Zdareńni33

U Smarhonskim rajonie flikier nie vyratavaŭ žyćcio ravarystu

Fota DAI Hrodzienskaj vobłaści

U Smarhonskim rajonie lehkavaja mašyna naśmierć źbiła ravarysta. Pra heta BiełTA paviedamili va ŭpraŭleńni DAI UUS Hrodzienskaha abłvykankama.

Avaryja adbyłasia viečaram 17 listapada niedaloka ad vioski Asipany. «Opiel Kadet» pad kiravańniem 26-hadovaha kiroŭcy źbiŭ ravarysta, jaki jechaŭ nasustrač. Ad atrymanych traŭmaŭ 31-hadovy žychar Smarhonskaha rajona pamior na miescy zdareńnia.

Usie abstaviny zdareńnia vyśviatlajuć. Viadoma, što rovar byŭ abstalavany śviatłoadbiŭnymi elemientami śpieradu i zzadu

Kamientary3

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman4

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy13

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman4

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →