Litaratura11

Pamierła pieršaja ciemnaskuraja łaŭreatka Nobiela pa litaratury

Amierykanskaja piśmieńnica i łaŭreatka Nobieleŭskaj premii pa litaratury Toni Morysan pamierła va ŭzroście 88 hadoŭ, paviedamlaje AP.

Toni Morysan stała pieršaj ciemnaskuraj žančynaj, jakaja atrymała Nobieleŭskuju premiju pa litaratury. Heta adbyłosia ŭ 1993 hodzie. U jaje biblijahrafii 11 ramanaŭ, apošni ź jakich «Boža, dapamažy majmu dziciaci» byŭ vydadzieny ŭ 2015 hodzie. Jana taksama pisała dziciačuju prozu, pjesy i zajmałasia litaraturnaj krytykaj.

Morysan taksama atrymała Pulitceraŭskuju premiju za knihu «Kachanaja».

Kamientary1

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

U mašynie chłopca, što stralaŭ u Trampa, znajšli vybuchoŭku7

Apakalipsis u Mazyry. Štorm nakryŭ Homielščynu8

U Hiermanii biełarus pabiŭsia z małdavaninam. Apošni byŭ parezany

U Indyi ženicca syn samaha bahataha čałavieka krainy. Na viasielle patracili šalonyja hrošy12

Łukašenka achviaravaŭ ministram: jak i za što pazbaŭlalisia ad samych važnych čynoŭnikaŭ jaho sistemy

Marharyta Laŭčuk vypuściła pieśniu, jakuju zapisała razam z mužam5

Eduardu Babaryku prysudzili dadatkova bolš, čym paŭtara hoda1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →