Usiaho patrochu

Vy možacie dałučycca da suśvietnaj akcyi «Zapali sinim», jakaja nahadvaje ab prablemie aŭtyzmu

2 krasavika Biełaruś dałučycca da akcyi Light It Up Blue, jakaja tradycyjna pravodzicca ŭ Suśvietny dzień infarmavańnia ab prablemie aŭtyzmu. Da svajho piacihodździa Siamiejny inkluziŭ-teatr «i» pry padtrymcy kampanii A1 stvaryŭ dla hetaha śpiecyjalnuju anłajn-płatformu. Usie achvotnyja mohuć źniać virtualnyja pazły z teatralnaj maski i dapamahčy razburyć stereatypy pra aŭtyzm.

Pazł, jak i sini koler, jakim u hety dzień padśviečvajucca słavutaści i art-abjekty pa ŭsim śviecie, źjaŭlajecca simvałam aŭtyzmu — parušeńnia raźvićcia, jakoje ŭpłyvaje na kamunikacyju i stasunki ź inšymi ludźmi. Hety vobraz źviazany z tym, što z-za svajoj unikalnaści i asablivaha ŭsprymańnia rečaŭ dzieciam i darosłym z takim rasstrojstvam składana znajści svajo miesca ŭ hramadstvie — hetak ža jak i asobnym detalam u mazaicy.

Sioleta ŭpieršyniu biełarusy zmohuć dałučycca da mižnarodnaj sacyjalnaj akcyi ŭ anłajn-farmacie: zajści na sajt worldautismday.by i nacisnuć na knopku «Źniać pazł». Kali ŭsie karystalniki razam raźbiaruć virtualnyja pazły, maska stereatypaŭ i nieparazumieńnia, ź jakimi sutykajucca ludzi z aŭtyzmam, źniknie — i zamiest jaje źjavicca simvał Siamiejnaha inkluziŭ-teatra «i».

Akcyja prymierkavana da premjery teatra «Ahoń i Lod», jakaja taksama adbudziecca ŭ anłajn-farmacie 2 krasavika: a 19-j hadzinie ŭ efiry videaservisu VOKA pastanoŭku zmohuć biaspłatna ŭbačyć usie achvotnyja ź luboha punkta śvietu. Na sajcie worldautismday.by źmieščany eskiz adnoj z masak, jakija mastačka Ludmiła Skitovič zrabiła dla dziaciej, zaniatych u śpiektakli.

«Ahoń i Lod» — heta pieršaja ŭ Biełarusi pastanoŭka, stvoranaja z dapamohaj technałohii virtual production, kali realnyja akciory vystupajuć u virtualnaj prastory. U centry siužeta — historyja Majstra, jaho Muzy i ich dziaciej i vučniaŭ, raskazanaja praz balet, płastyku, impravizacyju, žyvuju muzyku i 3D-dekaracyi.

Dałučycca da prahladu možna budzie na sajcie voka.tv albo ŭ mabilnaj prahramie VOKA paśla aŭtaryzacyi pa numary telefona. Pieršy afłajn-pakaz śpiektakla adbudziecca 24 krasavika na scenie Pałaca kultury Minskaha aŭtamabilnaha zavoda. Bilety možna nabyć na sajcie apieratara kvitki.by.

Čytajcie taksama: Adna z samych jarkich par Vialikaha teatra łomić tancavalnuju tradycyju — čaho čakać ad premjernaj pastanoŭki «Ahoń i lod» FOTY

Kamientary

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień14

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści5

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach24

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ3

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →