Śviet11

U Tbilisi palicyja pačała razhaniać pratestoŭcaŭ la parłamienta

U Tbilisi śpiecnaz pačaŭ razhon akcyi pratestu la budynka parłamienta Hruzii, jany sprabujuć razbłakavać ŭvachody ŭ budynak parłamienta.

Palicyja ŭžyvaje dubinki i vadamioty i adciskaje mitynhoŭcaŭ, jany sprabujuć supraciŭlacca.

Niekalki čałaviek zatrymanyja. Tranślacyju ź miesca padziej viadzie hruzinski telekanał Mtavari.

Za niekalki chvilin śpiecnaz adcisnuŭ pratestoŭcaŭ, płošču pierad parłamientam začyścili, uvachody ŭ budynak razbłakavali.

Raniej palicyja dała ŭdzielnikam mitynhu paŭhadziny dla taho, kab pakinuć płošču pierad parłamientam.

Pryčynaj pratestu stali papraŭki ŭ kanstytucyju, pavodle jakich vybary ŭ 2020 hodzie pavinny prajści pa praparcyjnaj sistemie - 14 listapada ich nie pryniaŭ hruzinski parłamient.

Inicyjataram papravak vystupała kirujučaja partyja «Hruzinskaja mara», u ich pravale pratestoŭcy abvinavacili jaje lidara Bidzina Ivanišvili.

Kamientary1

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj17

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Usie naviny →
Usie naviny

Jeŭrasajuz spyniaje zakupki mebli ź Biełarusi5

Na «Słavianskim bazary» pa danosie zatrymali dziaŭčynu z tatuiroŭkaj «ch*j vajnie»14

Ksiondz Andžej Juchnievič: Mianie mohuć za heta sudzić, ale ja chaču publična vykazać salidarnaść z bratami-ŭkraincami5

U Biełaviežskaj puščy małanka razarvała 200-hadovy dub VIDEA1

Rasija vykarystoŭvaje dla pieravozu piachoty holf-kary i biełaruskija matacykły. Ad hetaha straty rastuć11

Alimpijadu-2024 u Biełarusi nie pakažuć7

Šachiedy pačali adzin za adnym źbivacca z kursu i viartacca ŭ Biełaruś. Siońnia z-za bieśpiłotnika znoŭ padniali bajavuju avijacyju14

Žychary Mazyra stali ŭ hihanckuju čarhu, kab padzaradzić telefony VIDEA5

Za danat $15 zatrymali staršaha śpiecyjalista pa teściravańni minskaj IT-kampanii

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj17

U Varšavie zatrymali byłoha palitviaźnia Ihara Bancara — heta jon pryjšoŭ u Ministerstva siamji sa zbrojaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →