Ułada

Łukašenka: Polšča prapanoŭvała situacyju, kab ekanomika ŭ Biełarusi ruchnuła

Alaksandr Łukašenka siońnia na sustrečy z kalektyvam 6-j kliničnaj balnicy ahučyŭ «vytrymki ź infarmacyi śpiecsłužbaŭ» nakont staŭleńnia zachodnich palitykaŭ da Biełarusi, piša BiełTA.

Pavodle Łukašenki, infarmacyju «ab tym, što adbyvajecca vakoł Biełarusi» jon atrymaŭ litaralna napiaredadni ad Kamiteta dziaržaŭnaj biaśpieki. «Heta aryhinały», — zajaviŭ jon.

Pieršymi Alaksandr Łukašenka pryvioŭ słovy polskaha premjera Maravieckaha, skazanyja nibyta ŭ siaredzinie žniŭnia:

«Budučynia Biełarusi pryncypova dla Polščy. Zachodnija terytoryi Biełarusi histaryčna naležać Polščy… Varšava raspačała mnostva kankretnych krokaŭ dla dapamohi biełaruskaj revalucyi: finansavaja padtrymka praz polskija i polska-amierykanskija prahramy salidarnaści z achviarami režymu Łukašenki, zaprašeńnie biełaruskich studentaŭ, spraščeńnie praviłaŭ pierasiačeńnia miažy, padtrymka niezaležnych ŚMI i NKA».

Pa słovach Łukašenki, aficyjnyja asoby Polščy zaklikajuć NATA zasnavać śpiecyjalnyja siły biaśpieki ŭ składzie armii krain Bałtyi i Polščy. Pa zadumie, hetaja armija moža być zadziejničana dla baraćby ź biełaruskaj uładaj.

«Pieramoha revalucyi ŭ Biełarusi — taksama nacyjanalny intares Polščy», — praciahnuŭ začytvać zajavy polskaha premjera Łukašenka.

Ahučvajučy nastupnuju infarmacyju, Łukašenka zaŭvažyŭ: «Hetaja razmova adbyłasia 31 žniŭnia: «Čas dla pramych pieramoŭ pamiž režymam i apazicyjaj jašče nie pryjšoŭ. Režym Łukašenki jašče zanadta zhurtavany, vojska i KDB padtrymlivajuć jaho, a rabočyja naohuł nie padtrymlivajuć nijakaj revalucyi. Ciapier my pavinny čakać i prytrymlivacca raźvićcia padziej».

Sa słoŭ Łukašenki, Polšča prapanoŭvała stvaryć u Biełarusi situacyju, kab jaje ekanomika abrynułasia, rubiel abiasceniŭsia, a palicy ŭ kramach akazalisia pustymi. «My pavinny pierakanać Turcyju, Hrecyju, Azierbajdžan, Armieniju nie ekspartavać pradukty charčavańnia z-za niebiaśpieki karanavirusa», — skazaŭ Łukašenka.

Pavodle Łukašenki, u vieraśni polski ŭrad pryjšoŭ da vysnovy, što źmianić situacyju ŭ Biełarusi vajennymi siłami pakul nielha.

A Kaardynacyjnaja rada padčas kantaktaŭ z Zachadam vystupała za vajennaje rašeńnie situacyi ŭ Biełarusi.

Łukašenka zaznačyŭ, što nikoli nie prasiŭ rasijskaje kiraŭnictva ab dapamozie, a Pucin, daviedaŭšysia ab padziejach u Biełarusi, sam prapanavaŭ padstavić plačo. Jon razumieŭ: nastupnym budzie Rasija. U listapadzie Ukraina, pavodle słoŭ Łukašenki, uklučyłasia ŭ baraćbu suprać Biełarusi.

Taksama, pa jaho słovach, siarod lidaraŭ krain Jeŭrapiejskaha sajuza jość i tyja, jakija stanoŭča aceńvajuć ład biełaruskaj dziaržavy. Nazyvać ich nie staŭ, ale začytaŭ zajavu: «Biełaruś pravodzić pravilnuju palityku, zachoŭvajučy svaju ekanomiku ŭ rukach dziaržavy. Biełaruś nie isnavała b biez mocnaha dziaržaŭnaha ładu. My realizujem svoj nacyjanalny šlach raźvićcia na asnovie dziaržaŭnych kampanij i bankaŭ. Prezident Łukašenka pravilna razumieje, što ŭ kiraŭnictvie pavinna być adzinstva. My pavinny vučycca na dośviedzie Biełarusi, U nas pavinna być mocnaja ideałahičnaja asnova».

Alaksandr Łukašenka rastłumačyŭ, što padzialiŭsia hetaj infarmacyjaj, kab ludzi razumieli jaho nastroju i dziejańni. «I kab niekatoryja acanili svaje dziejańni», - dadaŭ jon.

Kamientary

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku62

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →