Hramadstva

Nastaŭnika zvolnili paśla videazvarotu. Zaraz jon vinny dziaržavie 10 tysiač rubloŭ

Dva tydni tamu pisali pra maładoha nastaŭnika matematyki i infarmatyki Alaksandra Krušava, jaki 26 kastryčnika syšoŭ u adnadzionny strajk, a paźniej źviarnuŭsia da biełarusaŭ u advažnym videaroliku. U vyniku piedahoh byŭ zvolnieny pa artykule. Učora jon atrymaŭ list, u jakim jaho abaviazvajuć viarnuć hrošy za metavaje navučańnie ŭ VNU. Alaksandr žyvie ŭ maleńkim ahraharadku Dobraja ŭ Mahiloŭskaj vobłaści. Znajści pracu jamu pakul nie ŭdałosia. Žonka ŭ dekrecie, a doma — dvoje maleńkich dziaciej, piša Rebenok.by.

My razmaŭlali z Alaksandram Krušavym paśla taho, jak jaho zvolnili sa škoły. Chłopiec trymaŭsia badziora, byŭ upeŭnieny, što biez pracy nie zastaniecca. I nikolki nie škadavaŭ ni ab strajku, ni ab zapisie videa, na jakim razam z kaleham asudziŭ hvałt i pieraśled za hramadzianskuju pazicyju.

Tady Alaksandr raspaviadaŭ, što maŭčać jamu nie dazvoliła sumleńnie i što abureńnie kiraŭnictva było čakana, ale zvalnieńnie pa artykule ŭsio ž stała siurpryzam:

«Ja zahadzia papiaredziŭ načalstva ab tym, što 26 kastryčnika nie vyjdu na pracu ŭ znak salidarnaści sa strajkoŭcami. Na nastupny dzień užo byŭ u kłasie: vučni nie pavinny adstavać pa pradmiecie, — kazaŭ Alaksandr. — Dzieści praz tydzień dyrektar pastaviła mianie pierad faktam: ja nie prosta zvolnieny, a jašče i pa artykule za prahuł».

Situacyju pahoršyła toje, što Alaksandr — metavik. Heta značyć, što jon pastupiŭ u VNU na biudžet pa metavym nakiravańni, pa-za ahulnym konkursam. Paśla vučoby jon pavinien byŭ adpracavać u jakaści abaviazkovaha raźmierkavańnia nie standartnyja dva hady, a piać. Vykanać hetu ŭmovu, jak my viedajem, nastaŭnik nie zmoh.

I zaraz u adpaviednaści z zakanadaŭstvam Alaksandr Krušaŭ pavinien vypłacić hrošy, zatračanyja na jaho navučańnie ŭ Mahiloŭskim dziaržuniviersitecie. Termin vypłaty — paŭhoda (punkty 5,7,8 pastanovy Saŭmina № 821 ad 22.06.2011). Z ulikam užo adpracavanaha času nastaŭniku naličyli 9 375 rubloŭ. Novuju pracu były nastaŭnik pakul nie znajšoŭ.

Paśla historyi sa zvalnieńniem uładkavacca pa śpiecyjalnaści akazałasia ciažka. Źjazdžać z rajona Alaksandru nie chaciełasia b (jon vielmi lubić małuju radzimu), tamu ciapier šukaje vakansii prahramista na dystancyjcy. Jak budzie kampiensavać niepadjomnuju dla siamji sumu, nastaŭnik pakul nie viedaje.

— U liście skazana, što doŭh treba pahasić na praciahu paŭhoda. Vielmi spadziajusia, što za hety čas niešta źmienicca i ja znajdu pracu. U mianie i majomaści niama, jakuju, u vypadku čaho, možna było b kanfiskavać za daŭhi. I što tady — pasadziać? — razvažaje Alaksandr. — Karaciej, što-niebudź prydumaju.

Kali vy chočacie dapamahčy Alaksandru Krušavu z pošukam pracy, napišycie na poštu [email protected]

Kamientary

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy19

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel2

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask30

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →