Hramadstva

Pradstaŭnik ES: 9 žniŭnia 2020 hoda nadziei naroda Biełarusi byli žorstka raźbityja

Pradstaŭnik ES pa źniešniaj palitycy i palitycy biaśpieki Žaziep Barel ad imia Jeŭrasajuza vystupiŭ z zajavaj, prymierkavanaj da hadaviny prezidenckich vybaraŭ u Biełarusi.

«9 žniŭnia 2020 hoda nadziei naroda Biełarusi na abrańnie lehitymnaha lidara krainy byli žorstka raźbityja.

Z tych časoŭ narod Biełarusi niaspynna i mužna zmahajecca za pavahu pravoŭ čałavieka i fundamientalnych svabod.

Jon zaklikaje da novych, demakratyčnych vybaraŭ. Jon mirna pratestuje ŭ toj čas, kali režym Łukašenki ihnaruje viaršenstva prava i mižnarodnyja abaviazki Biełarusi i abaviazki ŭ halinie pravoŭ čałavieka, što zafiksavana ŭ dakładzie ab «Mierkavanych parušeńniach pravoŭ čałavieka, źviazanych z prezidenckimi vybarami 9 žniŭnia 2020 hoda ŭ Biełarusi», padrychtavanym Volfhanham Bieniedekam u ramkach Maskoŭskaha miechanizmu ABSIE.

«Prajšoŭ hod, a hety zaklik zastajecca niepačutym», — kanstatuje Ž. Barel.

Praciahvajucca represii, pradstaŭniki apazicyi i demakratyčnych sił albo byli zatrymany, albo byli vymušany pakinuć krainu i žyć u vyhnańni.

«Režym zapuściŭ dobra spłanavanuju kampaniju represij i zapałochvańnia hramadzianskaj supolnaści i pravaabaroncaŭ, a taksama raspačaŭ sistematyčnaje źniščeńnie niaŭradavych arhanizacyj i niezaležnych ŚMI z kančatkovaj metaj zahłušyć usie niezaležnyja hałasy, jakija zastalisia, i zadušyć hramadzianskuju dziejnaść u Biełarusi. Polskaja abščyna ŭ Biełarusi taksama stała mišeńniu hetaj palityki. Advolnyja i nieabhruntavanyja zatrymańni, niespraviadlivy pieraśled, uklučajučy admovu ŭ pravie na spraviadlivy sudovy razhlad, i sotni zadakumientavanych vypadkaŭ katavańniaŭ pa-raniejšamu majuć miesca va ŭmovach biespakaranaści», — havorycca ŭ zajavie

Barel zhadaŭ prymusovuju pasadku rejsi Ryanair u Minsku 23 maja, a taksama vykarystańnie mihrantaŭ u jakaści instrumientaŭ u palityčnych metach dla dalejšaha vyklik mižnarodnym normam.

«U adpaviednaści sa svaim paetapnym padychodam ES hatovy razhledzieć dalejšyja miery ŭ śviatle aburalnaha ihnaravańnia režymam mižnarodnych abaviazkaŭ.

Adziny sposab pakłaści kaniec palityčnaha kryzisu — heta inkluziŭny nacyjanalny dyjałoh».

«Admiena sankcyj ES budzie mahčymaj tolki paśla taho, jak ułady ŭ Biełarusi stanuć całkam prytrymlivacca pryncypaŭ demakratyi i viaršenstva prava, vykonvać svaje abaviazki datyčna pravoŭ čałavieka i spyniać usie represii. Režym pavinien vyzvalić i reabilitavać biezumoŭna bolš za 600 palitźniavolenych i ŭciahnucca ŭ surjozny, varty davieru i inkluziŭny palityčny praces, jaki pryviadzie da svabodnych i spraviadlivych vybaraŭ pad nahladam BDIPČ ABSIE» — kanstatuje Barel

«Kali Biełaruś pačnie pierachod da demakratyi, ES abaviazvajecca dapamahčy joj stabilizavać svaju ekanomiku, refarmavać svaje instytuty, kab zrabić ich ustojlivymi i bolš demakratyčnymi, stvaryć novyja pracoŭnyja miescy i pavysić uzrovień žyćcia ludziej, u tym liku z dapamohaj Usioabdymnaha płana ekanamičnaj padtrymki na sumu da 3 miljardaŭ jeŭra dla demakratyčnaj Biełarusi, karotki varyjant jakoha byŭ apublikavany 28 maja Jeŭrapiejskaj kamisijaj».

«ES praciahnie padtrymlivać demakratyčnuju, niezaležnuju, suvierennuju, kvitniejučuju i stabilnuju Biełaruś. Hałasy i volu naroda Biełarusi nie atrymajecca zahłušyć», — havorycca ŭ zajavie.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →