Ułada66

Makiej: Biełarusi i Rasii nieabchodna nie dapuścić źjaŭleńnia ŭ Jeŭropie rakiet siaredniaj i mienšaj dalokaści

Biełaruś i Rasija va ŭzajemadziejańni z zachodnimi partniorami pavinny nie dapuścić źjaŭleńnia ŭ Jeŭropie rakiet siaredniaj i mienšaj dalokaści. Pra heta zajaviŭ ministr zamiežnych spraŭ Biełarusi Uładzimir Makiej siońnia ŭ Maskvie na sumiesnym pasiadžeńni kalehij źniešniepalityčnych viedamstvaŭ Biełarusi i Rasii, piša BiełTA

«Asobna spyniusia na adnym z najbolš tryvožnych na siońniašni dzień vyklikaŭ — situacyi z Dahavoram ab likvidacyi rakiet siaredniaj i mienšaj dalokaści, — skazaŭ Uładzimir Makiej. — Jaho razbureńnie pryviało da rostu vajenna-palityčnaj napružanaści ŭ roznych rehijonach śvietu, u tym liku ŭ Jeŭropie. U hetaj situacyi va ŭzajemadziejańni z zachodnimi partniorami nieabchodna prykłaści maksimum namahańniaŭ, kab ni ŭ jakim razie nie dapuścić źjaŭleńnia na našym kantyniencie rakiet adpaviednych kłasaŭ».

Kiraŭnik MZS nahadaŭ, što na raspracoŭku dekłaracyi ab nieraźmiaščeńni takich rakiet u Jeŭropie nakiravana inicyjatyva Alaksandra Łukašenki, jakaja suhučnaja z prapanovaj Uładzimira Pucina pra maratoryj na hetyja ŭzbrajeńni ŭ rehijonie. «My raźličvajem na toje, što NATA taksama ŭśviedamlaje nieabchodnaść dyjałohu pa hetym pytańni», - padkreśliŭ Uładzimir Makiej.

Jon taksama adznačyŭ, što ŭ ciapierašni čas adnym z vyznačalnych faktaraŭ mižnarodnych adnosin źjaŭlajecca ŭstojlivaja tendencyja da razbureńnia sučasnaj architektury mižnarodnaj i jeŭrapiejskaj biaśpieki. «U liku pryčyn hetaha pracesu - kryzis davieru ŭ adnosinach pamiž krainami, jaki nieparyŭna źviazany z erozijaj isnujučaha instrumientara kantrolu nad uzbrajeńniami i nieraspaŭsiudžvańnia», - pierakanany ministr.

Kamientary6

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali b mnie płacili — siadzieła b i čytała ludziam knihi, navat za małyja hrošy». Intervju z aktrysaj Zojaj Biełachvościk2

U voziery Śviciaź zabaranili kupacca. U čym pryčyna?1

Mercedes urezaŭsia ŭ Fiat, a paśla źbiŭ dvuch čałaviek

Tramp staŭ najstarejšym kandydatam na pasadu prezidenta ZŠA ŭ historyi5

Minsk apynuŭsia ŭ topie samych tannych haradoŭ śvietu — za žyllo treba płacić u 10 razoŭ mienš, čym u Ńju-Jorku7

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta17

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava16

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →