Ułada1212

Dakazanaja jašče adna schiema falsifikataraŭ: bolš za 90% siabroŭ učastkovych kamisij źjaŭlajucca kalehami pa pracy

U biełaruskich učastkovych vybarčych kamisij sabranyja nibyta vypadkovyja ludzi z roznych arhanizacyj, ale na spravie jany ŭsie pracujuć u adnoj ustanovie.

Na hetym tydni šmat kaho ŭraziŭ vypadak, jaki adbyŭsia na ŭčastku dla hałasavańnia ŭ Breście. Maładaja supracoŭnica dziciačaha sadka Nastaśsia Kuličkova była zaŭvažanaja naziralnikam sa stosam błankaŭ, jakija źbirałasia ŭkinuć u ŭrnu dla hałasavańnia. Admietna, što staršynia toj kamisii — niepasrednaja načalnica Kuličkovaj, zahadčyca sadka Taćciana Mosina.

Lidar partyi AHP Mikałaj Kazłoŭ raskryŭ jašče adnu schiemu, jakaja pracuje ŭžo dziesiacihodździami. Jon dakazvaje, što choć va ŭčastkovyja vybarčyja kamisii pryznačajucca ludzi ź nibyta samych roznych arhanizacyj (Sajuz žančyn, Čyrvony kryž, BRSM, «Biełaja Ruś», praŭładnych partyj), u realnaści ŭsie jany pracujuć u adnym i tym ža miescy.

Mikałaj Kazłoŭ. Fota Nadziei Bužan.

Sam Mikałaj Kazłoŭ vyłučyŭsia na parłamienckija vybary pa Staravilenskaj akruzie №105 u Minsku. Heta Centralny rajon stalicy. Jon prapanavaŭ svaich kandydataŭ va ŭčastkovyja kamisii. Siarod ich byli viadomyja ludzi — Anatol Labiedźka, Alaksandr Dabravolski, Viktar Karniajenka, Antanina Kavalova. Ale ŭ vyniku nivodnaha pradstaŭnika AHP u hetyja kamisii nie ŭklučyli.

Spadar Kazłoŭ z hetym nie źmiryŭsia i pajšoŭ u sud abskardžvać dadzienaje rašeńnie. Jon zrabiŭ zapyt, kab daviedacca, kaho ž tady paŭklučali ŭ kamisii, kali jaho ludziam było admoŭlena. Administracyja Centralnaha rajona Minska takija źviestki pradstaviła. Kazłoŭ paprasiŭ detalova aznajomicca z materyjałami. I sud jamu daŭ takuju mahčymaść. Adzinaj umovaj było nierazhałošvańnie pryvatnaj infarmacyi (heta značyć adrasoŭ i telefonaŭ siabroŭ kamisii).

Vyniki, pradstaŭlenyja siabrami AHP, 14 listapada ŭražvajuć. Biarom advolny ŭčastak dla hałasavańnia №483, jaki raźmieščany ŭ Minskim dziaržaŭnym pałacy dziaciej i moładzi pa adrasie Staravilenski trakt, 41. Ciapier hladzim śpis ludziej, što trapili va ŭčastkovuju kamisiju.

Ahułam u hetuju kamisiju trapiła 14 čałaviek. I ŭsie jak adzin pracujuć u adnoj ustanovie, a mienavita — «Biełhieadezija».

Projdziemsia pa śpisie:

  • viadučy śpiecyjalist Hanna Abramienka vyłučanaja šlacham padačy zajavy
  • viadučy ekanamist Natalla Achremčyk — ad «Biełaj Rusi»
  • načalnik adździeła Alaksiej Baravik — ad Biełaruskaj ahrarnaj partyi
  • namieśnik dyrektara Fiodar Laŭša — ad Biełaruskaha sajuza aficeraŭ
  • viadučy buchhałtar Aksana Laščenka — ad kalektyvu «Biełhieadezii»
  • viadučy śpiecyjalist Valancina Majsiejčyk — ad Respublikanskaj partyi pracy i spraviadlivaści
  • viadučy inžynier Anatol Novik — ad sacyjalna-spartyŭnaj partyi
  • načalnik łabaratoryi Jaŭhien Prus — ad BRSM
  • viadučy redaktar Ała Jazepava — ad Biełaruskaha sajuza žančyn.

Stvarajecca iluzija taho, što hetyja ludzi miž saboj ničym nie źviazanyja — usio ž pradstaŭlajuć samyja roznyja partyi i arhanizacyi. Adna pradstaŭlajecca naziralnicaj ad BRSM, inšy — ad Ahrarnaj partyi. Na spravie ž usie jany majuć ahulnaha pracadaŭcu, a niepasredny načalnik niaredka hetuju kamisiju i ŭznačalvaje.

Voś jašče prykład. Učastak dla hałasavańnia №474, raźmieščany ŭ Himnazii №50 (vuł.Kisialova, 9). Absalutna ŭsie členy ŭčastkovaj kamisii — rabotniki «Biełavija».

Buchhałtar Śviatłana Bachańko vyłučanaja Sajuzam žančyn, ekanamist Hanna Kaśpier — «Biełaj Ruśsiu», načalnik učastka Mikałaj Klutko — Ahrarnaj partyjaj, bortpravadnik Iryna Kušniarevič — «Biełaruskim fondam miru», načalnik inśpiekcyi Andrej Lavončyk — partyjaj pracy i spraviadlivaści, technik-łabarant Raisa Muraviejka — KPB i hetak dalej.

I tak absalutna pa ŭsich učastkach pa Staravilenskaj akruzie. 90-100% siabroŭ učastkovych kamisij źjaŭlajucca kalehami pa pracy. Kali takoje bačyš, to razumieješ, navošta ŭładam usio jašče patrebnyja palityčnyja partyi, kštałtu Ahrarnaj ci Sacyjalna-spartyŭnaj (jany navat nie vyłučali svaich kandydataŭ u deputaty), fiktyŭnaje siabroŭstva ŭ partyi zabiaśpiečvaje spakojnuju pracu ŭ kamisii.

«Viadoma, što luby čałaviek zvonku niepažadany ŭ takoj adpracavanaj schiemie, — kaža Mikałaj Kazłoŭ. — Falsifikacyi zahadzia rychtujucca rajonnymi administracyjami razam z hramadskimi abjadnańniami i praŭładnymi partyjami. Usie roli raśpisanyja».

Kandydatkaj ad ułady pa Staravilenskaj akruzie idzie sudździa Viarchoŭnaha suda Śviatłana Lubieckaja. «Tut pikantnaści dadaje jakraz toj fakt, što kandydat — sudździa. Čałaviek, jaki musić sačyć za spraviadlivaściu i zakonnaściu. Cikava, što jana skaža na heta, ci prosta ŭśmichniecca svajoj padrychtavanaj uśmieškaj? U jaje łozunh kampanii «Zakon dla ŭsich, spraviadlivaść — dla kožnaha». Ja chaču spytać, dzie tut zakon, dzie tut spraviadlivaść?» — zadajecca pytańniem Mikałaj Kazłoŭ.

«Falsifikacyja vybaraŭ — heta złačynstva. A my ŭžo pačynajem z hetym niejak źmirvacca, ale nie moža być nijakaha supakajeńnia ŭ pytańniach złačynstvaŭ», — pierakanany lidar AHP.

Ciapier AHP płanuje pastavić pierad zachodnimi dziaržavami pytańnie ab niavydačy šenhienskich vizaŭ dla staršyniaŭ kamisij i ich namieśnikaŭ.

Apytanka

Kamientary12

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →