TEST
Bundeśliha viartajecca. Što vy viedajecie pra niamiecki futboł?
Užo šmat hadoŭ Bundeśliha zachoŭvaje status najlepšaj lihi pa zaŭziatarskaj naviedvalnaści. Da spynieńnia matčaŭ u sakaviku na kožnuju hulniu ŭ siarednim prychodziła bolš za 43 tysiačy čałaviek.

Uvieś śviet ciapier budzie nazirać nie tolki za biełaruskim futbołam, bo niemcy pieršymi z top-lih zdymajuć svoj futboł z karanavirusnaj paŭzy.

Bukmiekierskaja kantora Maxline prapanoŭvaje ŭsim šmat cikavych bonusaŭ. Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Pierad tym, jak matčy adnoviacca, raim vam aśviažyć viedy pra niamiecki futboł. My sabrali cikavyja fakty i padziei. Praviercie, ci pamiatajecie vy ich — naciskajcie na «Start»!
Start
Davajcie pačniom z elemientarnaha. Kolki razoŭ nacyjanalnaja zbornaja Hiermanii pa futbole stanaviłasia čempijonam śvietu?
Nie, niemcy — čatyrochrazovyja čempijony śvietu pa futbole. Hiermanija vyjhrała mundyjali 1954, 1974, 1990 i 2014 hadoŭ.
Nie, niemcy — čatyrochrazovyja čempijony śvietu pa futbole. Hiermanija vyjhrała mundyjali 1954, 1974, 1990 i 2014 hadoŭ.
Tak, niemcy — čatyrochrazovyja čempijony śvietu pa futbole. Hiermanija vyjhrała mundyjali 1954, 1974, 1990 i 2014 hadoŭ.
Nie, piać razoŭ vyjhravali tolki brazilcy. A niemcy — čatyrochrazovyja čempijony śvietu pa futbole.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Hety znakamity niemiec vyjhravaŭ čempijanat śvietu pa futbole ŭ jakaści kapitana zbornaj, a paśla — u jakaści hałoŭnaha treniera.
Lehiendarny bambardzir staŭ čempijonam śvietu ŭ 1974 hodzie razam ź Biekienbaŭeram, ale trenierskaja karjera Miulera nie była bahataja na dasiahnieńni.
Usio tak! 1974 hod — kapitan, 1990 hod — hałoŭny trenier. Heta dasiahnieńnie zmoh paŭtaryć tolki Dzidźje Dešam u 2018-m.
Mateus — rekardsmien pa kolkaści matčaŭ za zbornuju Hiermanii (150) i čempijon śvietu 1990 hoda. Ale jak trenier jon zmoh stać tolki čempijonam Sierbii i Čarnahoryi ŭ 2003 hodzie.
Klinsman u 1990 hodzie staŭ čempijonam śvietu jak hulec, ale ŭ jakaści treniera zbornaj zmoh zavajavać tolki «bronzu» ŭ 2006-m.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jakoha znakamitaha derbi ŭ hetym siezonie niama ŭ Bundeślizie.
Sioleta ŭ Bundeślizie hulajuć dźvie kamandy sa stalicy: «Hierta» i «Unijon».
Rurskim derbi nazyvajuć matčy pamiž dortmundskaj «Barusijaj» i «Šalkie-04». Abiedźvie kamandy hulajuć u Bundeślizie.
Rejnskim derbi nazyvajuć matčy pamiž «Kiolnam» i «Barusijaj» ź Mionchienhładbacha. Abiedźvie kamandy hulajuć u Bundeślizie.
Tak nazyvajuć derbi pamiž «Bavaryjaj» i «Niurnbierham». Kamanda z Frankonii letaś vylecieła, tamu sioleta franka-bavarskaje derbi nie adbudziecca.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Padčas isnavańnia HDR jaje futbolnaje pieršynstvo nazyvałasia Abierlihaj. Jakoj kamandy nikoli nie isnavała?
Kłub pad takoj nazvaj isnavaŭ z 1954 pa 1963 hod. U 1958 hodzie «Aktyvist» zaniaŭ treciaje miesca ŭ Abierlizie.
«Turbine» z Erfurta — dvuchrazovy čempijon HDR pa futbole.
Tak, hety kłub my prydumali.
Ciapier hety kłub viadomy pad nazvaj «Karł Cajs». Kłub treniravaŭ Biernd Štanhie, taksama tam hulaŭ Vasil Chamutoŭski.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Na stadyjonie jakoha kłuba jość 5-kiłamietrovy pivapravod, jaki dastaŭlaje napoj z hihanckich schoviščaŭ?
Tak, stadyjon Veltins-Arena ŭ Hielzienkirchienie nosić imia miascovaha brovara, jaki i stvaryŭ takoje nou-chau.
Zdavałasia b, takoje nou-chau musić być na stadyjonie «Bavaryi», ale jano znachodzicca na arenie «Šalkie-04».
Nie, stadyjon Veltins-Arena ŭ Hielzienkirchienie nosić imia miascovaha brovara, jaki i stvaryŭ takoje nou-chau.
Nie, stadyjon Veltins-Arena ŭ Hielzienkirchienie nosić imia miascovaha brovara, jaki i stvaryŭ takoje nou-chau.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U siezonie 1965/66 udzielnikam Bundeślihi była bierlinskaja kamanda z ekzatyčnaj nazvaj. Jana ŭvajšła ŭ historyju jak najhoršaja kamanda lihi: 2 pieramohi, 4 ničyi i 28 parazaŭ, 15 zabitych miačoŭ suprać 108 prapuščanych. Jak nazyvałasia taja kamanda?
Nie, kamanda nazyvałasia «Tasmanija».
Blizka, ale niapravilna. Miarkujecca, što zasnavalniki kamandy pry kancy XIX stahodździa maryli pra pierajezd na Tasmaniju.
Słušna! Miarkujecca, što zasnavalniki kamandy pry kancy XIX stahodździa maryli pra pierajezd na Tasmaniju.
Nie, kamanda nazyvałasia «Tasmanija».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U 1957 hodzie na viečarynie z nahody zakančeńnia siezonu adzin z haściej padaryŭ prezidentu hetaha kłuba žyvoha kazła. Žyviołu nazvali ŭ honar treniera kamandy Chionesa Vajsvajlera. Da kazła ciopła stavilisia ŭ kamandzie, a kali ŭ 1964 hodzie kłub vyjhraŭ pieršy rozyhryš abjadnanaj Bundeślihi, kazioł staŭ sapraŭdnym talismanam kłuba.
Tak! Kazioł z 1970 hoda ŭpryhožvaje emblemu hetaha kłuba.
Nie, ale hieahrafična vielmi blizka.
Nie. Z 1970 hoda kazioł ŭpryhožvaje emblemu «Kiolna».
Nie, simvałam kłuba z Frankfurta źjaŭlajecca aroł.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U siezonie 2008/09 u paŭfinale Kubka UEFA sustrakalisia dźvie kamandy z Hiermanii: «Vierder» i «Hamburh». Los hulni na karyść «Vierdera» vyrašyŭsia dziakujučy papiarovamu šaryku, jaki raptam apynuŭsia na poli. Što zdaryłasia?
Nie, šaryk pieraškodziŭ abaroncu «Hamburha» praduchilić vuhłavy ŭdar, paśla jakoha bremiency zabili vyrašalny hoł. Šaryk byŭ pradadzieny na aŭkcyjonie, a hrošy pajšli na dabračynnaść.
Nie, šaryk pieraškodziŭ abaroncu «Hamburha» praduchilić vuhłavy ŭdar, paśla jakoha bremiency zabili vyrašalny hoł. Šaryk byŭ pradadzieny na aŭkcyjonie, a hrošy pajšli na dabračynnaść.
Tak! Šaryk paśla byŭ pradadzieny na aŭkcyjonie, a hrošy pajšli na dabračynnaść.
Nie, šaryk pieraškodziŭ abaroncu «Hamburha» praduchilić vuhłavy ŭdar, paśla jakoha bremiency zabili vyrašalny hoł. Šaryk byŭ pradadzieny na aŭkcyjonie, a hrošy pajšli na dabračynnaść.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Składana pavieryć, ale hety kłub staŭ čempijonam Hiermanii pa futbole ŭ 1941 hodzie.
Nie. Paśla anšlusu aŭstryjskija kłuby stali hulać razam ź niamieckimi. U 1939 hodzie «Rapid» vyjhraŭ Kubak Hiermanii, a praz 2 hady i čempijanat.
Tak! Paśla anšlusu aŭstryjskija kłuby stali hulać razam ź niamieckimi. U 1939 hodzie «Rapid» vyjhraŭ Kubak Hiermanii, a praz 2 hady i čempijanat.
Nie. Paśla anšlusu aŭstryjskija kłuby stali hulać razam ź niamieckimi. U 1939 hodzie «Rapid» vyjhraŭ Kubak Hiermanii, a praz 2 hady i čempijanat.
Nie. Paśla anšlusu aŭstryjskija kłuby stali hulać razam ź niamieckimi. U 1939 hodzie «Rapid» vyjhraŭ Kubak Hiermanii, a praz 2 hady i čempijanat.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U «Bajera 04» isnuje žartaŭlivaja nazva Neverkusen – ad anhlijskaha słova 'never', što značyć «nikoli». Adkul jana?
Nie, prajhravali šmat razoŭ.
Nie, nie praz heta. Tak, fanaty nie lubiać zavadskija kamandy, ale «Bajer» histaryčna naležaŭ farmaceŭtyčnaj karparacyi, tamu da ich staviacca spakojna.
Tak, słušna! U siezonie 2011/12 kłub byŭ lidaram Bundeślihi, a taksama vyjšaŭ u finały Kubka Hiermanii i Lihi čempijonaŭ. Ale za 11 dzion zdoleŭ prajhrać usie try trafiei.
Nie, hulali i šmat. Ale «Bajer» nikoli nie vyjhravaŭ Bundeślihu.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Das Fiasko
Na žal, vy mała što viedajecie pra niamiecki futboł.

Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Das Fiasko
Na žal, vy mała što viedajecie pra niamiecki futboł.

Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Vy možacie lepš!
Vy znajomyja ź niamieckim futbołam.

Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Vy možacie lepš!
Pakul vy niašmat viedajecie pra niamiecki futboł.

Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Sehr gut
Staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Das ist fantastisch!
Karystajciesia svaimi vydatnymi viedami: staŭcie na matčy niamieckaha čempijanatu ŭ bukmiekierskaj kantory Maxline. Padrabiaznaści pa spasyłcy.
Prajści jašče raz
Padzialisia testam u sacsietkach: