Hramadstva1515

Arhanizataru akcyi suprać intehracyi ŭ Hrodnie prysudzili vialiki štraf. U znak pratestu jon parvaŭ kanstytucyju

23 śniežnia Mikałaja Salanika prysudzili ŭ sudzie Kastryčnickaha rajona da štrafa ŭ 45 bazavych (1147, 5 rubloŭ). Jaho sudzili pa dvuch pravaparušeńniach pa art. 23.34 KoAP RB: za publičny zaklik da niesankcyjanavanaha masavaha mierapryjemstva i niepasredny ŭdzieł u niesankcyjanavanym mierapryjemstvie. Za zaklik jon atrymaŭ 23 bazavych i za ŭdzieł — 22, piša Hrodna.life.

Padtrymać aktyvista pryjšli kala 15 čałaviek: žurnalisty, pravaabaroncy, aktyvisty. Salanika sudziła sudździa Alena Toŭścik-Samojłava. Śviedkami byli supracoŭniki RAUS, jakija zdymali akcyju na videa, — Šutovič, Kiejzier i Prudnikaŭ. Jany raskazali, jak i kali ŭbačyli dopis Salanika ŭ fejsbuku i paćvierdzili, što jon prysutničaŭ na akcyi. Sudździa źviarnuła ŭvahu, što Mikałaj maje druhuju hrupu invalidnaści.

Pierad pačatkam pasiadžeńnia aktyvist paprasiŭ pra advod sudździ.

— Sud pryznačany ŭkazam prezidenta, jaki nie maje paŭnamoctvaŭ. My jaho nie vybirali i jon nie maje paŭnamoctvaŭ. Ja vam nie daviaraju, — zajaviŭ Salanik.

Sudździa ŭ advodzie admoviła.

Sudździa začytała dva składzienyja pratakoły. U pieršym skazana, što Mikałaj Salanik u fejsbuku zaklikaŭ ludziej vyjści na akcyju. U druhim — što jon 15 śniežnia ŭ 14.50 uziaŭ udzieł u niesankcyjanavanym mierapryjemstvie, publična vyjaŭlajučy svajo mierkavańnie nakont hramadska-palityčnaha žyćcia pa pytańni intehracyi Biełarusi i Rasii. Uzhadali i pra bieł-čyrvona-bieły ściah, jaki byŭ na Salaniku.

Salanik pryznaŭ, što jon zaklikaŭ ludziej źbiracca na akcyju i ŭdzielničaŭ u mierapryjemstvie. Ale jon kaža, što nie bačyć u hetym pravaparušeńniaŭ. Mikałaj spasyłaŭsia na artykuły Kanstytucyi RB, jakija harantujuć niezaležnaść krainy. Jon skazaŭ, što nie pytaŭ dazvoł na praviadzieńnie akcyi ŭ harvykankamie, bo byŭ upeŭnieny, što jaho nie daduć. Siarod inšaha Mikałaj skazaŭ, što chacieŭ takim čynam padtrymać prezidenta ŭ pieramovach.

U znak pratesta suprać prysudu aktyvist parvaŭ Kanstytucyju ŭ zale suda. Ci budzie jon abskardžvać rašeńnie suda, Mikałaj pakul nie viedaje.

Mikałaja Salanika dapytali 21 śniežnia ŭ 10.10. Da hetaha pad jaho padjezdam dva dni dziažuryli supracoŭniki RAUS. Takim ža čynam 20 śniežnia zatrymali i asudzili Vadzima Sarančukova, Siarhieja Vieramiejenku, Ježy Hryhienču i Uładzimira Arcymana.

Kamientary15

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Usie naviny →
Usie naviny

Sotni busłoŭ sabralisia na adnym poli la Hrodna FOTAFAKT2

Kolkaść lehkavikoŭ na biełaruska-polskaj miažy vyrasła da hihanckich 3501

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu4

Kamała Charys zaručyłasia davieram usich lidaraŭ Demakratyčnaj partyi1

Kamału Charys užo padtrymali Klintany, Abama maŭčyć

Jak apytańni aceńvajuć šansy Kamały Charys pieramahčy Donalda Trampa na vybarach u ZŠA1

Afiora na 3 młrd: Nestlé hadami pradavała vadu z krynic ź fiekalijami i bakteryjami pad vyhladam pryrodnaj minieralnaj9

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena8

Miž tym u Bajdena navat hałava nie tresłasia28

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Padrabiaznaści teraktu Kryhiera pad Aziaryščam — razburanyja špały i nivodnaha paranienaha

Hałoŭnaje
Usie naviny →