźnia vinavatym pa troch artykułach Kryminalnaha kodeksa: č.č. 1, 2 art. 342, č. 2 art. 363, č. 4 art. 209 i asudziŭ da vaśmi z pałovaj hadoŭ kałonii ŭzmocnienaha režymu i štrafu 300 bazavych vieličyniaŭ (8700 rubloŭ).

Sam Ściapan na sudzie nie pryznaŭ vinu, admoviŭsia ad dačy pakazańniaŭ. 

Mienavita takoje pakarańnie dla Ściapana i prasiŭ pryznačyć prakuror Uładzimir Rabaŭ. 

«Ja kryčaŭ, zadychajučysia ŭ čornym pakiecie, a jany śmiajalisia». Łatypaŭ raspavioŭ u apošnim słovie pra źbićcio i katavańni

Kamientary

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

«Pa kodavym słovie «Barysaŭna» vykinuła ŭ akno €760 tysiač». 16-hadovy kurjer zabraŭ u dvaich piensijanieraŭ 2,7 młn rubloŭ14

Što adbudziecca, kali Bajden vyjdzie z prezidenckaj honki?1

Ukrainski front na Danbasie pasypaŭsia ŭ niekalkich miescach — analityk Bild10

Biełaruski ajcišnik pierajechaŭ u Aŭstraliju i trapiŭ pad skaračeńni. I zadaŭsia adviečnym pytańniem «Što rabić»?14

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby13

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →