Ułada6161

Prychilniki «ruskaha śvietu» i SSSR napisali Pucinu. Prosiać dapamohu, kab skinuć Łukašenku

Dvoje čałaviek z prapanavanaha śpisa sapraŭdy padali dakumienty na rehistracyju ŭ CVK.

«Bieśśmiarotny połk» u Minsku. Fota Nadziei Bužan

U Redakcyju «NN» trapiŭ cikavy dakumient, u jakim pradstaŭniki «levapatryjatyčnych siłaŭ Biełarusi, prychilniki «ruskaha śvietu» i intehracyi z Rasijaj» źviartajucca da Uładzimira Pucina, dziaržsakratara Rady biaśpieki Rasii Mikałaja Patrušava i kiraŭnika Administracyi prezidenta Rasii Antona Vajno z prośbaj padtrymać peŭnych kandydataŭ na pasadu prezidenta Biełarusi.

Pad zvarotam padpisalisia kiraŭnik vajskovaha kłuba «Patryjot» Valeryj Pieravoščykaŭ, staršynia Biełaruskaha abjadnańnia vieteranaŭ bajavych dziejańniaŭ na terytoryjach inšych dziaržavaŭ Iosif Kruhlikaŭ, kiraŭnik «Bieśśmiarotnaha pałka» Valeryj Drako, adzin z kiraŭnikoŭ Partyi pracy i spraviadlivaści Alaksandr Łukašok, były vykładčyk Mikałaj Pančyšyn, kiraŭnik kłuba «Adzinstva» Dzianis Pravin, staršynia Bresckaha dabračynnaha tavarystva «Ziemlaki» Siarhiej Papoŭ, kiraŭnik «Kazackaha spasa» Piatro Šapko, siabra Rady vieteranaŭ Akademii MUS Uładzimir Šein. Kiraŭnikom hetaha prajekta pryznačyli aŭtara «Rehnuma» Kiryła Zabaŭskaha.

«Prosim vas akazać padtrymku na vybarach, a taksama asabisty pryjom kandydataŭ i načalnikaŭ štabaŭ z metaj uzhadnieńnia i kaardynacyi płana dalejšych dziejańniaŭ», — havorycca ŭ dakumiencie.

Prarasijskija siły chacieli vyłučyć jak minimum piaciora čałaviek, jakija b viali ahitacyju ŭ pieradvybarny pieryjad. A na finalnaj stadyi ŭsie, aproč adnaho, jaki b mieŭ najbolšyja šancy na pośpiech, źnialisia b z vybaraŭ.

Prykładajecca i śpis ź siami čałaviek, jakija mahli b stać kandydatami. Adznačym, što dvoje ź ich zanieśli-taki svaje dakumienty ŭ CVK. Projdziemsia karacieńka pa kožnaj asobie z hetaha śpisa.

Valeryj Pieravoščykaŭ. Fota Źmitra Pankaŭca

70-hadovy Valeryj Pieravoščykaŭ. Jon sapraŭdy padaŭ dakumienty na rehistracyju za niekalki chvilin da kanca pracy CVK. Razam ź im usie nieabchodnyja papiery zanosiŭ Kirył Zabaŭski.

Adznačym važnuju detal: Pieravoščykaŭ naradziŭsia ŭ rasijskaj Čycie, i heta značyć, što jon nie zmoža stać kandydatam u prezidenty Biełarusi. Takoje ŭ nas zakanadaŭstva.

U 1969 hodzie Pieravoščykaŭ prymaŭ udzieł u vajennym kanflikcie miž SSSR i KNR na vostravie Damanski. Maje stalinisckija pohlady. Aktyŭna ŭdzielničaje ŭ «Bieśśmiarotnym pałku».

Hladzi taksama: Stalinisty-balšaviki: chto arhanizoŭvaje «Bieśśmiarotny połk» u Minsku?

37-hadovy Alaksandr Łukašok rodam z Połacka. Jon pradstaŭlajecca jak ułaśnik pradpryjemstva «Hidrapres», jakoje pastaŭlaje hidraŭličnyja presy dla čyhunki, vajskova-pramysłovaha kompleksa, mašynabudaŭnictva. Mienavita ŭ hetaj kantory byli «ŭładkavanyja» pradstaŭniki «ruskaha śvietu» kštałtu Elviry Mirsalimavaj, jakija išli na parłamienckija vybary ŭ 2019 hodzie. Łukašok — kiraŭnik Viciebskaj abłasnoj arhanizacyi Partyi pracy i spraviadlivaści, jakaja apošnim časam stała adnym z prarasijskich apłotaŭ u Biełarusi.

37-hadovy Dzianis Pravin rodam z Dobruša. Vice-čempijon Biełarusi pa fitnesie, aŭtar prahramy vychavańnia mužčynskaha charaktaru «Stryžań». Dapamahaŭ u padačy dakumientaŭ Pieravoščykavu, ale sam kandydatam nie staŭ.

58-hadovy Mikałaj Pančyšyn rodam z ukrainskaj Adesy. Skončyŭ MDŁU. Pracavaŭ pierakładčykam u savieckija časy ŭ Ałžyry i Francyi. Vykładaŭ u BDU i Linhvistyčnym. Udzielničaŭ u sabornym ruchu «Biełaja Ruś» u pačatku 90-ch, dzie hurtavalisia tahačasnyja čarnasociency.

«Kazacki ataman» Piatro Šapko

44-hadovy kazacki ataman Piatro Šapko. Pra jaho «NN» nieadnarazova pisała. «Kazačy spas» — arhanizacyja Šapko — ładzić vajskovyja zbory dla biełaruskich dziaciej z udziełam rasijskich instruktaraŭ, jakija ŭdzielničali ŭ bajavych dziejańniach. Šapko — adzin z samych aktyŭnych abaroncaŭ ideałaŭ «ruskaha śvietu» ŭ Biełarusi.

Čytaj jašče: «Biełaruskija kazaki»: niebiaśpiečnyja hulni

Andrej Ivanoŭ. Fota Nadziei Bužan

51-hadovy Andrej Ivanoŭ taksama zanios dakumienty ŭ CVK na rehistracyju. Ale, jak i ŭ vypadku ź Pieravoščykavym, jon naradziŭsia ŭ Rasii, u Tomsku. Tamu kandydatam stać nie moža. Ivanoŭ najčaściej nazyvaje krainu «Biełaj Ruśsiu». Vystupaje za bolš ščylny sajuz z Rasijaj. Heta toj samy ideołah, jaki jeździŭ pa krainie i čytaŭ lekcyi pra masonaŭ i pahrozu NATO. Jon ličyć, što razvał SSSR byŭ niezakonnym, a Biełaruś ad 1991 hoda znachodzicca ŭ akupacyi.

Čytaj jašče: «Z 1991 hoda naša kraina akupavanaja». U internet trapiła šakujučaje VIDEA sieminara dla biełaruskich ideołahaŭ

I, urešcie, 51-hadovy Siarhiej Papoŭ. Siabie jon pazicyjanuje jak mastak, piśmieńnik, paet, fiłosaf, kuchar, psichołah, budaŭnik, architektar, kanstruktar i vynachodnik. Naradziŭsia Papoŭ u Kyrhyzstanie. Žyvie ŭ Breście.

Jaki ž płan prapanavali Pucinu prarasijskija siły, kab pryjści da ŭłady ŭ Biełarusi?

Pucina pałochajuć, što kiraŭnik Biełarusi rychtuje hieapalityčny razvarot na Zachad.

Hałoŭnaj prablemaj i pieraškodaj u stvareńni sapraŭdnaj sajuznaj dziaržavy nazyvajecca Alaksandr Łukašenka. I rašać hetuju prablemu prapanujecca mienavita ŭ 2020 hodzie, pakul jašče jość mahčymaść, a nie čakać vybaraŭ 2025 hoda.

Kolkaść nacyjanalistaŭ u Biełarusi stvaralniki dakumienta aceńvajuć u 10% nasielnictva, prychilnikaŭ «ruskaha śvietu» — u 20%. Pry hetym aktyŭnych i tam, i tam «da 1%». Padpisanty ličać, što pieramahčy na vybarach niemahčyma, prarasijski «majdan» taksama zusim małavierahodny. Ich šlach zaklučajecca ŭ inšym.

Jany prapanujuć vydavać knihi pa sajuznaj dziaržavie, «Honar savieckaj Biełarusii», «Śviatyja i praroki Biełaj Rusi». Kožnaja kniha pavinna vyjści nakładam 2,5-5 miljonaŭ asobnikaŭ.

Padčas troch miesiacaŭ pieradvybarnaj kampanii 2 tysiačy apłačanych aktyvistaŭ buduć razdavać ulotki i brašury.

Stvareńnie filmaŭ pra Biełaruś na kanałach NTV, REN-TB. Pry hetym jany chočuć zadziejničać dla pracy viadomych błohieraŭ, jak Niechta i A4.

Pra što jany chočuć zdymać kino? Na bałtyjski ŭzor — nadumanaja prablema «niehramadzian», jakaja ŭ Biełarusi nikoli nie stajała vostra. Naprykład, pra narodžanych nie na terytoryi Biełarusi pieśniara Uładzimira Mulavina i nobieleŭskaj łaŭreatki Śviatłany Aleksijevič. Pra apalačvańnie biełarusaŭ, pra zbližeńnie našaj krainy z NATO. U płanie jość navat sieryja pra supolnaje biełaruska-rasijskaje pakareńnie Marsa!

Admysłovaja sieryja siužetaŭ pra biełarusaŭ, jakija zmahli realizavać siabie ŭ Rasii. Prychilniki «ruskaha śvietu» chočuć trapić u tok-šou da Uładzimira Sałaŭjova, na «Viečarovy Urhant» i tok-šou Andreja Małachava. Pry hetym havorycca, što ŭ pieradačy nie pavinny zaprašacca «pamiarkoŭnyja nacyjanalisty» — Hienadź Davydźka i Ihar Marzaluk.

Padpisanty nastojvajuć na tym, što Pucin pavinien da žniŭnia zapatrabavać nieadkładnaj intehracyi z Rasijaj. A heta, maŭlaŭ, pryviadzie da taho, što kiroŭnaja elita budzie hatovaja padtrymać luboha prarasijskaha kandydata.

Kazać usurjoz pra pierśpiektyvy hetych palityčnych avanturystaŭ nie vypadaje. Chutčej za ŭsio, havorka viadziecca pra atrymańnie niejkaj finansavaj padtrymki z boku Maskvy, kab rašać svaje łakalnyja prablemy. Zusim małavierahodna, što jany niejak paŭpłyvajuć na palityčnaje žyćcio krainy ŭ hetym hodzie.

Kamientary61

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Na Śvisłačy ŭ parku Horkaha repiecirujuć vodnuju fiejeryju — VIDEA dnia3

Sinoptyki prahnazujuć, što navalnicy buduć u Minsku da kanca dnia2

Biełaruskaja prapahanda stvaryła tabłoid «Piatnica». Jaki vychodzić u sieradu9

U Minsku zatapiła i stancyju mietro «Uschod». Adnak zakryvać jaje nie stali VIDEA1

Redaktarku haziety Mazyrskaha NPZ, jakuju zatrymlivali za «ekstremizm», zvolnili i zamianili na prapahandysta z Rahačova

Na Vaŭpšasava ŭ Dražni mašyna amal całkam syšła pad vadu FOTAFAKT

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku2

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →