Navuka i technałohii

«Ukantakcie» adklučyła łajki dla častki aŭdytoryi

Kamanda sacsietki patłumačyła, što z časam łajki pieratvarylisia ŭ mierku jakaści kantentu, piša tjournal.ru.

Karystalnik «Ukantakcie» Michaił Plaskin źviarnuŭ uvahu, što ŭ niekatorych pastach nie adlustroŭvajecca kolkaść pastaŭlenych łajkaŭ. U techpadtrymcy sacsietki Michaiłu adkazali, što jon trapiŭ u testavuju hrupu nievialikaha ekśpierymientu.

Va «Ukantakcie» TJ rastłumačyli, što testujuć adsutnaść łajkaŭ dla nievialikaj aŭdytoryi, kab pravieryć, jak źmianiajecca staŭleńnie karystalnika da źmiestu pasta.

«Staŭleńnie da łajka za hady źmianiłasia. Raniej jany byli pra kamunikacyju pamiž aŭtaram i čytačom, ale ź ciaham času ich stali ŭsprymać jak mierku jakaści kantentu. U ramkach ekśpierymientu my chočam pravieryć, jak źmieny paŭpłyvajuć na ŭciahnutaść karystalnikaŭ.

Pakul u testavańni ŭdzielničaje nievialikaja aŭdytoryja», - paviedamili ŭ techpadtrymcy.

U krasaviku ŚMI paviedamlali ab testavańni padobnaj funkcyi ŭ Instagram.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ1

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie8

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Amnesty International zaklikała vyzvalić Alesia Bialackaha1

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli7

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

Kałumbijski fanat, jaki ŭdaryŭ lidara zbornaj Uruhvaja Nuńjesa, vyjaviŭsia śviatarom FOTAFAKT2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ1

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →