Ułada

Łukašenka prakamientavaŭ zabojstva Ramana Bandarenki i publikacyju aŭdyjazapisaŭ telefonnych razmoŭ

BiełTA

Alaksandr Łukašenka abiacaje, što na nastupnym tydni buduć raskrytyja padrabiaznaści tych tem, jakija abmiarkoŭvajucca a ŭ telehram-kanałach, piša BiełTA.

Jaho spytali ab sprobach praź internet «uskałychnuć Biełaruś». Pry hetym zakranajuć viadomych ludziej.

«Kali ty namiakaješ na apošnija źlivy ŭ telehram-kanałach, asobnyja razmovy, pieramovy, źviazanyja z hibiellu hetaha chłopca [Ramana Bandarenki].. Kali heta, to ja tabie pavinien skazać i ŭsim: nie čas, paciarpicie troški, na nastupnym tydni ŭsio raskažam. Paviercie, budzie vielmi cikava», — skazaŭ jon.

Łukašenka adznačyŭ, što hetyja ŭkidy robiacca admysłova napiaredadni čarhovaj niadzieli. «Voś siońnia hetaha chłopca chavajuć. Jany pad heta chacieli sabrać masu ludziej. Praŭda, treba addać naležnaje svajakam, skazali: nie, stop, chłopcy, dziakuj, dapamahli i inšaje, my chočam jaho pachavać spakojna, pa-chryścijansku, — skazaŭ jon. — Navat kataliki (jon pravasłaŭny), kab zaciahnuć hetuju pracesiju ŭ centr, u Čyrvony kaścioł prapanoŭvali. Dobra, ja kažu, što jość razvažnyja ludzi. Tam u siamji skazali: nie leźcie, dajcie nam razabracca. Idzie žudasny cisk. Pad heta jany chacieli sabrać ludziej».

«Nie atrymałasia, siamja admoviłasia. A jak? Treba niešta ŭkinuć. Ukinuć. Tut stop da nastupnaha tydnia. Usio budzie dałožana vam u lepšym vyhladzie — što adbyłosia, jak adbyłosia, chto heta arhanizoŭvaŭ i hetak dalej. Na vaša ździŭleńnie, budzie cikava», — dadaŭ jon.

Kamientary

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →