Nadvorje

Sinoptyki: Tryvać marazy jašče adzin dzień, a tam — paciapleńnie

U noč na sieradu budzie jašče vielmi chałodna. Da minus 21°S, a miescami da minus 26°S.

Foty Siarhieja Zinina

Udzień ad +1°S pa Brestčynie da -13°S u Viciebsku. U Hrodnie budzie -3°S, a ŭ Navahrudku -8°S.

Taksama sinoptyki papiaredžvajuć pra hałalodzicu.

U Minsku ŭnačy i ranicaj u sieradu da minus 19°S. Udzień u sieradu -10..-12°S.

Noč na čaćvier u Minsku, pavodle papiarednich prahnozaŭ, budzie jašče adnosna chałodnaj: da minus 12°S, ale ŭdzień 21 studzienia užo +2°S. Ale čakajecca mocny śnieh i navat doždž.

Pavodle tych ža papiarednich prahnozaŭ, plusavaja tempieratura zachavajecca da kanca tydnia.

Kamientary

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Usie naviny →
Usie naviny

MZS Polščy abviarhaje infarmacyju ab zabaronie na ŭjezd dla biełaruskich aŭtamabilaŭ — Viačorka10

U Minsku skardziacca na zatrymku vydačy pašpartoŭ. U čym pryčyna?7

«Na pieršym dopycie ja raskazaŭ usio, što viedaŭ». Stryžak pra toje, jak u 16 hadoŭ padstaviŭ aktyvistku10

Čamu tak šmat maładych chvareje na rak?5

Stała viadoma, jak pakarali biełarusa, jaki adrezaŭ vušy sabaku3

Pa čatach raspaŭsiudžvajuć navinu pra zabaronu na ŭjezd biełaruskich aŭto ŭ Polšču. Adnak heta niapraŭda3

Sajt «Biełsata» pierajšoŭ na minimalny režym pracy4

Dyrektarka Sakretnaj słužby ZŠA paśla zamachu na Trampa pajšła ŭ adstaŭku6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Šef-kuchar. Što viadoma pra rasijanina, aryštavanaha ŭ Francyi za padrychtoŭku čahości žachlivaha padčas Alimpijady

Hałoŭnaje
Usie naviny →