Zdareńni

Minčuk vykinuŭ z akna plašku — i raźbiŭ škło aŭtamabila

U milicyju źviarnuŭsia žychar stalicy: nieviadomy z akna šmatkvaternaha doma vykinuŭ pustuju plašku na jaho aŭtamabil i raźbiŭ zadniaje škło, paviedamlaje haradskaja milicyja.

Chulihana chutka znajšli. Im akazaŭsia 49-hadovy minčuk.

Jon rastłumačyŭ, što ŭ hetym domie źniaŭ kvateru na sutki i pravodziŭ u joj čas sa znajomaj. Vypivali, u vyniku mužčyna pasvaryŭsia ź siabroŭkaj, a paśla vykinuŭ u akno plašku.

Škoda skłała bolš za 700 rubloŭ. Jaje jon vypłaciŭ u poŭnym pamiery.

Kamientary

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva14

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →