Zdareńni11

U Breście 17-hadovy chłopiec lez pa ścianie doma da dziaŭčyny, kab padaryć cacku, ale sarvaŭsia ź siomaha paviercha

Dva padobnyja vypadki adbylisia pry roznych abstavinach. Tak, nočču 8 kastryčnika ŭ balnicu z prykmietami padzieńnia z vyšyni dastavili 17-hadovaha chłopca. Vyśvietliłasia, što cialesnyja paškodžańni junak atrymaŭ, zvaliŭšysia na kazyrok padjezda šmatkvaternaha doma z vyšyni prykładna siomaha pavierchu. Śledčym jon rastłumačyŭ, što chacieŭ zaleźci na bałkon kvatery, u jakoj žyvie jaho dziaŭčyna, kab padaryć joj miakkuju cacku, ale sarvaŭsia i ŭpaŭ sa ściany doma, paviedamlaje SK.

A ŭviečary 10 kastryčnika ŭ lačebnuju ŭstanovu pastupiŭ 48-hadovy mužčyna. Pravierkaj ustanoŭlena, što traŭmy jon atrymaŭ, zvaliŭšysia z vyšyni siomaha pavierchu, kali spuskaŭsia pa bializnavaj viaroŭcy z kvatery ŭ dvor. Svajaki paciarpiełaha rastłumačyli, što začynili jaho ŭ kvatery, kab nie złoŭžyvaŭ śpirtnym.

Kamientary1

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

Ułady ZŠA abvinavacili nieanacysta z Hruzii ŭ padrychtoŭcy masavaha atručvańnia dziaciej u Ńju-Jorku5

Kruty vykazaŭ spačuvańni rodnym zahinułych padčas urahanu. Ale nie Łukašenka5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →