Hramadstva

Žurnalistku «Biełsata» abvinavačvajuć u arhanizacyi biesparadkaŭ. Jaje aryštavali na 2 miesiacy

Žurnalistcy «Biełsata» Kaciarynie Andrejevaj siońnia było vystaŭlena abvinavačvańnie pavodle č. 1 art. 342 KK (Arhanizacyja i padrychtoŭka dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak). Joj abranaja miera strymańnia: aryšt na 2 miesiaca (to-bok da 20 studzienia 2021 hoda). Kaciaryna nie pryznaje svaju vinu i całkam admaŭlajecca ad dačy pakazańniaŭ.

Siońnia jaje musiać pieravieści ŭ SIZA Žodzina.

Taksama siońnia ranicaj pa miescy prapiski Kaciaryny, u jaje svajakoŭ, byŭ praviedzieny pieratrus, ale tam ničoha nie znajšli i nie kanfiskavali.

Kamientary

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ2

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN11

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami30

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →