Hramadstva1212

Aficery KDB, zamiašanyja ŭ homielskaj bojcy, bolš u viedamstvie nie pracujuć

Pamiatajecie pjanuju bojku ŭ kaviarni «The Box 99» na Savieckaj vulicy ŭ Homieli?

Tady dvoje haściej nie pa-džentelmiensku vyrašyli sprečku z dyrektaram. Paźniej vyjaviłasia, i toj, što biŭ, i toj, što adciahvaŭ — pałkoŭniki KDB.

Čytajcie: Źbićcio dyrektara kafe ŭ Homieli: zamiašanyja vysokapastaŭlenyja supracoŭniki KDB

Jak stała viadoma «Našaj Nivie», bolš jany ŭ viedamstvie nie pracujuć.

Śviedka pa kryminalnaj spravie, Dźmitryj Pabiaržyn, jaki ŭznačalvaŭ infarmacyjna-analityčnaje ŭpraŭleńnie KDB, na zvanok karespandenta skazaŭ, što nie choča havaryć pra hetuju historyju.

Jahonaha kalehu z upraŭleńnia KDB pa Minsku i Minskaj vobłaści śledčyja i raniej nazyvali «biespracoŭnym minčukom». 

Kamientary12

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

Iryna Faryjon pamierła ŭ balnicy15

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj17

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie20

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →