Hramadstva

«U Baranavičach nam zładzili kalidor piekła». Trenier, jakoha pasadzili za znak pieramohi kartežu Łukašenki, pra svaje 15 sutak i novuju pracu

Pra paŭerliftara Siarhieja Šabanava my pisali ŭ lipieni. Chłopiec tady pracavaŭ trenieram u Biełaruskim dziaržaŭnym univiersitecie fizičnaj kultury. Ale paśla taho jak admoviŭsia padpisvacca za Łukašenku, vymušany byŭ zvolnicca.

Niadaŭna Siarhiej vyjšaŭ ź izalatara, dzie adsiedzieŭ 15 sutak za «chulihanstva» pa zusim inšaj spravie. Jon raskazaŭ, jak za kratami abychodzilisia z mužčynam, što plunuŭ u karespandenta BT, i jak Baranavičy pierastali być dobrym miescam.

Fota sa staronki «UKantakcie»

Zatrymali chłopca rankam 30 kastryčnika kala «Minsk-Areny», dzie ŭ toj čas prajazdžaŭ kartež Łukašenki. Siarhiej pakazaŭ znak «viktary» mašynam, što sihnalili ŭ zatory, za što i apynuŭsia ŭ busiku. Litaralna za 30 siekund da jaho zatrymali mužčynu, jaki pakazaŭ kartežu vialiki palec uniz.

«U Centralnaje RUUS mianie pryvieźli chłopcy, krychu pahładziŭšy pa hrudnoj kletcy. Nazaviem heta tak, z ulikam taho, jak bili ludziej 9-11 žniŭnia», — kaža paŭerliftar.

Sud adbyŭsia ŭ toj ža dzień i zaniaŭ 10 chvilin. Ni blizkich, ni advakata nie papiaredzili: pra piatničnaje pasiadžeńnie jany daviedalisia tolki ŭ paniadziełak. Zhodna z pratakołam, Siarhiej «abraźliva prystavaŭ da hramadzian, z chulihanskich mierkavańniaŭ razmachvaŭ rukami i demanstravaŭ nieprystojnyja žesty transpartu». Sudździa Centralnaha rajona Julija Hustyr paličyła heta dastatkovym, kab vypisać 15 sutak.

Unočy chłopca na UAZiku pavieźli na Akreścina.

«Ja jechaŭ z Alaksiejem, jaki plunuŭ u tvar karespandentu BT. Voś jaho dzika źbili, chvilin 40 katavali elektrašokieram: u jaho apioki zastalisia, tvar raźbity. Jon naohuł u šoku byŭ,

— dzielicca Siarhiej. — My z Alaksiejem u šaścimiesnuju kamieru trapili. Nie jeli ŭvieś dzień, ale tam adnamu čałavieku pieradaču prynieśli, i nas krychu pakarmili — areškami, piečyvam. Kamiera vyhladała hetak ža, jak u vypusku na STB. Tolki my nie mieli prava siadzieć na matracach, skručvali ich udzień, a vokny było niemahčyma adkryć. Batarei palili, i było vielmi horača, my napałovu raździetyja chadzili. Ahułam narmalna.

Ale da Alaksieja turemščyki ŭvieś čas prychodzili paabzyvać. Adčyniajucca dźviery: «Nu što, viarblud, dumaŭ, my ciabie nie znojdziem? Jak tabie siadzicca?»

Jamu dali 25 sutak (za 23.34 i 23.4), i na jaho jašče byŭ składzieny pratakoł pa artykule 17.1».

U kamiery ź imi taksama byŭ žurnalist «Biełsata». Pry zatrymańni jamu paškodzili ruku, jon try dni prasiŭ akazać dapamohu, ale ŭsio daremna. Narešcie napisaŭ na šmatku tualetnaj papiery zajavu na imia načalnika CIPa ab abviaščeńni haładoŭki. Dziažurny ŭziaŭ jaje tolki tamu, što nie viedaŭ, što heta. Žurnalista zvazili ŭ balnicu (tam dyjahnastavali paškodžańnie źviazačna-sustaŭnoha aparata plača) i viarnuli ŭ izalatar.

Paśla Siarhieja pierakinuli ŭ Baranavičy.

«Tam zładzili kalidor piekła: my ŭsie mocna spužalisia, kali ŭbačyli heta. Nas nie bili, ale brachali sabaki, supracoŭniki pahražalna razmachvali dubinkami i prymusili nas biehčy.

63 čałaviek kinuli ŭ kamieru na 18 miescaŭ. Na praciahu niekalkich hadzin adtul vyvodzili pa dva, pa piać čałaviek i raźmiarkoŭvali pa kamierach.

Pa načach u Baranavičach ciapier nie vyklučajuć śviatło, lapajuć dźviaryma.

U adzin ź dzion była niejkaja pravierka. I dziakujučy joj nas upieršyniu i na špacyr vyvieli, i pakuryć dali, i ŭ duš puścili. Jak tolki tavaryš, jaki praviaraŭ, źjechaŭ, usio heta skončyłasia. Nahoda zadumacca nad tym, chto žarścić. Heta zahad ci tyja, chto tam pracuje, prosta lanujucca vychodzić sa svaich «kapciorak»? My byli jak bukaški u teraryumie, jakich prosta kormiać, kab nie zdochli».

Siarod sukamiernikaŭ Siarhieja byli baćka piaci dziaciej, uładalnik kramy abutku, kiraŭnik adździeła IT-kampanii, student-fielčar.

Paśla sutak paŭerliftar prapadaje ŭ zale — treba treniravać klijentaŭ i zajmacca sportam samomu. Kaža, jak zvolniŭsia z univiersiteta, jamu pastupiła šmat prapanoŭ, ale jon vyrašyŭ pracavać na siabie.

«Maralnuju padtrymku akazali takuju, što ja za tydzień na ŭzdymie adkryŭ IP, znajšoŭ klijentaŭ, što nie asabliva lohka było va ŭmovach pandemii, i pačaŭ pracavać na siabie.

Ad hrašovaj dapamohi staŭ admaŭlacca. Kazaŭ: pabieražycie, jašče spatrebicca inšym. Heta akazałasia prosta dla 23-hadovaha čałavieka znajści, dzie i jak zarabić», — zachoŭvaje Siarhiej aptymizm.

Kamientary

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

Ci možna ŭ Biełarusi prysudzić da rasstrełu zamiežnika? Adkazvajuć jurysty 2

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»3

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →