Zdareńni

U pryvatnym domie amal u centry Minska vybuchnuŭ kacioł: vierandu raźniesła

Vybuch adbyŭsia viečaram u paniadziełak u pryvatnym domie pa 3-m zavułku Zaharadnym, 7 u Minsku (rajon vulicy Charkaŭskaj).

Ab zdareńni vyratavalnikam paviedamili susiedzi.

Paškodžana draŭlanaja vieranda — letniaja kuchnia. Vyśvietliłasia, što tam vybuchnuŭ ćviordapaliŭny kacioł 2010 hoda.

U domie žyvie siamja z čatyroch čałaviek, u tym liku 12-hadovaje dzicia. Jany nie paciarpieli.

Dakładnyja pryčyny i abstaviny vyśviatlajucca. Mierkavanaja viersija zdareńnia — zamiarzańnie sistemy aciapleńnia pašyralnaha baka naturalnaj cyrkulacyi.

Voś jak vyhladaŭ dom paśla zdareńnia.

Kamientary

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava7

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku6

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava7

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →