Hramadstva22

«Hramadzianie Biełarusi nie adny». Lidary polskaj «Salidarnaści» źviarnulisia z adkrytym listom da biełarusaŭ

«Padtrymka niezaležnaj, svabodnaj i demakratyčnaj Biełarusi — heta maralny abaviazak sučasnych demakratyčnych lidaraŭ», — havorycca ŭ adkrytym liście aktyvistaŭ «Salidarnaści» i byłych palityčnych źniavolenych u Polščy. Adna z samych papularnych haziet Polščy — «Gazeta Wyborcza» — apublikavała adkryty list adrasavany biełarusam.

Pad listom padpisalisia viadomyja asoby «Salidarnaści», takija jak Lech Valensa, Jan Lityński, Adam Michnik i inšyja.

Darahija Siabry, Darahija Hramadzianie Respubliki Biełaruś,

75 hadoŭ tamu hramadstvam Sredniaj i Uschodniaj Jeŭropy byŭ naviazany novy suśvietny paradak, katory byŭ vynikam trahičnych vojn pamiž vialikimi hłabalnymi dziaržavami. Dziesiacihodździami narody Biełarusi, Bałharyi, Čechii, Estonii, krain Bałkanskaha Paŭvostrava, Litvy, Łatvii, Polščy, Rumynii, Słavakii, Ukrainy byli vymušany zmahacca za najvažniejšyja kaštoŭnasci: svabodu asoby, niezaležnaść, pavahu da čałavieka i pavahu da praŭdy. Kaštoŭnasci, katoryja ŭłascivy dla kožnaj demakratyčnaj krainy śvietu.

9 žniŭnia 2020 cudoŭny narod Biełarusi čarhovy raz ustanie da baraćby za kaštoŭnasci, biez katorych nivodnaje hramadstva nie moža nazyvacca svabodnym. Z mocnym zachvalavańniem i honaram nazirajem za Vašaj siłaj i rašučaściu, kab tyja vybary byli śviatam demakratyi i pieriemohaj volnych hramadzian Biełarusi.

40 hadoŭ tamu ruch «Salidarnaść» pryvioŭ da padzieńnia kamunizmu ŭ Polščy. Dziakujučy advazie hramadzian, sile baraćby i viery ŭ pieramohu, niemahčymaje stała mahčymym. Adnak polskich pośpiechaŭ nie było b biez salidarnasci demakratyčnych krain i rašučasci histaryčnych lidaraŭ svabodnaha śvietu.

Pamiatajučy ŭłasny vopyt i vopyt mnohich pakaleńniaŭ, katoryja zmahalisia za svabodu, my havorym jasna i vyrazna, što hramadzianie Biełarusi nie adny i nie mohuć zastacca sami ŭ baraćbie. Padtrymka niezaležnaj, volnaj i demakratyčnaj Biełarusi jość maralny abaviazak sučasnych demakratyčnych lidaraŭ.

Niachaj płyvie Salidarnaść ad usich hramadzian śvietu, a mury ruchnuć.

Lech Valensa (Lech Wałęsa), polski dziaržaŭny dziejač, lidar «Salidarnasci», łaŭreat Nobieleŭskaj premii miru, Prezident Polskaj respubliki z 1990 da 1995 hoda, palityčny źniavoleny

Lešiek Balcierovič (Leszek Balcerowicz), dziejač «Salidarnasci», lidar ekanamičnych pieramien u Polščy paśla zaniapadu kamunizmu

Kandrat Bialinski (Konrad Bieliński), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Bahdan Barusievič (Bogdan Borusewicz), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Zbihnieŭ Bujak (Zbigniew Bujak), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Vładysłau Frasyniuk (Władysław Frasyniuk), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Jeva Kulik-Bialinska (Ewa Kulik-Bielińska), dziejač «Salidarnasci», palityčnaja źniavolenaja

Barbara Łabuda (Barbara Labuda), dziejač «Salidarnasci», palityčnaja źniavolenaja

Bahdan Lis (Bogdan Lis), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Jan Lityński (Jan Lityński), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Adam Michnik (Adam Michnik), dziejač «Salidarnasci», hałoŭny redaktar «Gazety wyborczej», palityčny źniavoleny

Hražyna Stanišieŭska (Grażyna Staniszewska), dziejač «Salidarnasci», palityčnaja źniavolenaja

Ludvika Vujec (Ludwika Wujec), dziejač «Salidarnasci», palityčnaja źniavolenaja

Chenryk Vujec (Henryk Wujec), dziejač «Salidarnasci», palityčny źniavoleny

Kamientary2

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →