Dźmitryj Furmanaŭ u sudzie. Fota: spring96.org

Dźmitryj Furmanaŭ u sudzie. Fota: spring96.org

Siońnia paśla suda nad Dźmitryjem Furmanavym, Uładzimiram Kniham i Jaŭhienam Raźničenkam stała viadoma, što palitźniavolenaha Furmanava 9 sakavika źmiaścili ŭ karcar na piać dzion. Jak paviedamiŭ jahony baćka, navat sam Dźmitryj nie viedaje, što stała pryčynaj dyscyplinarnaha spahnańnia. Pa słovach baćki palitźniavolenaha, Dźmitryj u cełym nie skardzicca na ŭmovy ŭtrymańnia ŭ hrodzienskaj turmie, kudy jaho pieravieźli z žodzinskaha izalatara pierad sudom, paviedamlajuć pravaabaroncy.

U sudzie Kastryčnickaha rajona Hrodna 10 sakavika prajšoŭ užo jak minimum dziasiaty praces pa hetaj spravie, sud pačaŭsia 18 studzienia. Na łavie padsudnych znachodziacca troje ź dziesiaci fihurantaŭ kryminalnych spraŭ za tyja padziei. Ich usich abvinavačvajuć u aktyŭnym udziele ŭ dziejańniach, jakija hruba parušajuć hramadski paradak 29 traŭnia ŭ Hrodnie (č.1 art. 342 KK). Akramia hetaha, Raźničenku i Knihu abvinavačvajuć u hvałtoŭnych dziejańniach u dačynieńni da milicyjantaŭ (art. 364 KK). Paciarpiełymi pa spravie pryznanyja čatyry supracoŭniki milicyi. Siońnia na sudzie dapytali čarhovaha śviedku, adnaho z supracoŭnikaŭ AMAPa — Alaksandra Supruna, jaki nios achovu hramadskaha paradku ŭ cyvilnym adzieńni na Savieckaj płoščy 29 traŭnia, kali adbyŭsia incydent. Pa słovach abvinavačanaha Uładzimira Knihi, jaki raniej pracavaŭ u hrodzienskim AMAPie, pa jaho padlikach ź viedamaściaŭ, jakija dałučany da materyjałaŭ spravy, 29 traŭnia na Savieckaj płoščy ŭ Hrodnie dla achovy hramadskaha paradku byli zadziejničanyja 48 supracoŭnikaŭ milicyi. 

Paralelna ŭ sudzie Leninskaha rajona Hrodna sudziać palitźniavolenaha kiroŭcu aŭtadoma «Strana dla žiźni» Alaksandra Aranoviča. Tam taksama ažyćciaŭlajecca dopyt śviedak: supracoŭnikaŭ AMAPa, vidavočcaŭ incydentu na Savieckaj płoščy i inšych. Sam Alaksandr admoviŭsia ad dačy pakazańniaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0