Śviet33

Ukraincy nazvali padzieju hoda

president.gov.ua

Kožny piaty ukrainiec ličyć padziejaj hoda adnaŭleńnie pieramovaŭ ab urehulavańni kanfliktu na Danbasie ŭ ramkach samitu ŭ «narmandskaha farmacie», jaki adbyŭsia 9 śniežnia ŭ Paryžy. Pra heta śviedčać vyniki apytańnia, praviedzienaha ŭkrainskaj sacyjałahičnaj hrupaj «Rejtynh».

Sacyjołahi adznačajuć, 48% apytanych nazvali padziejaj 2019 hoda abmien viaźniami pamiž Maskvoj i Kijevam pa formule «35 na 35», jaki adbyŭsia 7 vieraśnia.

Jašče 44% respandentaŭ ličać hałoŭnaj padziejaj vybary prezidenta Ukrainy.

Kamientary3

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam20

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba4

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty12

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

Chutka sud nad mužčynam z «terarystyčnaha śpisu». Vierahodna, sprava tyčycca kamientaroŭ, ale jamu pahražaje da 12 hadoŭ

Ihar Słučak napisaŭ rezki kamientar pra ruskamoŭnych biełarusaŭ. Nie vytrymaŭ navat Paźniak114

Tramp aficyjna pryniaŭ naminacyju kandydata ŭ prezidenty ad Respublikanskaj partyi

Ajcišnika z A1 buduć sudzić za danaty. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ kałonii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł16

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →