Hramadstva

Eks-siłavik Ihar Makar: Płanavałasia fizičnaje źniščeńnie palitołaha Suzdalcava

Były namieśnik kamandzira bajavoj hrupy antyterarystyčnaha padraździaleńnia MUS Biełarusi «Ałmaz» Ihar Makar nazvaŭ imia jašče adnaho čałavieka, jakoha źbiralisia likvidavać.

«Taksama ŭ mianie jość dokazy i paćvierdžańni taho, što płanavałasia fizyčnaja likvidacyja Andreja Ivanaviča Suzdalcava. Hetaha na zapisie niama, ale heta paćvierdzić maja krynica asabista ŭ sudzie», — cytuje Makara Radyjo Svaboda sa spasyłkaj na «Nastojaŝieje vriemia».

«Ja spadziajusia, što na heta ŭsio adreahuje Rasijskaja Fiederacyja. Ja vielmi spadziajusia, što adreahuje suśvietnaja supolnaść, u pryvatnaści jeŭrapiejskaja, i Amieryka. I ja dumaju, što ŭrešcie my zmožam pabaroć hety dyktatarski režym, jaki dziejničaje ŭ našaj rodnaj krainie Biełarusi», — dadaŭ jon.

Andrej Suzdalcaŭ — rasijski palitołah, jaki da 2006 hoda pracavaŭ u Minsku i krytykavaŭ ułady. U 2006 hodzie jaho pazbavili dazvołu vidu na žycharstva i departavali ŭ Rasiju jak asobu, jakaja «pradstaŭlaje pahrozu nacyjanalnaj biaśpiecy Biełarusi».

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy4

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł22

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →