Hramadstva

U Biełarusi patłumačyli streły na miažy ź Litvoj

U Dziaržaŭnym pamiežnym kamitecie Biełarusi (HPK) prakamientavali infarmacyju, jakaja źjaviłasia ŭ litoŭskich ŚMI ab strełach i sihnalnych rakietach pablizu biełaruska-litoŭskaj miažy.

Jak raspavioŭ aficyjny pradstaŭnik Dziaržpahrankamiteta ahienctvu Sputnik Anton Byčkoŭski, niedaloka ad biełaruska-polskaj miažy sapraŭdy stralajuć, ale heta nie padstava dla bojazi susiednich krain. Pa słovach Byčkoŭskaha, na miažy Biełarusi ź Litvoj i Polščaj prachodziać płanavyja vučeńni.

— U vučebnym centry «Bialany», jaki raźmieščany niedaloka ad miažy, užo niekalki dzion prachodzić bajavoje zładžvańnie padraździaleńniaŭ mabilizacyjnaha reziervu Hrodzienskaj pamiežnaj hrupy. Ź imi pravodziacca zaniatki pa taktycy pahraničnaj słužby, ahulnavajskovy, śpiecyjalnaj i ahniavoj padrychtoŭcy. Strelby, u tym liku načnyja, taksama pravodziacca. Nijakich incydentaŭ, źviazanych z užyvańniem zbroi nie miažy nie było, — raspavioŭ Byčkoŭski.

Raniej u pres-słužbie Dziaržaŭnaha pamiežnaha kamiteta paviedamili, što na miažy Biełarusi ź Litvoj i Polščaj da 12 žniŭnia buduć pravodzicca kompleksnyja apieratyŭna-taktyčnyja vučeńni. U ramkach vučeńnia buduć adpracoŭvacca ŭ tym liku pytańni pa ŭzmacnieńni achovy dziaržaŭnaj miažy, vyjaŭleńnia i likvidacyi uzbrojenych farmiravańniaŭ.

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień15

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →