Hramadstva

«Usio projdzie, projdzie i heta». Rodnyja palitźniavolenych Alesia Bialackaha i Valancina Stefanoviča atrymali pieršyja viestki ad ich

Pravaabaroncy «Viasny» Aleś Bialacki, Valancin Stefanovič i Uładzimir Łabkovič utrymlivajucca za kratami ŭžo 17 dzion. Sutnaść pretenzij uładaŭ pravaabaroncam niezrazumiełaja, śledstva ŭsimi sposabami chavajuć ad hramadstva. Žonki Alesia i Valancina dniami atrymali pieršyja viestki z «Vaładarki» — ad Uładzimira pa-raniejšamu listoŭ niama.

Jak raspaviała Natalla Pinčuk, pieršy list ad Alesia byŭ pad numaram try, što aznačaje, što inšyja dva nie dajšli da jaje. Pa jaje słovach, list tyčyŭsia tolki pobytavych pytańniaŭ. Aleś raspavioŭ, što ŭžo ŭziaŭ ź biblijateki knihu. Jak adznačaje Natalla, viestka ad muža była vielmi karotkaja, što dla jaho vielmi niecharakterna: padčas źniavoleńnia ŭ 2011-2014 hadach jon pisaŭ vialikija teksty.

Pa słovach Aliny Stefanovič, Valancin dasłaŭ na volu try listy: žoncy, baćkam i siastry.

«Ja viedaju, što adbyvajecca apošnimi dniami ŭ našaj krainie. Naš aryšt źjaŭlajecca zrazumiełaj źjavaj u hetaj situacyi. Ja nastrojvajusia na vielmi doŭhuju razłuku sa svabodnym śvietam, ale ŭsio adno spadziajusia na lepšaje. Usio projdzie, projdzie i heta, i my znoŭku budziem razam».

Pravaabaroncam možna napisać:

SIZA-1, 220030, h. Minsk, vuł. Vaładarskaha, 2 (Aleś Bialacki, Valancin Stefanovič, Uładzimir Łabkovič, Marfa Rabkova, Andrej Čapiuk)

SIZA-3, 246003, h. Homiel, vuł. Knižnaja, 1A (Leanid Sudalenka, Taćciana Łasica)

Kamientary

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Usie naviny →
Usie naviny

Viačorka: Łukašenka abvieścić datu svaich vybaraŭ, tolki kali skončacca amierykanskija5

Pamior mastak Valeryj Čajka. Jon afarmlaŭ minskaje mietro

Zialenski pra zajavu Budanava pra nastup Rasii z poŭnačy: Jaho nie tak zrazumieli1

Ralf Šumachier ździejśniŭ kaminh-aŭt16

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman51

Jak vyhladaje čarha pa vadu ŭ Mazyry6

Jašče adna achviara ŭrahanu: u Śvietłahorsku dreva zabiła 90-hadovaha mužčynu

Ukraincaŭ spytali, ci pryjšoŭ čas pačynać pieramovy z Rasijaj — vyniki sacapytańnia1

«Paśpieli raźvitacca z žyćciom». Vidavočcy raskazali pra śmiarotny ŭrahan na Vilejskim vadaschoviščy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju

Hałoŭnaje
Usie naviny →