Hramadstva44

«Žyćcio pastaŭlena na paŭzu»: lidar BSDP raspavioŭ, jak usioj siamjoj pajšli na samaizalacyju pa karanavirusie

Žonka staršyni Biełaruskaj sacyjał-demakratyčnaj partyi (Hramada) Alena Barysava zachvareła na karanavirus. «Narodnaja Vola» pacikaviłasia ŭ Ihara i Aleny Barysavych padrabiaznaściami.

— Ihar, jak vaša zdaroŭje?

— Majo narmalna, a voś žonka chvareje. Pačałosia z taho, što spačatku jana pierastała adčuvać pachi. Dni praz try-čatyry pačała krychu panikavać, źviarnułasia ŭ palikliniku, tam uziali test. I praz dva dni paćvierdziłasia, što ŭ jaje karanavirus. Niedzie praź dzień padvysiłasia tempieratura, ale nie nadta krytyčna. Jašče ŭ žonki nasmark, adnak inšych simptomaŭ niama. Doktar da nas prychodziła, pasłuchała žonku, skazała, što ź lohkimi ŭsio narmalna.

— Prablem z dychańniem niama?

— Nie.

— A dzieci? U škołu chodziać?

— Nie. Infarmacyju amal adrazu pierasłali ŭ dziciačuju palikliniku, adtul pryjechali ŭziać u dziaciej testy. Jany taksama na samaizalacyi.

I ja padpisaŭ aficyjnyja papierki, što sychodžu na samaizalacyju jak kantakt pieršaha ŭzroŭniu. Tak što testy my zdali ŭsioj siamjoj.

— Dla vas heta, kali nie pamylajusia, užo druhi test na karanavirus. Pieršy raz zdavali, kali viartalisia z padarožža pa Amierycy?

— Nie, što vy! Tady pa prylocie ŭ Minsk u aeraporcie ŭ mianie navat pašpart nie pravieryli, bo ja z Maskvy lacieŭ. Ni pra jakija testy ŭvohule havorki nie było!

— Baču, vy aptymistyčna trymajeciesia, nie padajecie ducham…

— Nu tak. Adzinaje, kaniešnie, nie nadta pryjemna adčuvać siabie skavanym, bo nielha vychodzić z doma ad dvuch da troch tydniaŭ — u zaležnaści ad taho, što pakažuć testy.

— Byccam ža skaracili terminy karancinu?

— Samaizalacyja — dva tydni, a 10 dzion — heta novaja norma dla tych, chto viartajecca z krain ź niespryjalnym epidemijałahičnym stanoviščam.

— Ale vy na balničnym?

— Tak, dajuć na 21 dzień pa karanavirusie, nakolki ja razumieju…

Žyćcio časova nibyta pastaŭlena na paŭzu. U kramu i apteku chadzić možna, a bolš — nikudy. I pieryjadyčna milicyja budzie praviarać, jak my vykonvajem režym samaizalacyi.

— Chvaroba — takaja štuka, jakaja moža ŭ luby momant parušyć tvaje płany.

— Tak, chvaroba i śmierć prychodziać tady, kali ich čakaješ mienš za ŭsio. Ale ŭsio budzie dobra, prarviomsia, ja pierakanany!

Alena Barysava:

— Tempieratura ŭ mianie była ŭvieś čas nievialikaja, kala 37,1, — raspaviała Alena Barysava. — Adzinaje što — pieršyja dni adčuvała słabaść, navat padumała: vidać, było šmat pracy i ja prosta mocna stamiłasia. I pachi źnikli. Ale zaraz jany ŭžo pacichu viartajucca.

— Baču, što mnohija ludzi niejak rassłabilisia, byccam karanavirusa nie isnuje: i ŭ mahaziny chodziać biez masak, na akcyi pratestu taksama… Vy zachoŭvali miery biaśpieki?

— Kaniešnie! Ja miescy ahulnaha karystańnia naviedvała tolki ŭ mascy. Nu chiba tolki ŭ ściapianskim lesie hulała ź dziećmi biez maski. U mianie jość antysieptyk-sprej — jon taksama ŭvieś čas sa mnoj. I na pracy my apracoŭvali antysieptykam ručki dźviarej, ruki myli — heta abaviazkova!

— Adnym słovam, adkul zalacieŭ da vas hety virus — niezrazumieła?

— Tak. I ja ź vieraśnia nie chadziła na mirnyja demanstracyi, tamu sama ździŭlajusia, dzie mahła padčapić chvarobu. I navat pa mahazinach Ihar čaściej za mianie chodzić, ja vielmi redka.

— Test vam rabili jaki? Pa kryvi?

— Nie, brali mazok z nosa. Kroŭ daktary rekamiendujuć zdavać na dziasiaty-trynaccaty dzień paśla taho, jak chvaroba ŭžo prajaviłasia. Bo raniej jon moža prosta nie pakazać dakładny vynik.

Darečy, ź simptomaŭ u mianie akramia nasmarku tolki hołas krychu źmianiŭsia.

— Ja čuju: krychu sipaty… Antybijotyki vam pryznačyli ci jakija inšyja leki rekamiendavali?

— Antyhistaminnyja preparaty, bo byŭ nievialiki aciok nosa i horła. «Sinupret» jašče, i skazali pić vialikuju kolkaść vady.

Dniami doktar navat viečaram prybiehła mianie pasłuchać, kab uskładnieńni raptam na lohkija nie pajšli.

— Na kampjutarnuju tamahrafiju nie nakiroŭvali?

— Na samaj spravie niama padstaŭ dla KT, bo ŭ mianie karanavirus praciakaje ŭ formie lohkaj prastudy. U mianie raniej była pnieŭmanija biez kašlu, tamu ja dobra viedaju, jak tady balić, jakija simptomy, — zaraz ničoha takoha niama.

— Ličby pa karanavirusie, kaniešnie, u krainie rastuć…

— I ja, zdajecca, razumieju, čamu tak adbyvajecca. Naprykład, ja svaich dziaciej jašče na minułym tydni izalavała, kali ŭ mianie tolki źjavilisia padazreńni na COVID-19. U škołu nie puściła.

Na našu 14-ju palikliniku prychodzicca da 70 čałaviek u dzień z padazreńniem na karanavirus — heta tyja ludzi, da jakich vyjazdžaje kavidnaja bryhada. I sprava ŭ tym, što, pakul ja čakaju vyniku testa na karanavirus, maje dzieci i ŭsie členy siamji (i ja taksama!) možam chadzić i byvać dzie zaŭhodna! Nijakaj zabarony niama. Ja navat telefanavała zahadčycy dziciačaj palikliniki z hetym pytańniem. Jana skazała: niama padstaŭ nie puskać dziaciej u škołu. Dyk a z maralnaha boku: jak ja adnaho dzicionka paviadu ŭ dziciačy sadok, a druhuju — u škołu, kali ŭ mianie jość adpaviednyja simptomy i niebiespadstaŭnaje padazreńnie na karanavirus?!

Bolš za toje: papiaredžańnie ab samaizalacyi padpisała tolki ja, a maje dzieci ŭsio roŭna mohuć chadzić u sadok i škołu. Ale ž jany žyvuć sa mnoj u adnoj kvatery, my kantaktujem. Mnie padajecca, što kali jość padstavy, kali ŭziali mazki, to pravilna było b pasiadzieć na izalacyi da atrymańnia vynikaŭ testa ŭsioj siamji. I my, darečy, tak i zrabili. Ale ž niechta nie siabruje z hałavoj i praciahvaje naviedvać hramadskija miescy. Ja i ŭ paliklinicy pra heta skazała, i mnie — byccam jak vyklučeńnie — dali daviedku dla škoły i sadka.

Ludzi sami raznosiać hetuju infiekcyju, i biez masak šmat chto chodzić. Voś tamu ŭ nas i rastuć štodzień ličby pa karanavirusie.

— Alena, zdaroŭja vam i ŭsioj vašaj siamji!

— Dziakuj!

Kamientary4

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →