Ułada2020

Chto taki Juryj Vaskrasienski? Palityčny šlach ad apazicyjaniera da ŭdzielnika inaŭhuracyi Łukašenki i nazad

Biznesoviec, palitołah Juryj Vaskrasienski 11 kastryčnika byŭ adpuščany ź SIZA KDB pad chatni aryšt.

Ad kamientaroŭ niedziaržaŭnym ŚMI jon ustrymlivajecca — zabaroniena. Praŭda, pierad hetym daŭ niekalki intervju BT i ANT, u jakich kajaŭsia za toje, što vyrašyŭ dałučycca da kamandy Babaryki, a taksama chvaliŭ Alaksandra Łukašenku.

«Naša Niva» sabrała fakty ab dziŭnym losie hetaha čałavieka.

Juryj Vaskrasienski. Skryn ź intervju ANT, jakoje jon davaŭ ź SIZA KDB

Juryj Vaskrasienski naradziŭsia ŭ 1977 hodzie ŭ Minsku. Jahony baćka Valeryj — karenny maskvič, z adukacyi radyjotechnik. U 1972 hodzie jon razam ź siamjoj pierajechaŭ u Minsk. Cikavaja taksama postać pradzieda Juryja Vaskrasienskaha — heta vidny dziejač ruskaj emihracyi ŭ Francyi Vasil Vaskrasienski, bolš viadomy jak «Pałkoŭnik de Bazil».

Były vajskoviec Vaskrasienski ŭ emihracyi staŭ značnym mieniedžaram kultury, dziakujučy jaho namahańniami paŭstali i funkcyjanavali «Ruskaja opiera Paryža», «Ruski balet Monte-Karła».

Što tyčycca samoha Juryja Vaskrasienskaha, to ŭ palityku jon pryjšoŭ z rańnich hadoŭ. U jakaści palityčnaj siły jon abiraje kamunistaŭ, nie samy vidavočny vybar dla maładoha čałavieka ŭ pačatku 1990-ch. Vaskrasienski stanovicca siabram Leninskaha kamunistyčnaha sajuza moładzi Biełarusi, a taksama Partyi kamunistaŭ Biełaruskaj.

U PKB u Vaskrasienskaha dastatkova chutka atrymlivajecca ŭźbiracca pa karjernaj leśvicy: spačatku jon uznačalvaje kamsamoł pa Minsku, a potym i pa ŭsioj krainie. Toj čas byŭ paśpiachovy dla ŭsiaho PKB, partyja na parłamienckich vybarach nabiraje tryumfalnyja 22%, zajmajučy pieršaje miesca.

Kanstytucyjny refierendum 1996 hoda pastaviŭ biełaruskich kamunistaŭ pierad niaprostym vybaram: ci jany padtrymlivajuć Łukašenku, ci zastajucca ŭ apazicyi da ŭłady. Siarhiej Kalakin z tavaryšami sychodziać u apazicyju, a častka siabroŭ partyi stvaraje novuju Kamunistyčnuju partyju Biełarusi, jakaja stanovicca praprezidenckaj.

Juryj Vaskrasienski byŭ siarod tych, chto pierajšoŭ na bok Łukašenki. Heta byŭ dastatkova mocny ŭdar, kali lidar kamsamoła sychodzić na bok praciŭnika. Udzielniki tahačasnych padziej uspaminajuć, što Vaskrasienski nie prosta syšoŭ u KPB, ale i aktyŭna ahitavaŭ inšych siabroŭ partyi zrabić toje ž samaje, abiacajučy im materyjalnyja dabroty.

«Niahodnik! — emacyjna kaža pra jaho namieśnik staršyni «Spraviadlivaha śvietu» (byłoj PKB) Valeryj Uchnaloŭ. — Hety čałaviek zdradzić lubomu. U PKB jon pabačyŭ, što chutkaj i lohkaj pieramohi nie budzie, tamu pierabieh na inšy bok. Heta niesumlenny čałaviek sam pa sabie, nijakich spravaŭ ź im mieć nie treba. Jon sprabavaŭ udzielničać u mnohich palityčnych i hramadskich ruchach, ale kali tam daviedvalisia, što heta za čałaviek, to jon chutka sychodziŭ».

U siaredzinie 2000-ch byŭ navat sudovy praces, kali Juryj Vaskrasienski padaŭ u sud i patrabavaŭ hrašovaj kampiensacyi ź Siarhieja Kalakina i haziety «Tovariŝ». Sprava ŭ tym, što padčas adnaho sa źjezdaŭ PKB Kalakin nazvaŭ Vaskrasienskaha «palityčnym prajdziśvietam», a potym heta pieradrukavaŭ partyjny orhan. Sudździa vyrašyła nie zadavolvać pazoŭ Vaskrasienskaha, paličyŭšy heta «palityčnaj dyskusijaj».

«Jak pakazaŭ čas, Siarhiej Kalakin tady mieŭ racyju, — kaža adzin ź siabraŭ «Spraviadlivaha śvietu», jaki nie zachacieŭ pradstaŭlacca. — Mianie vielmi ździviła, što hety čałaviek vypłyŭ u inicyjatyŭnaj hrupie Viktara Babaryki. Byŭ čas, kali jany brali ŭsich biez razboru. Nu ładna źbirać podpisy, ale ž nie kaardynataram [jaho stavić], praviercie jahony bekhraŭnd! Časta byvaje, što revalucyja vynosić na pavierchniu nie tolki hierojaŭ, ale i šmat pieny. Voś Jura — heta jakraz «piena».

«Ja dobra pamiataju pres-kanfierencyju, jakuju davali pradstaŭniki KPB — Kamaj, Małafiejeŭ i tam ža siadzieŭ Vaskrasienski, padpisany jašče pradstaŭnikom PKB, chacia my tady jaho ŭžo vyklučyli. Mnie zdajecca, što ŭ SIZA KDB ź im vielmi dobra pahavaryli. U KDB ž taksama nie durni pracujuć, jany razumiejuć, chto prajdziśviet, a chto — nie», — kaža toj samy pradstaŭnik «Spraviadlivaha śvietu».

Nastupnaje značnaje źjaŭleńnie Juryja Vaskrasienskaha ŭ palityčnym žyćci — heta ŭdzieł u kamandzie publicysta i litaraturaznaŭcy Alaksandra Fiaduty na parłamienckich vybarach 2000 hoda. Partyjnaja apazicyja tyja vybary bajkatavała, ale Fiaduta vyrašyŭ udzielničać «u znak pratestu», kab dakazać, što bajkot — heta duraść.

«Juryj Valerjevič — moj daŭni i dobry siabar. My paznajomilisia, kali ja čytaŭ lekcyju pierad studentami Instytuta parłamientaryzmu i pradprymalnictva, mianie zaprasiŭ tahačasny rektar Uładzimir Karahin. Paśla lekcyi da mianie padyšoŭ student, pradstaviŭsia, chto jon taki, raskazaŭ pra siabie, my parazmaŭlali, zaviazałasia siabroŭstva», — kaža Fiaduta.

Fiaduta kaža, što ŭ kampanii-2000 Juryj razam sa svajoj budučaj žonkaj Alesiaj zmahli sabrać niamała podpisaŭ. Adnak taja kampanija dla Fiaduty nie skončyłasia deputackim mandatam, pieramohu na akruzie zapisali Natalli Mašeravaj, dačce kolišniaha kiraŭnika BSSR.

U 2001 hodzie Fiaduta zaprašaje Vaskrasienskaha ŭ kamandu kandydata ŭ prezidenty Leanida Sinicyna, kolišniaha kiraŭnika Administracyi Łukašenki.

Mnohija ličyli na tych vybarach Sinicyna kandydatam-spojleram, ale Fiaduta ličyć, što heta byŭ «kandydat-avanturyst». «Jon admioŭ vialikuju kolkaść sapraŭdnych podpisaŭ u Minsku, bo paličyŭ, što mahiloŭskija podpisy buduć tańniejšyja, a mahiloŭskich nie było zusim, tak jon pastaviŭ kryž na svajoj palityčnaj budučyni». Sinicyna nie zarehistravali kandydatam u prezidenty.

Ci nie zasmučała Fiadutu, što Vaskrasienski syšoŭ z apazicyi na karyść KPB? «Mnie asabista jon nikoli nie zdradžvaŭ, navat u vielmi ciažkich abstavinach. Ja prahledzieŭ usie zapisy, zroblenyja z udziełam Juryja padčas jahonaha znachodžańnia ŭ «amierykancy» i nie pačuŭ ničoha, čamu b ja bolš nie moh padać jamu ruki».

Darečy, cikavy fakt — adnym z adnakurśnikaŭ Vaskrasienskaha pa Instytucie parłamientaryzmu i pradprymalnictva byŭ Maksim Osipaŭ, adzin z samych adyjoznych aŭtaraŭ «Sovietskoj Biełoruśsii».

Usie 2000-ja Vaskrasienski budavaŭ karjeru ŭ KPB, paralelna zajmajučysia biznesam. U 2010 hodzie jon staŭ deputatam Minskaha haradskoha savieta. Dobra viadoma, što deputatami ŭ Biełarusi prosta tak nie stanoviacca, a tym bolš u Minsku. Vaskrasienski vioŭ staronku ŭ internecie z nazvaj «Minharsaviet».

Na prezidenckich vybarach 2010 hoda jon uvachodziŭ u skład adnoj ź minskich vybarčych rajonnych kamisij. Tam jon zajaŭlaŭ pra poŭny «razhuł demakratyi». Uspaminaŭ svajo bajavoje minułaje, kali sam skardziŭsia na dziejańni CVK, ale śpisvaŭ usio na «maładość i emocyi».

Mabyć, heta byŭ samy zorny čas u palityčnaj karjery Vaskrasienskaha, jon paŭdzielničaŭ va Usiebiełaruskim narodnym schodzie, jaki prachodziŭ pierad samymi vybarami. Navat pachvaliŭsia, što ŭ jakaści padarunka atrymaŭ mikrachvaloŭku, skurany partfiel «Hałanteja» i hadzińnik «Łuč».

U studzieni 2011 hoda, kali ŭ krainie było niekalki dziasiatkaŭ palitviaźniaŭ, u tym liku i mnohija eks-kandydaty ŭ prezidenty, Juryja Vaskrasienskaha zaprašajuć na čarhovuju inaŭhuracyju Łukašenki. Viadoma, što jon pahadžajecca i vykładvaje zdymki z toj zapaminalnaj padziei.

Juryj Vaskrasienski na inaŭhuracyi Łukašenki. Fota ź jahonaha žž

Nastupnyja čatyry hady jon udzielničaje ŭ pracy Minharsavieta, daje intervju dziaržyŭnym telekanałam, prymaje ŭdzieł u niejkich łakalnych padziejach. Asabliva ničym nie vyłučajecca. Paśla hetaha Vaskrasienski całkam źnikaje z palityčnaha pola, ličyć za lepšaje skancentravacca na biznesie i hrošach. Jon sam kazaŭ, što čałaviek nie biedny, maje ŭłasny katedž.

Tym bolš dziŭnym i niečakanym było jahonaje źjaŭleńnie ŭ kamandzie imaviernaha kandydata ŭ prezidenty Viktara Babaryki. Ciapier niekatoryja nazyvajuć Vaskrasienskaha ledźvie nie kaardynataram štaba, ale nasamreč ža jon kiravaŭ zboram podpisaŭ u adnym z rajonaŭ Minska — Pieršamajskim.

Pry hetym šmat krytykavaŭ štab za toje, što kiraŭnictva zanadta infantylna stavicca da vybaraŭ, a taksama kazaŭ ab tym, što dla pieramohi nieabchodna šukać padtrymku ŭ Maskvie. Vaskrasienski sapraŭdy padčas pandemii jeździŭ u Rasiju.

«Važniejšaja sustreča ŭ Złatahłavaj skončanaja. Zapomniłasia fraza kaleh, jakija ŭpłyvajuć na źniešniepalityčnuju paviestku RF: «Usim vidavočna, što vaš prezident idzie da dna, ale prablema ŭ tym, što jon choča paciahnuć za saboj krainu. Heta niapravilna». A vy jak ličycie? Nie pierabolšvajuć? Nie nahniatajuć?»

Nasamreč mała zrazumieła, z kim mienavita, z čyjoj sankcyi i dziela jakich metaŭ Vaskrasienski sustrakaŭsia ŭ Maskvie. Mahčyma, paśla poŭnaha jahonaha vyzvaleńnia heta stanie viadoma.

«Chutčej za ŭsio, jaho ciapier buduć demanstravać jak značnaha apazicyjaniera ŭ pracy pa źmienach Kanstytucyi, ale ž my viedajem, chto heta taki», — padsumoŭvaje pradstaŭnik «Spraviadlivaha śvietu».

Kamientary20

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Usie naviny →
Usie naviny

Załužny: Adzinym vychadam u vajnie moža stać pavieličeńnie kolkaści čałaviečych resursaŭ2

Dva hady ŭ łahiery ŭciekačoŭ. Volha Nikałajčyk narešcie atrymała prytułak u Bielhii15

«Lusterka» prakamientavała situacyju ź videa rodnych kaleh partała2

Polšča i Biełaruś viaduć pieramovy ab vyzvaleńni Pačobuta. Jak nie budzie vyniku — zakryjuć miežy — Radio ZET24

Zabaronu ruchavikoŭ unutranaha zharańnia ŭ ES nazvali niezakonnaj2

Z čaćviarha na stadyjonie «Dynama» znoŭ pačnuć pakazvać kino pad adkrytym niebam

Siłaviki cisnuć na baćkoŭ viadoŭcaŭ tyktok-kanała «Lusterka»21

U Biełarusi pradajuć Mercedes-Benz W124 za 12 000 dalaraŭ. Čamu 32-hadovaje aŭto takoje darahoje?3

Byłaja palitźniavolenaja: Maja siamja patraciła za dva hady $10 tysiač na advakataŭ i pieradačy dla mianie1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?7

Što adbyvajecca ŭ Pałku Kalinoŭskaha i čamu bajcy kažuć pra jaho mahčymaje źniknieńnie?

Hałoŭnaje
Usie naviny →