Ułada2828

Stalinistka i pradstaŭnica «ruskaha śvietu» Elvira Mirsalimava padumvaje iści ŭ prezidenty

Namieśnica staršyni pa moładzievaj palitycy Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści Elvira Mirsalimava ź Viciebska abviaściła ab svaim namiery paŭdzielničać u prezidenckich vybarach u jakaści kandydata. Ale pry ŭmovie, što jaje kandydaturu zaćvierdzić partyja.

Elvira Mirsalimava padčas vybarčaha pikieta. Fota: Radyjo «Racyja».

«Hetaje pytańnie rašycca na źjeździe partyi. Biezumoŭna, ja hatovaja da takoha kroku. Zhodna ź leninskim aznačeńniem, partyja stvarajecca dla taho, kab stać uładaj», — skazała jana ŭ intervju vydańniu politring.com.

Chto takaja Mirsalimava? Heta aktyvistka prarasijskaj «Hramadzianskaj zhody». Kaliści jana aktyŭničała ŭ skaŭckim ruchu, hetym pa siońnia zajmajecca jaje siastra. Adnak potym pohlady kardynalna źmianilisia. Mirsalimava zamužam za viciebskim paetam i mastakom Dźmitryjem Rubanikam, jaki padzialaje prarasijskija pohlady žonki. Cikava, što pry hetym Rubanik źjaŭlajecca siabram niezaležnaha Sajuza piśmieńnikaŭ.

Što tyčycca pohladaŭ Mirsalimavaj, to jana ličyć, što «nacyjanalisty ckujuć rodnuju dla biełaruskich hramadzian ruskuju movu». Dadaje, što «nacyjanalizm — heta krok da straty suviereniteta». A jašče jana adkrytaja prychilnica Stalina.

Mirsalimava źjaŭlajecca arhanizatarkaj «Bieśśmiarotnaha pałka» ŭ Viciebsku. Heta takaja akcyja, jakuju stała vykarystoŭvać rasijskaja prapahanda ŭ metach demanstracyi pieravah «ruskaha śvietu». Taksama Elvira biare ŭdzieł u ćmianych arhanizacyjach nakštałt ruchu «Sajuz», jaki zasnavaŭ rasijski palityk-aŭtsajdar Siarhiej Baburyn.

Mirsalimava pahadziłasia adkazać u piśmovym vyhladzie na niekalki pytańniaŭ «Našaj Nivy».

«NN»: Kali ŭ vas naśpieła žadańnie pasprabavać svaje siły ŭ prezidenckaj kampanii? Moža, heta źviazana ź niejkimi kankretnymi padziejami?

Elvira Mirsalimava: Davajcie paznačym adrazu: nijakich maich zajaŭ pra «žadańnie pasprabavać svaje siły ŭ prezidenckaj kampanii» nie było. Heta pieršaje. Druhoje. Ab vyłučeńni kandydata ad RPPS budzie abvieščana partyjnaj pres-słužbaj paśla źjezdu, na jakim hetaje pytańnie budzie padymacca. Dalej. Luby adkazny palityk hatovy ŭziać na siabie adkaznaść za los krainy, za los hramadzian.

«NN»: Asabista vam chaciełasia b stać kandydatam mienavita ad RPPS albo bolš šyrokaj kaalicyi prarasijskich arhanizacyj?

EM: Mnie nieviadoma ni ab prarasijskich arhanizacyjach, ni ab ich kaalicyjach. RPPS — partyja biełaruskaja, adna z najstarejšych partyj našaj krainy, zarehistravanaja ŭ 1993 hodzie.

«NN»: Čym vy adroźnivajeciesia ad Alaksandra Łukašenki?

EM: Pytańnie sfarmulavana, miakka kažučy, dziŭna. Vy, vierahodna, sprabavali spytać pra palityčnyja roznačytańni? Partyja padtrymlivała i budzie padtrymlivać kiraŭnika našaj krainy pa mnohich pytańniach, u pieršuju čarhu — pa sacyjalnych. Pry hetym z prezidentam u partyi mohuć być roznyja ŭjaŭleńni, naprykład, pra miechanizm nieabchodnych ekanamičnych reformaŭ, pra źniešniuju palityku.

«NN»: Čym vy adroźnivajeciesia ad apazicyjnych palitykaŭ?

EM: Biełaruskija partyi i hramadskija ruchi nie pavinny zaležać ad finansavaj dapamohi z zachodnich fondaŭ abo ad pramoj padtrymki Jeŭrasajuza. RPPS nie atrymlivaje zamiežnaha finansavańnia. Tamu ŭ nas i našych apanientaŭ roznaje bačańnie viektaraŭ raźvićcia krainy.

«NN»: Nie adbiła žadańnie ŭdzielničać u vybarach parłamienckaja kampanija, kali pa aficyjnych ličbach pa svajoj akruzie vy atrymali 3%?

EM: Maja palityčnaja dziejnaść tolki pačałasia. Pavodle aficyjnaj statystyki, za mianie prahałasavali amal 2000 žycharoŭ Čyhunačnaha rajona Viciebska. Dla pieršaha kroku nieviadomaha palityka, jaki nie maje dostupu da jakich-niebudź ŚMI — heta niadrenna.

Naprykład, u hetaj ža akruzie abiraŭsia i kandydat ad BNF — vy ž pa zrazumiełych pryčynach nie ahučvali jaho vynik. Što tyčycca budučych vybaraŭ, spadziajusia, vaša vydańnie budzie aśviatlać padziei abjektyŭna, biez naviešvańnia vydumanych cetlikaŭ. Palityčnaje žyćcio ŭ krainie, biezumoŭna, pavinna raźvivacca, ale pry hetym nielha dapuścić nianaviści, nieciarpimaści, hanieńnia, raskołu hramadstva pa nacyjanalnym, moŭnym ci relihijnym pryncypie.

Kamientary28

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →