Usiaho patrochu66

Mahiloviec addaŭ na pracy balničny, jaki vydajuć tolki ciažarnym

Sanitarka ŭ Mahilovie skrała niekalki błankaŭ listkoŭ niepracazdolnaści, kab dapamahčy znajomamu, piša mogilevnews.by.

34-hadovaja sanitarka adnoj z ustanoŭ achovy zdaroŭja, prybirajučy ŭ kabiniecie lekara, źviarnuła ŭvahu na błanki strohaj spravazdačnaści, jakija lažali ŭ adčynienym siejfie. Jana ŭspomniła, jak joj niadaŭna skardziŭsia znajomy, jaki prahulaŭ niekalki dzion i nie pajšoŭ na pracu. Hublać miesca jon nie chacieŭ i dumaŭ, što zrabić, kab jaho zachavać.

Dastaŭšy ź siejfa vosiem błankaŭ, mahiloŭka pastaviła štamp-kliše arhanizacyi achovy zdaroŭja i syšła z kabinieta. Paśla addała błanki niepracazdolnaści svajmu znajomamu, jaki padziakavaŭ siabroŭcy za kiemlivaść.

Małady čałaviek nie padazravaŭ, što svajmu načalstvu daŭ balničny listok, jaki vydajuć tolki ciažarnym žančynam.

Kiraŭnik arhanizacyi źviarnuŭsia ŭ milicyju. Vyrašajecca pytańnie ab zaviadzieńni kryminalnaj spravy.

Kamientary6

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →