Zdareńni77

Złačyniec zhubiŭ u čužoj mašynie mabilnik. Milicyja jaho ŭklučyła i paradavałasia! 

Kurjozny vypadak adbyŭsia na dniach u Pinsku, paviedamlaje pres-słužba milicyi.

U miascovy rajadździeł źviarnułasia žančyna, jana raspaviała, što ź jaje mašyny skrali antyradar i FM-madulatar. Na miesca zdareńnia pryjechała śledča-apieratyŭnaja hrupa: pobač z ručnikom lažaŭ smartfon, jaki nie naležaŭ haspadyni…

U fotahalerei mabilnika apieratyŭniki vyjavili zdymki maładych ludziej na fonie aŭtamabilaŭ, što, jak paźniej vyśvietliłasia, taksama byli ŭskrytymi. Idučy pa zdymkach «fatohrafa», syščyki na susiedniaj vulicy znajšli jašče adnu ŭskrytuju mašynu, ź jakoj byli skradzienyja radyjostancyja i videarehistratar.

Paźniej uspłyła jašče adna cikavaja detal. Niekalki dzion tamu ŭ milicyju źviarnułasia pinčanka, jakaja paviedamiła, što jaje syn zhubiŭ telefon, adnak sam jon pra heta nie chacieŭ kazać.

Kali ŭ hości da siamji naviedalisia supracoŭniki milicyi z tym samym telefonam, chłopiec spačatku nie chacieŭ «paznavać» jaho. Ale źmieściva mabilnika paćvierdziła — haspadar mienavita jon.

Jak akazałasia, dvoje tavaryšaŭ 21 i 18 hadoŭ zarablali aŭtakradziažami.

A ŭ jakaści trafieja rabili na telefon sełfi ŭ mašynach. Padčas apošniaha kradziažu mabilnik nieprykmietna vyśliznuŭ z kišeni i vydaŭ usiu kryminalnuju praŭdu ab svaim maładym haspadary.

Kamientary7

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom4

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy16

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →