Ułada1212

Łukašenka — Jermakovaj: Ty ŭ ciažki momant vyratavała Biełhazprambank i pracoŭny kalektyŭ

BiełTA

Alaksandr Łukašenka abmierkavaŭ z kiraŭnikom časovaj administracyi AAT «Biełhazprambank» Nadziejaj Jermakovaj situacyju ŭ banku i padziakavaŭ za praviedzienuju pracu, piša BiełTA.

«Ja, Nadzieja Andrejeŭna, čamu zaprasiŭ vas publična (źbiraŭsia daŭno, ale chapała pracy tut): pierš za ŭsio, chaču tabie padziakavać, što ŭ ciažki momant adhuknułasia i faktyčna vyratavała bank i pracoŭny kalektyŭ», — skazaŭ kiraŭnik dziaržavy.

Jon adznačyŭ, što Nadzieja Jermakova dobra viedaje situacyju ŭ banku. «Vielmi b prasiŭ, kab paradak byŭ u banku, bank hubić nielha.

Heta bank, jaki, kali «Hazpram» ad jaho admovicca, Haspodź ź imi.

Pracoŭny kalektyŭ jość, navyki jość, mahčymaści buduć. My Nacyjanalnym bankam budziem padtrymlivać hety bank: tam ža našy ludzi i našy pradpryjemstvy. Tak, trapili ŭ składanuju situacyju z-za hetych karupcyjnych prajaŭ, ale ŭ nas jość vopyt utrymańnia nie prosta na płavu bankaŭ, ale i narmalnaha ich funkcyjanavańnia», — padkreśliŭ biełaruski kiraŭnik.

Alaksandr Łukašenka dadaŭ, što, jak dakładvaŭ jamu staršynia Kamiteta dziaržkantrolu Ivan Cierciel, niama katastrofy ŭ banku. «Vam udałosia ź Ladnickaj (Iłona Ladnickaja — namieśnik staršyni Nacyjanalnaha banka) stabilizavać situacyju. Ja taksama vielmi ŭdziačny joj, pieradajcie maju padziaku. Ja zrablu ŭsio dla taho, kab i ludzi, jakija ŭkłali svaje hrošy, i našy pradpryjemstvy ničoha nie stracili. Z našaha boku, z boku dziaržavy, my zrobim usio nieabchodnaje», — zapeŭniŭ Łukašenka.

«Asablivaj zacikaŭlenaści hazpramaŭskaj ja nie baču, choć, kali my razmaŭlali z prezidentam Rasii, jon mnie taksama rekamiendavaŭ: kaža, što bank moža pracavać, nie biednyja ŭ jaho ŭłaśniki — dasłoŭna.

Tamu, kali tabie patrebien hety bank, jon mnie skazaŭ, značyć, pasprabujcie spracavać tak, kab hety bank pracavaŭ. Ja kažu: my tolki za, my suprać nie budziem, ale jon pavinien pracavać pa našych zakonach. Tamu jašče raz udziačny za toje, što zroblena za hety čas u hetym banku», — reziumavaŭ Alaksandr Łukašenka.

Viktar Babaryka ŭznačalvaŭ Biełhazprambank z 2000 pa maj 2020 hoda, paśla taho jak jon zajaviŭ pra ŭdzieł u prezidenckich vybarach, u banka źjavilisia viezizarnyja prablemy. Fota Nadziei Bužan

Kamientary12

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku60

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

Ciapier u Biełarusi, kab zrabić EKA, patrebna daviedka ad psichijatra. Źjavilisia i inšyja abmiežavańni3

Hiejmier viarnuŭsia na forum praz 11 hadoŭ bana — i tak ašałamiŭ farumčan, što jany zachacieli jaho znoŭ zabłočyć

Va ŭnutranych vojskaŭ zaŭvažyli zachopleny ŭkrainski bronieaŭtamabil. Jak jon moh trapić u Biełaruś?2

U Varšavie padletki na žyŭca łavili piedafiła, toj adbivaŭsia nažom7

Stała viadoma, pieśnia jakoj amierykanskaj supierzorki stanie hałoŭnaj padčas kampanii Kamały Charys6

Jak pracujuć rasijskija botafiermy, jakija vykarystoŭvajuć ShatGPT

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →