Hramadstva

Sudziać pierakładčycu Volhu Kałackuju, jakaja dała dźvie poŭchi Ryhoru Azaronku. Ën prysutničaje ŭ sudzie

U sudzie Frunzienskaha rajona Minska 23 sakavika pačaŭsia razhlad spravy ab źbićci 15 listapada Ryhora Azaronka pierakładčycaj Volhaj Kałackaj. Žančynu zatrymali 15 studzienia padčas zaniatkaŭ pa anhlijskaj movie. Z taho dnia Volha pad vartaj.

Volha Kałackaja
Ryhor Azaronak

Pierakładčycu Volhu Kałackuju vinavaciać u złosnym chulihanstvie (art. 339 Kryminalnaha kodeksa) — nibyta padčas adnoj z akcyj pratestu Volha naniesła niekalki ŭdaraŭ supracoŭniku STV Ryhoru Azaronku.

Na sud pryjšoŭ i paciarpieły Azaronak. Jon źjaviŭsia la zały suda litaralna za chvilinu da pačatku pracesu.

Volzie Kałackaj pahražaje aryšt albo abmiežavańnie voli da 3 hadoŭ, albo pazbaŭleńnie voli da 6 hadoŭ. Vyrašać jaje los budzie sudździa Skuratovič.

Zała zapoŭnienaja — padtrymać Kałackuju pryjšli siabry, vučni, žurnalisty i litaratary.

Na pasiadžeńni Volha vystupaje pa-biełarusku.

Maładaja prakurorka začytała abvinavačvańnie. Jano karotkaje: 15 listapada «ŭ hramadskim miescy […] biespryčynna, adkryta supraćpastaŭlajučy siabie hramadstvu, naŭmysna naniesła nie mienš za adzin udar pa tvary Azaronku».

A paśla — jašče adzin. Hetym pryčyniła karespandentu fizičny bol.

Volha Kałackaja vinu pryznała całkam.

Jana raspaviała, što adbyłosia 15 listapada.

«Pamior Raman Bandarenka, ja vielmi smutkavała i hłyboka spačuvała jaho maci, jakaja straciła adzinaha syna. U niadzielu 15 listapada ja vyrašyła źjeździć na Uschodnija mohiłki. Na prypynku ja ŭbačyła, što hramadski transpart nie chodzić.

Paśla, kala stancyi mietro «Puškinskaja», ja ŭbačyła ludziej, ź jakimi razmaŭlaŭ Azaronak. Jon pytaŭsia: «Čamu vy siudy pryjšli? Što vy viedajecie pra jaho?

Jak imia pa baćku Ramana Bandarenki?

Jak imia pa baćku Ramana Bandarenki?

Jak imia pa baćku Ramana Bandarenki?»

Nie atrymaŭšy adkaz, Azaronak spytaŭ: jak ža vy možacie smutkavać pa Bandarenku, kali navat nie viedajecie jaho imia pa baćku?

Ja była aburanaja — bo było zrazumieła, što heta rytaryčnaje pytańnie. Heta mianie hłyboka abraziła, u stanie emacyjnaha ŭzrušeńnia ja nie zmahła strymacca i dała jamu poŭchu, nie chacieła pryčynić jamu bol — heta byŭ čysta simvaličny žest. Ja była hłyboka aburanaja i abražanaja tym, što svaimi rytaryčnymi pytańniami jon staviŭ pad sumnieŭ ščyraść smutku ludziej».

Heta adziny vypadak, jaki jana pamiataje, skazała Volha. Jana kaža, što była ŭ takim emacyjnym stanie i stresie, što navat nie zapomniła, jak ŭdaryła Azaronka jašče raz.

Ale pryznaje, što bačyła videa, na jakim bje karespandenta STB, i paznała siabie pa adzieńni.

«Vy vybačalisia pierad paciarpiełym?» — spytała prakurorka.

«Nie», — adkazała Volha Kałackaja.

«Žadajecie zrabić heta zaraz?»

«Kali jon zhodny, što spačuvaje maci Ramana Bandarenki — to tak. Ja chaču viedać jaho pazicyju, — paviedamiła Volha. — Ja škaduju, što ja nie zmahła strymacca — adnaznačna. Ale vybačeńni zaležać ad taho, ci pryznaje Azaronak ščyry smutak ludziej i ci spačuvaje jon maci Bandarenki».

Prakurorka nie stała cikavicca pazicyjaj Azaronka na hetyja temy. Adpaviedna, abyšlisia biez vybačeńniaŭ.

Daŭ pakazańni i paciarpieły Azaronak.

Jon raspavioŭ, što 15 listapada «aśviatlaŭ niesankcyjanavanaje masavaje mierapryjemstva ŭ rajonie mietro «Puškinskaja».

«Tam źbiralisia ludzi, miesca było paznačana ŭ zamiežnym telehram-kanale. I ludzi źbiralisia pravieści tam dziasiataje, zdajecca, niesankcyjanavanie masavaje mierapryjemstva, — skazaŭ Azaronak. — Da taho, jak ja pačaŭ zadavać pytańni, hrupa ludziej abstupiła mianie i pačała kryčać, navat niecenzurna.

Ja pytaŭsia ŭ ludziej, čamu jany siudy pryjšli, ź jakoj metaj? U tym liku ja ŭdakładniaŭ, što jany viedajuć pra Ramana Bandarenku. Prynizić ludziej ci zakranuć ich pačućci ja nie chacieŭ — prosta zadavaŭ pytańni, jak karespandent.

Hrupa hramadzian mianie abstupiła, kryčali ŭ mikrafon. Mianie pačali chvatać za kurtku. Padyšła i abvinavačanaja, naniesła mnie poŭchu. Heta ŭsio było vielmi chutka, jana adrazu adyjšła.

Paśla videa hetaha apublikavaŭ zamiežny telehram-kanał».

Zatym natoŭp pajšoŭ u bok vulicy Čarviakova, Azaronak pajšoŭ tudy ž.

«Natoŭp abražaŭ supracoŭnikaŭ milicyi, ja heta aśviatlaŭ, pytaŭsia ŭ ludziej, čamu jany vychodziać na darohu? U niejki momant mianie znoŭ abstupili ludzi i tut sa śpiny padyjšła abvinavačanaja i naniesła mnie poŭchu, ja navat nie paśpieŭ jaje razhledzieć», — raspavioŭ Azaronak.

«Možna skazać, što natoŭp dziejničaŭ ahresiŭna ŭ dačynieńni da vas?» —spytała prakurorka.

«Tak, možna».

«Vy prajaŭlali ahresiju?»

«Nie».

Azaronak kaža, što zajavu na Kałackuju nie pisaŭ i ŭvohule nie ličyć, što žančyna jaho abraziła: «Pra epizod ja zabyŭsia ŭ toj ža viečar. Ale ŭsim viadomy telehram-kanał vyrašyŭ vykłaści heta, pasmakavać — i orhany zanialisia spravaj.

Ja chadajničaŭ ab spynieńni kryminalnaha pieraśledu i nastojvaŭ ab spynieńni spravy. Padtrymlivaju hetuju svaju pazicyju i ciapier».

Paśla Azaronka vysłuchali śviedku — apieratara STB Ivanienku. Jon taksama paskardziŭsia, što ludzi abražali jaho z Azaronkam:

«Heta niejkaje šalenstva prosta, tych ludziej adekvatnymi nazvać nielha.

Nie mahu zrazumieć, jak zvyčajny čałaviek moža nazvać inšaha fašystam i pažadać jamu śmierci.

Usio, što ja naziraŭ: žadańnie abrazić, šturchnuć, paśmiajacca. Adna žančyna skazała navat niepasredna mnie: ty fašyst. Ja spytaŭ, čamu jana mianie tak nazyvaje, jana nie znajšłasia, što adkazać.

Ryhor Azaronak nikoli nikoha nie abražaŭ. Razmova na pavyšanach tanach — tak, ale abrazy — nikoli».

Azaronka šturchali, sprabavali vychapić mikrafon, niejkaja žančyna adnojčy ŭdaryła jaho pa tvary, raskazaŭ apieratar. Ale druhi ŭdar pa svajmu kalehu jon nie pamiataje — tolki pa videa, jakoje ŭbačyŭ paźniej.

Zatym daśledavali piśmovyja materyjały spravy.

***

Sud adnaviŭsia ŭ 14.30.

Była razhledžana mahčymaść dałučyć da spravy chadajnictva ab zamireńni bakoŭ. Volha skazała, što jana «ŭsio ž parušyła fizičnyja miežy» paciarpiełaha i tamu prosić prabačeńnia».

Ryhor Azaronak pryniaŭ prabačeńni.

Dziaržabvinavaŭca vystupiła suprać spynieńnia kryminalnaj spravy.

Jana zapytała dla Volhi dva hady chatniaj chimii.

Ryhor Azaronak zajaviŭ, što ličyć vinavatymi ŭ hetaj situacyi «zamiežnyja telehram-kanały i tak zvanyja niezaležnyja ŚMI», jakija hety epizod zafiksavali i vynieśli ŭ publičnuju prastoru.

Azaronak miarkuje, što žorstki vyrak budzie vykarystoŭvacca suprać jaho dla nahniatańnia abstanoŭki.

Volha Kałackaja zhadała pra trahičnuju śmierć Ramana Bandarenki, pra svajo emacyjnaje ŭzrušeńnie, pieražyvańni jaje znajomych.

Jana znoŭ źviartajecca da pytańniaŭ Ryhora Azaronka da ludziej, jakija ŭ listapadzie vyjšli na vulicy. Što, jany nie mohuć pa-sapraŭdnamu spačuvać hetaj trahiedyi, bo nie viedajuć imia pa baćku Ramana.

«Značyć, my nie spačuvali zahinułym u mietro, kali nie viedali ich imiony pa baćku?» — zadajecca pytańniem Volha.

Kałackaja vykazała padziaku žurnalisckim i piśmieńnickim sajuzam.

Pierapynak u pracesie da 16 hadzin, 24 sakavika.

***

U svoj čas Volha Kałackaja pierakłała na biełaruskuju movu dziasiatki filmaŭ, sieryjałaŭ i knih, u tym liku Virdžynii Vułf, Tenesi Uiljamsa, Uiljama Hołdynha, Poła Ostera, Toni Parsanza, Artura Hołdena, «Hładyjatar», «Šrek», «Siamiejku Śmitaŭ» dy inšyja.

Z patrabavańniem nieadkładna vyzvalić Volhu vystupiŭ Amierykanski PEN (PEN America) i viadomaja kanadskaja piśmieńnica Marharet Etvud.

Da zatrymańnia Volha Kałackaja žyła ŭ Minsku z 90-hadovaj maci, jakoj patrabujecca dahlad. Ciapier dapamahać maci adhuknulisia siabry i vučni Volhi.

«Ja nie pramianiaju hety hod ni na jaki inšy!» Što viadoma pra aryštavanuju pierakładčycu Volhu Kałackuju

Kamientary

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

Źmitra Daškieviča buduć sudzić pa novaj kryminalnaj spravie ŭžo na hetym tydni7

Łatuška: Ja mahu bajacca pić vadu ci kavu ŭ hramadskich miescach13

Kala miažy Polščy ź Biełaruśsiu ahresiŭnaja moładź atakavała polskich vajskoŭcaŭ VIDEA27

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ4

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad20

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna4

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →