Ekanomika88

Siaredni zarobak u Łatvii pieravysiŭ 790 jeŭra «čystymi»

U 2019 hodzie pamier siaredniaj bruta-zarpłaty (da vypłaty padatkaŭ) za pracu na poŭnuju staŭku ŭ Łatvii skłaŭ 1076 jeŭra, što na 7,2% abo 72 jeŭra bolš, čym u 2018 hodzie.

Pry hetym siaredni zarobak na ruki ŭ minułym hodzie skłaŭ 793 jeŭra (plus 6,8% za hod), paviedamlaje Delfi.lv.

Z ulikam inflacyi, jakaja ŭ minułym hodzie skłała 2,8%, realnyja zarpłaty (paśla vypłaty padatkaŭ) vyraśli tolki na 3,9%.

Nahadajem, što siaredni zarobak za studzień 2020 hoda ŭ Biełarusi skłaŭ 1118 rubloŭ «brudnymi» (453 jeŭra), abo kala 390 jeŭra «čystymi».

Kamientary8

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →