Hramadstva

«My siońnia žyviom va ŭmovach infarmacyjnaj vajny»: deputaty prymajuć papraŭki ŭ zakon da ŚMI

Deputaty Pałaty pradstaŭnikoŭ pryniali ŭ pieršym čytańni zakonaprajekt ab źmianieńni zakonaŭ pa pytańniach ŚMI.

Ihar Słucki. Fota Nadziei Bužan

Pradstaviŭ jaho ministr infarmacyi Ihar Łucki. Jon adznačyŭ važnaść internetu ŭ ciapierašni čas, piša BiełTA.

«Pry hetym daloka nie zaŭsiody infarmacyja, jakaja raspaŭsiudžvajecca ŭ internecie, słužyć raźvićciu hramadstva i dziaržavy. Internet staŭ instrumientam infarmacyjnych vojnaŭ, nakiravanych na razbureńnie hramadskich asnoŭ i maralnych kaštoŭnaściaŭ, a časam i cełych dziaržaŭ. Mienavita tamu šerah navacyj, jakija źmiaščajucca ŭ zakonaprajekcie, nakiravanyja na rehulavańnie pravaadnosin u internet-prastory», — skazaŭ jon.

U zakonie, u pryvatnaści, prapanujecca ŭdakładnić patrabavańni da zasnavalnika i hałoŭnaha redaktara ŚMI, pašyryć abaviazki dla redakcyi ŚMI i ŭładalnikaŭ internet-resursu. U zakonie kankretyzujucca paŭnamoctvy žurnalista, zamacoŭvajucca padstavy dla pazbaŭleńnia jaho akredytacyi. Taksama vyznačajucca vypadki, kali nievykanańnie abaviazkaŭ žurnalista budzie ličycca hrubym parušeńniem jaho pracoŭnych abaviazkaŭ.

Akramia taho, u zakonie płanujecca pašyryć pieralik zabaronienaj infarmacyi, pryniać miery dla abmiežavańnia zamiežnaha ŭpłyvu na infarmacyjny rynak, skasavaŭšy ciapierašniuju prefierencyju dla redakcyj ŚMI, u čyich statutnych fondach prysutničajuć zamiežnyja inviestycyi, jakija pieravyšajuć 20%.

Siarod inšych abmiežavalnych mieraŭ — pašyrany pieralik padstaŭ dla admovy ŭ dziaržaŭnaj rehistracyi abo pierarehistracyi ŚMI, pryniaćcia rašeńnia ab abmiežavańni dostupu da internet-resursu abo sietkavaha vydańnia. Płanujecca dazvolić hienprakuroru — a taksama prakuroram abłaściej i Minska — začyniać dostup da sajtaŭ, «z dapamohaj jakich raspaŭsiudžvajecca infarmacyja, nakiravanaja na prapahandu ekstremisckaj dziejnaści, i inšaja infarmacyja, zdolnaja nanieści škodu nacyjanalnym intaresam Biełarusi».

Namieśnica staršyni Pastajannaj kamisii pa pravach čałavieka, nacyjanalnych adnosinach i ŚMI Lilija Ananič dadała, što, «pa sutnaści, my siońnia žyviom va ŭmovach infarmacyjnaj vajny. I nieabchodna zadziejničać uvieś arsienał zakanadaŭčaha ŭździejańnia dla zabieśpiačeńnia dziaržaŭnych pryjarytetaŭ u raźvićci nacyjanalnaj infarmacyjnaj prastory».

Kamientary

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →