Hramadstva

KDB uklučyŭ Cichanoŭskuju i Łatušku ŭ śpis asob, datyčnych da terarystyčnaj dziejnaści

Kamitet dziaržbiaśpieki Biełarusi ŭklučyŭ Śviatłanu Cichanoŭskuju, Paŭła Łatušku, Antona Matolku i jašče 14 čałaviek u śpis asob, datyčnych da terarystyčnaj dziejnaści.

Taksama ŭ śpis trapili byłyja siłaviki, źviazanyja ź inicyjatyvaj «Bajpoł», były aficer HUBAZiK Stanisłaŭ Łupanosaŭ i Viačasłaŭ Malejčuk.

Usich, akramia Malejčuka, abvinavačvajuć u ździajśnieńni złačynstvaŭ pa č. 1 art. 14 i č.3 art. 289 Kryminalnaha kodeksa Biełarusi.

Kamientary

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 2

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

Rasstrelnaja sprava Ryka Kryhiera tyčycca jaho ŭdziełu ŭ Pałku Kalinoŭskaha — pravaabaroncy5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →