Hramadstva1010

«Tak, z rukami ŭ mazucie, i zabrali — za toje, što praŭdu kazaŭ!» U Chojnikach traktarystu-błohieru Jaŭhienu Vasilkovu dali 10 sutak

Jaŭhien Vasilkoŭ (u šeraj kašuli) z advakatam u sudzie

U piatnicu traktaryst Jaŭhien Vasilkoŭ, jaki padzialiŭsia z karystalnikami internetu svaim rolikam-razvažańniem pra vybary, nie viarnuŭsia dachaty z pracy. Žonka Taciana znajšła jaho na IČU, piša «Radyjo Svaboda». «Zabrali za niepadparadkavańnie», — skazali žoncy.

Da paniadziełku Jaŭhien byŭ na izalatary. Na sud da jaho pryjechali aktyvisty «Strany dla Žiźni» i žurnalisty. Traktaryst źjaŭlajecca administrataram kanałaŭ u Youtube i Telegram «Chojniki dla Žiźni».

Kali aktyvisty i žurnalisty ŭvajšli ŭ zalu pasiedžańnia, tam užo siadzieli milicyjanty ŭ cyvilnym i žančyny, u jakich miascovyja pryznali supracoŭnic rajvykankamu. Jany «zachapili» volnyja miescy, tamu bolšaści aktyvistaŭ daviałosia stajać.

«Da mianie milicyja pryjechała na pracu, u haraž. Učastkovy zajaviŭ, što niedzie na terytoryi rajona niechta abmalavaŭ darožnyja znaki nadpisami «Saša 3%». Milicyjanty z hetaj nahody pryjechali čamuści da mianie! Mnie sorak hadoŭ — što ja? Budu znaki abmaloŭvać? Milicyja praviała ahlad aŭtamabila, a potym patrabavała dakumenty. Ja admoviŭsia ich dać — mnie «pryšyli» niepadparadkavańnie, mianie zakavali ŭ kajdanki i zavieźli na izalatar», — patłumačyŭ traktaryst.

Jon ličyć, što sapraŭdnaja pryčyna zatrymańnia — jahonyja błohi, dzie jon «kaža praŭdu, zdymaje bardak u rajonie». «Ja na błohach pakazvaju bardak, jaki ŭ nas robicca, što, naprykład, rečka zarasła ci lichtary nie harać. Taksama ahituju za Śviatłanu Cichanoŭskuju — tamu mianie i ŭziali», — zaznačyŭ Jaŭhien Vasilkoŭ.

Svajoj viny ŭ niepadparadkavańni jon nie pryznaŭ. «Ja nie razumieŭ, na jakoj padstavie jany patrabujuć dakumenty. Kab jany mnie patłumačyli, dyk ja pakazaŭ by papiery. U mianie aŭtamabil «Aŭdzi-80», a jany prasili papiery na aŭtamabil «Aŭdzi-100». Ja b pakazaŭ tyja papiery, ale jany nachabna patrabavali i ničoha nie tłumačyli. Jany mnie pakazali zdymki darožnych znakaŭ z nadpisam «Saša 3%». Ja nie razumieju — jakaja suviaź pamiž abmalavanymi znakami i ahladam aŭtamabila?» — śviedčyŭ na sudzie viaskoviec.

Milicyjant Vasil Źviahin zaśviedčyŭ na sudzie (jon pryznany paciarpiełym), što na darožnych znakach u rajonie źjavilisia nadpisy «Saša 3%». «Byli padstavy dumać, što hetyja nadpisy zrabiŭ Jaŭhien Vasilkoŭ. Pryjechali da jaho rabić ahlad. Praviali ahlad aŭtamabila. Admoviŭsia pradstavić dakumenty na aŭtamabil, i my jaho zatrymali za niepadparadkavańnie», — skazaŭ učastkovy.

«Što vy kankretna chacieli znajści ŭ Vasilkova?» — zapytaŭsia advakat Piotr Barysaŭ.

«Moža, markier, jakim nanosili nadpisy na darožnyja znaki», — adkazaŭ učastkovy.

Luboŭ Korań, žycharka Chojnikaŭ była pa zaprašeńni milicyi paniatoj na ahladzie ŭ Jaŭhiena Vasilkova. «Milicyjanty pravieryli jahonuju mašynu, patrabavali dakumenty na aŭtamabil. Jon admoviŭsia dakumenty dać, skazaŭ, što jon nie musić ich davać. Nu jamu nadzieli kajdanki. Jon, hety čałaviek, Vasilkoŭ, nie supraciŭlaŭsia, ničoha — sieŭ u mašynu da milicyjantaŭ dy pajechaŭ», — raspaviała na sudzie śviedka.

Kaŭroŭ Dźmitryj, načalnik adździaleńnia kryminalnaha vyšuku RAUS, pakazaŭ na sudzie, što 31 lipienia jeździli zrabić ahlad aŭtamabila Jaŭhiena Vasilkova. «Pra prybyćci ŭčastkovy pradstaviŭsia, pakazaŭ pastanovu na ahlad z sankcyjaj prakurora rajona. Vasilkoŭ pakazaŭ aŭtamabil, pradstaviŭ jaho dla ahladu.

Potym paprasili dakumenty na aŭtamabil. Jon admoviŭsia, spasyłaŭsia, što my nie supracoŭniki DAI. Nie padparadkavaŭsia zakonnym patrabavańniam, i zavieźli jaho dla razboru ŭ RAUS», — zaśviedčyŭ načalnik adździaleńnia.

Taksama na sudzie śviedčyli jašče adzin paniaty i milicyjant. Ich pakazańni asabliva nie adroźnivalisia ad słovaŭ inšych śviedak.

U vyniku Jaŭhienu Vasilkovu dali 10 sutak

Kamientary10

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Usie naviny →
Usie naviny

YouTube u Rasii mohuć zabłakavać u vieraśni, pišuć ŚMI. U Kramli nazyvajuć heta niapraŭdaj4

U centry Minska hruzavik zachras pad mostam — kiroŭca nie acaniŭ vyšyni hruzu1

Biełhidramiet upieršyniu sioleta abviaściŭ maksimalny čyrvony ŭzrovień niebiaśpieki

Abrańnik Marharyty Laŭčuk raskazaŭ, jak paznajomiŭsia ź joj i daviedaŭsia pra dzicia9

«Niaŭžo my, vierniki Biełarusi, zasłužyli takoje pakarańnie?» Parafija začynienaha Čyrvonaha kaścioła źviarnułasia da Natalli Piatkievič5

KR padpisała miemarandum z ukrainskim fondam, zasnavalnik jakoha prasłaviŭsia frazaj «ukraincy zasłužyli vajnu»30

Bondarava nazvała Dziermanta «patłatym chłopčykam», jaki «prajaviŭ svoj łatentny homaseksualizm»15

Kolki dziaržava atrymała za eks-Mcdonald's

Učora na Biełaruś zalacieŭ rasijski šachied. Što heta było?4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady3

Papularny polski treveł-błohier raskazaŭ pra svaju pajezdku ŭ Biełaruś i daŭ parady

Hałoŭnaje
Usie naviny →