Hramadstva1212

Na Viciebščynie pačałasia treniroŭka brytanskich i biełaruskich vajskoŭcaŭ «Zimovy partyzan»

U Viciebskaj vobłaści ŭ paniadziełak pačałasia sumiesnaja treniroŭka brytanskich i biełaruskich vajskoŭcaŭ pad nazvaj «Zimovy partyzan», pra heta paviedamlaje ambasada Vialikabrytanii. 

Fota UK in Belarus — British Embassy Minsk

U Biełaruś prybyli 28 vajennasłužačych 42-ha bataljona marskoj piachoty ŭzbrojenych sił Vialikabrytanii. Biełaruski bok pradstaŭlaje miratvorčaja rota 103-j asobnaj hvardziejskaj pavietrana-desantnaj bryhady. Sumiesnaja treniroŭka na palihonie Viciebskaj asobnaj pavietrana-desantnaj bryhady «Łośvida» praciahniecca da 14 sakavika.

U paviedamleńni ministerstva abarony Biełarusi havorycca, što «mierapryjemstva prachodzić na dvuchbakovaj asnovie zhodna z uzajemadziejańniem pa pytańniach padrychtoŭki miratvorčaha piersanału» i nie źjaŭlajecca častkaj jakich-niebudź šmatbakovych vučeńniaŭ. Padkreślivajecca, što padobnyja treniroŭki pačalisia jašče ŭ 2018 hodzie.

Treniroŭki ŭ Biełarusi źjaŭlajucca druhim etapam dvuchbakovaha abmienu pamiž Vialikabrytanijaj i Biełaruśsiu. U chodzie pieršaha etapu ŭ minułym hodzie 27 biełarusaŭ prajšli navučańnie ŭ Vialikabrytanii, dzie ŭziali ŭdzieł u spabornictvach pa vajennym majsterstvie, navučańni anhielskaj movie i navykam viadzieńnia vajennych dziejańniaŭ u haradach. 

Kamientary12

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →