Sport1010

Łukašenka: U futboł my hulać nie ŭmiejem, płavać razvučylisia

Na sustrečy 6 žniŭnia, dzie abmiarkoŭvałasia budaŭnictva basiejna i nacyjanalnaha futbolnaha stadyjona ŭ Minsku, Łukašenka raskrytykavaŭ spartsmienaŭ.

Fota: president.gov.by.

Na dumku Łukašenki, futboł u Biełarusi źjaŭlajecca narodnym vidam sportu i sportam numar adzin, jakim zajmajecca bolš za ŭsio ludziej.

— I nie mieć vyklučna futbolnaha nacyjanalnaha stadyjona, dzie budzie vystupać nacyjanalnaja zbornaja, hulać najlepšyja našy kłuby, pravodzicca matčy mižnarodnaha ŭzroŭniu, heta niadobra, - skazaŭ Łukašenka.

Jon taksama adznačyŭ, što ŭ nas niadrennaja škoła płavańnia.

— Ščyra kažučy, u futboł my hulać nie ŭmiejem, płavać razvučylisia. Ale heta asobnaja razmova ŭ mianie budzie z profilnymi ministrami i inšymi spartyŭnymi arhanizacyjami, — dadaŭ Łukašenka.

Kamientary10

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Usie naviny →
Usie naviny

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask14

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

Nazvanyja najlepšyja hulcy Jeŭra-2024, małady futbalist i hulec finału

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»

Hałoŭnaje
Usie naviny →