Hramadstva

U Izraili da ŭdzielnikaŭ pierformansa pra biełaruski AMAP pryjšła palicyja

Supołka «Biełarusy ŭ Izraili» vyrašyła padtrymać ziemlakoŭ cełym pierformansam, jaki zładzili na adnoj z hałoŭnych płoščaŭ Tel-Aviva: čałaviek u bałakłavie, ź bizunom u rukach, prynižaŭ, abražaŭ i źbivaŭ hrupu ludziej ź sinimi vasilkami na hrudziach, jakija stajali la ściany kala biełaruskaj ambasady z uźniatymi ŭharu rukami. Rolu amapaŭca vykanaŭ viadomy izrailski akcior Michaił Ražecki. Jon nastolki ŭžyŭsia ŭ rolu, što na niejkim etapie kapitan izrailskaj palicyi prypyniŭ akcyju. Paśla karotkich tłumačeńniaŭ śpiektakl usio ž taki pradoŭžyŭsia.

Kamientary

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Usie naviny →
Usie naviny

Aŭstryjski palitołah sprahnazavaŭ, što pačatku vajny Rasii z NATA moža papiaredničać paŭstańnie palakaŭ u Biełarusi. A čamu nie bunt reptyłoidaŭ?10

«Maje aksesuary prynosiać pośpiech, upeŭnienaść u sabie i hrošy». Śpiavačka Halina Šyškova stała dyzajnierkaj5

«Akazvajecca, i na tym baku jość ludzi». Maci Ivana Padreza ŭsio ž nie vysialajuć6

Pa Mścisłaŭskim rajonie praniośsia mocny ŭrahan

U Biełarusi ŭžo +37,5°S. U siervisie dastaŭki praduktaŭ źnikła papularnaja minieralnaja vada1

51 nobieleŭski łaŭreat zaklikaŭ nieadkładna spynić vajnu va Ukrainie i kanflikt u siektary Haza13

U honar biełaruskaha bajca nazvali vulicu va ŭkrainskim Kanatopie1

Budanaŭ pra pahrozu nastupu RF z poŭnačy: Katastrofy niama, ale nie bačyć prablem nie atrymajecca2

Zaŭtra ŭ Biełarusi budzie da +35°S, ale ŭ Minsku «ŭsiaho» +30°S3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA6

Jak za 20 kiłamietraŭ ad Biełarusi prachodzić fiestyval Tutaka ŠMAT FOTA

Hałoŭnaje
Usie naviny →