Hramadstva1111

Dyrektarka sietki sekandaŭ: Lehpram u vartym žalu stanie, kali sekand — kankurent jamu

Dyrektar kancernu «Biellehprama» Taćciana Łuhina prapanavała prybrać mahaziny adzieńnia sekand-chend z abłasnych haradoŭ i centralnych vulic.

U haspadaroŭ sekand-chendaŭ hetaja zajava vyklikała tolki smutak.

Svaimi dumkami na hety kont z «Našaj Nivaj» padzialiłasia dyrektarka sietki kramaŭ «Ekanom-sici» Natalla Kuryk:

«Biellehpram» znachodzicca ŭ vartym žalu stanie, kali sekandy stali jamu kankurentami. Ja liču, što ŭ pakupnikoŭ pavinien być vybar. Nasić dyzajnierskaje adzieńnie, apranacca ŭ sekand-chendach ci ŭ «Biellehpramie» — vyrašać tolki spažyŭcu. Pa ŭsim śviecie pracujuć kramy sekand-chend i nikomu ŭ hałavu nie prychodziła prybrać takija kramy z haradoŭ.

Na maju dumku, «Biellehpram» lepš by zaniaŭsia svaimi prablemami. Ja pra heta havaryła i piatnaccać hadoŭ tamu, i dziesiać, i ciapier. Ničoha nie mianiajecca. «Biellehpram» vykarystoŭvaje vykrajki jašče 1960-ch hadoŭ, šyje z tannych sintetyčnych tkaninaŭ, a canu pry hetym stavić takuju, jakuju možna paraŭnać z dyzajnierskim adzieńniem. Prablemy ŭ samim «Biellehpramie», — upeŭnienaja Natalla Kuryk.

Kamientary11

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Usie naviny →
Usie naviny

Adnaho z najlepšych biełaruskich trenieraŭ pa nastolnym tenisie sudziać za «sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści»2

Pajšoŭ z žyćcia biełaruski vynachodnik Alaksandr Dłatoŭski

Pahladzicie, jak prykolna vyhladaje biełaruski pašpart pad ultrafijaletam13

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy2

«Bł*darusy — nacyja zdradnikaŭ i parazitaŭ». Z-kanały ŭ šalenstvie ad rašeńnia Łukašenki advieści vojski ad Ukrainy

Hałoŭnaje
Usie naviny →