Usiaho patrochu

Čamu ludziam nie padabajecca čuć ułasny hołas u zapisie

Mahčyma, sprava ŭ fizijałahičnych i psichałahičnych pryčynach.

Fota pixabay.com.

Kali čałaviek upieršyniu čuje zapis ułasnaha hołasu, heta moža akazacca dla jaho niezvyčajnym i navat niepryjemnym vopytam. Tyja charaktarystyki svajho hołasu, da jakich my pryzvyčajvajemsia padčas žyćcia, čamuści nie supadajuć z tymi jakaściami našaha hołasu, jakim my jaho čujem na zapisy. Niekatorym navat ciažka pavieryć, što heta sapraŭdy ich hołas.

Taki dyskamfort moža być źviazany jak s fizijałahičnymi, tak i ź psichałahičnymi pryčynami, tłumačyć CNN.

Kali kazać pra fizijałohiju, huk ad aŭdyjazapisu pieradajecca ŭ mozh inšym čynam, čym huk ad našaha ŭłasnaha maŭleńnia. U vypadku z zapisam huk prachodzić praz pavietra i traplaje ŭ vušy. Hukavaja enierhija prymušaje vibryravać barabannuju pieraponku i maleńkija słychavyja kostački. Hetyja kostački pieradajuć vibracyju vušnoj ulitcy, jakaja stymuluje niervovyja vałokny, što dasyłajuć hukavyja sihnały da mozha.

Adnak huk ad ułasnaha maŭleńnia dasiahaje ŭnutranaha vucha pa-inšamu. Častka huka taksama prachodzić praz pavietra, ale ŭsio ž bolšaść jaho pieradajecca praz kostki čerapa, što prymušaje hołas hučać bolš nizka.

Voś čamu ludziam ułasny hołas zdajecca bolš hłybokim i bahatym. Kali ž jany čujuć jaho ŭ zapisy, hołas moža hučać bolš vysoka, što zdajecca niekatorym niepryjemnym.

Jość jašče adna pryčyna taho, čamu nam moža nie padabacca sapraŭdnaje hučańnie ŭłasnaha hołasu. Jana źviazanaja ź psichałohijaj: my adčuvajem taki hołas jak sapraŭdy niešta novaje, toje, što vykryvaje roźnicu pamiž našym adčuvańniem siabie i realnaściu. Heta nie značyć, što naš sapraŭdny hołas horšy za toje, jak my sabie jaho ŭjaŭlali, prosta nam niazvykła jaho čuć.

Kamientary

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni12

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →