Ułada88

Snapkoŭ pajedzie pasłom u Kitaj zamiest Rudaha

Fota Siarhieja Hudzilina

Novym pasłom Biełarusi ŭ KNR staŭ Mikałaj Snapkoŭ, jaki zajmaŭ raniej pasadu namieśnika kiraŭnika Administracyi prezidenta. Pry jaho pryznačeńni kiraŭnik dziaržavy źviarnuŭ asablivuju ŭvahu na toje, što ŭ Mikałaja Snapkova vydatnyja adnosiny z kiraŭnictvam KNR.

— Viadoma, adychod z Administracyi prezidenta čałavieka, jaki vielmi dobra viedaje rabotu ŭrada, praktyčnuju pracu (papracavaŭ u halinie), heta budzie na pieršym časie, prynamsi, strata prystojnaja. Ja razumieju heta. Ale vybaru inšaha ŭ nas niama. U Mikałaja Hienadzieviča vydatnyja adnosiny z kiraŭnictvam Kitajskaj Narodnaj Respubliki: jaho viedajuć usie — pačynajučy ad Si Czińpina i zakančvajučy čynoŭnikami ŭ Ministerstvie zamiežnych spraŭ. Kitaj — heta surjozny pryjarytet našaj krainy. My ŭsio bolš i bolš abapirajemsia na dapamohu Kitaja. Heta nie tolki pra budaŭnictva pierśpiektyŭnych pradpryjemstvaŭ u našaj krainie, kredytavańnie, ale i pra rynak Kitaja, jaki adkryty dla nas nastolki, nakolki my možam tudy ŭvajści.

Łukašenka dadaŭ, što Mikałaj Snapkoŭ kuryravaŭ hety kirunak i vielmi dobra jaho viedaje:

— Ja, ščyra kažučy, raźličvaju, što my ažyćciavim sapraŭdny praryŭ na praciahu vašaj pracy tam.

Kolki vy tam budziecie pracavać — heta zaležyć ad vas: realizujecie zadačy za hod, značyć praz hod viernieciesia ŭ krainu. Važny vynik. Vy dobra viedajecie maje patrabavańni ŭ hetym płanie i viedajecie, što takoje Kitaj. Vielmi važnyja zadačy ŭ nas stajać pa raźvićci adnosin z hetaj vielmi siabroŭskaj dla nas krainaj. Hihanckaj krainaj. Ja prosta časam dumaju: heta ščaście dla nas, što my ŭ svoj čas pravilna vybrali kurs na siabroŭstva z Kitajem, kali jon jašče nie byŭ takim, jaki jon jość ciapier. Tady jon tolki na nohi ŭstavaŭ. Ale tam treba vielmi surjozna pracavać, upivacca svaimi pośpiechami nielha.

Pavodle słoŭ Alaksandra Łukašenki, KNR, RF, ES — heta «monstry», ź jakimi za ščaście ličać supracoŭničać lubyja dziaržavy. Dla nas, jak dla krainy z ekspartaaryjentavanaj ekanomikaj, heta vielmi važna.

— Hałoŭnaje — pytańni ekanomiki, raźvićcio handlova-ekanamičnych suviaziaŭ. Usio astatniaje ŭ nas u supracoŭnictvie z Kitajem, jak i ź inšymi krainami — toj ža Rasijaj, Jeŭrasajuzam, ZŠA, — u nas heta jość. Treba hety palityka-dypłamatyčny dom pastavić na tryvały padmurak.

Alaksandr Łukašenka taksama dadaŭ: na nastupnym tydni Mikałaj Snapkoŭ jašče surjozna papracuje ŭ Administracyi prezidenta.

Kamientary8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Usie naviny →
Usie naviny

Hety karlikavy kot z saramlivym vyhladam staŭ novaj zorkaj sacsietak5

U hateli Banhkoka znojdzieny miortvymi šeść hramadzian Vjetnama1

Nazvany śviežy miedyjanny zarobak. I jon namnoha mienšy za siaredni

Vyśvietliłasia, što pad Maskvoj patanuŭ kiraŭnik delehacyi vajskoŭcaŭ KNDR

Rabočamu z Baranavičaŭ dali hod za łajki pad karykaturami na Łukašenku. Ciapier pahražaje jašče da 12 hadoŭ3

Zamach na Donalda Trampa płanavaŭ Iran — CNN12

Minenierha paviedamiła pra adnaŭleńnie elektrazabieśpiačeńnia Mazyra1

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami31

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»3

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»

Hałoŭnaje
Usie naviny →